Časopis a web Echo24 rády dopřávají sluchu různým disidentním názorům. Ukazují to nejen rozhovory, ale například i jejich blogosféra (nyní již Blogosvět). Tam poskytují prostor osobám, jakou jsou antivaxer a spiritus agens vícero organizací (mimo jiné i majitel odborů) Tomáš Nielsen nebo antivaxeři a zároveň prokremelští propagandisté Zdeněk Koudelka, Michal Semín, Jan Tománek, Antonín Baudyš, Jan Hnízdil, Jana Zwyrtek Hamplová a další.

Dnes se ovšem bude zabývat článkem kmenového autora Echa, Záviše Dobiašovského. Ten v textu „Vědec apeluje na zastavení dalších dávek očkování a studium nežádoucích účinků“ z 31. července 2022 píše:

„Západními médii či sociálními sítěmi opět proletělo podezření na možné dosud neobjevené vedlejší účinky vakcín proti covidu-19 či jejich negativní dopad na imunitu očkovaných. Na tuto problematiku nedávno upozornil článek vydaný v odborném časopisu Virology Journal, v němž autor apeluje na pozastavení dalších dávek očkování. Čeští odborníci zůstávají v názoru na relevanci těchto názorů rozdělení. „Je to pouze komentář jednoho autora,“ řekl deníku Echo24 vakcinolog Roman Chlíbek.

Článek pocházející z pera japonského lékaře Kenji Yamamota odkazuje na řadu dosavadních publikací a autor v něm volá po zastavení podávání dalších dávek očkování kvůli možnému studiu dopadů, které zatím nemusí být známé či se o nich spekuluje. Na článek se odkázala i americká televize Fox News, podle které patří mezi studie naznačující možné negativní dopady očkování na imunitu očkovaných.

K očkování čtvrtou dávkou přistoupila řada států a od minulého týdne její podávání začalo i v Česku. Za očkováním zde nadále stojí odborné společnosti i vláda, oproti dřívějšímu restriktivnímu přístupu, kdy vakcíny znamenaly „propustku“ k běžným činnostem, však v současnosti zůstává vakcinace dobrovolná. V případě posilujících dávek ale může hrát roli stále například u cestování do zahraničí.

Odborníci se na dopadech, které mimo jiné zmiňuje odkazovaný článek, neshodují.“

[Konec citace]

V další části článku Dobiašovský uvádí, že podle imunologa Votěch Thona jde o relevantní varování, cituje ale i vakcinologa Romana Chlíbka. Posledně jmenovaný se ke zmíněnému článku vyjádřil takto: „Není to žádná originální vědecká práce, pouze komentář jednoho autora, která má a bude mít nulový dopad na praktické využití.“ Je tomu skutečně tak, článek má pouze dvě strany. Zmíněný japonský vědec také nemá nic společného s imunologií či vakcinologií, ale je to kardiochirurg. I u nás ostatně máme zkušenosti s kardiochirurgy, onkology či stomatology, kteří se také autoritativně a neodborně, pouze na základě deontické autority, vyjadřovali a vyjadřují nejen o covidu-19 (a kterým se také dostávalo sluchu právě v Echu24).

Neziskové sdružení vědců Health Feedback, které ověřuje veřejná tvrzení na poli medicíny a klimatologie, podrobilo článek přezkoumání a došlo k závěru, že článek je zavádějící a zmiňovanou studii interpretuje chybně, protože Nordström a kol. pouze dovozují, že imunitní ochrana po nějaké době zeslábne. Yamamoto dále lživě tvrdí (jak ostatně často činí dezinformátoři), že média mlčí o vakcinací indukované trombocytopenii. Dále se odvolává na abstrakt článku hrudního chirurga Stevena Gundryho, který ovšem rovněž nepředstavuje řádnou studii, nýbrž pouze shrnutí výsledků. Podle hodnotitelů Yamamoto přehnaně vyzdvihuje možné poškození srdečního svalu u chlapců v pubertě a mladých mužů, ale opomíjí, že podle odhadů amerického úřadu CDC při infekci covidem-19 dojde k srdečním komplikacím u první skupiny dvakrát až šestkrát častěji, u druhé pak šestkrát až osmkrát častěji než při očkování.

Příznačné je i to, že se Dobiašovský odvolává na Fox News, ale už nedodá, že jde o pořad těžce prokremelského moderátora Tuckera Carlsona. Ten se ve výše zmíněném pořadu mimochodem dovolává ještě i článku Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs, sepsaného kolektivem pod vedením  Stephanie Seneff, počítačové vědkyně na Massachusetts Institute of Technology, která nemá nižádné znalosti z biologie a „proslavila“ se mimo jiné i tvrzením, že vakcíny způsobují autismus.

Pro jistotu jsme se ještě dotázali Jana Konvalinky, profesora na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Ten se k Yamamotově článku vyjádřil takto: „Je to opinion bez dat psané lékařem bez většího vědeckého renomé do průměrného žurnálu. Skutečnost, že to vůbec někdo v Čechách považuje za hodno zmínky, svědčí o argumentačním zoufalství těch lidí.“


author