O tom, že média veřejné služby v Polsku jsou v permanentní finanční krizi a že by potřebovala přeorganizovat a zreformovat, není žádných pochyb. Bohužel se tak děje způsobem, který média veřejné služby – v rozporu se západoevropskými tradicemi – úzce připoutává ke světu politiky a zájmům vládnoucích stran.