Komunikace

Karel Čapek: My a ti druzí

Násilí zbavuje lidi svobody vůle; propaganda je zbavuje svobodného úsudku. Není to náhoda, že propagandu jako politickou zbraň objevily právě

Komunikace

Karel Čapek: Dvanáctero figur zápasu perem čili Příručka psané polemiky

Není možno popsat a pojmenovat všechny figury polemické exhibice; dvanáct figur, jež uvedu, jsou ty nejběžnější, jaké se vyskytují v

Komunikace

Argumentační fauly: Jak nenaletět na řečnické triky

Argumentační fauly, klamy a řečnické triky jsou hojně využívanou technikou využívané v manipulaci a propagandě všeho druhu. Jejich cílem přitom

Komunikace

Čeští vědci proti strachu a lhostejnosti

Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku,