Předseda KSČM Vojtěch Filip (agent StB pod krycím jménem „Falmer“), už šířil množství lží. Byly mezi nimi například ty o spolku Milion chvilek pro demokracii, o hnutí STAN, o starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi nebo o Václavu Havlovi.

Nejnověji Filip lhal o EU v článku Evropská unie (resp. Německo) vyhrožuje silou z 31. 7. 2020 na dezinformačním webu Haló noviny. Z důvodu analýzy přebíráme celý text:

Současná situace, více jak kdy jindy, vede za předsednictví Německa Radě EU pochopitelně mnoho lidí k zamyšlení, proč vlastně vznikla Evropská unie – oficiálně politická a ekonomická unie? Impulsem mého zamyšlení byl výrok ministra vlády SRN, který prohlásí v Bundestagu, že kromě práv bude bez dalšího vyžadovat povinnosti od členských zemí, které prý čerpají prostředky a výhody z členství v EU. Tedy nevím, jak čistý plátce, jako je Česká republika, čerpá prostředky, když platí více, než dostává? Ale to je jiná otázka, manipulativních vystoupení pana ministra vlády kancléřky Angely Merkelové, který si nevidí do úst. Že prý si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. Proč ne, kdyby to ovšem tak bylo. Není!
Evropská unie je dnes více než kdy v minulosti jen jedním z nástrojů nadnárodních finančních struktur k úplnému ovládnutí Evropy. Z pohledu uvedené závislosti se nebojím ani výrazu až »otrokářského« ovládnutí. Svébytné, suverénní a do jisté míry v tom základním soběstačné státy s hrdým národním povědomím a s vyvinutým vztahem k nedotknutelnosti skutečného odkazu předků, jsou totiž neovladatelné, nevydíratelné a zejména neprodejné. Alespoň ne v míře, související se zájmy kapitálových lobby, kterým se moderně a docela výstižně říká »banksteři«.
Žel, spousta lidí takto neuvažuje, ale to na výše řečeném nic nemění, spíše to potvrzuje, že ovládnutí společnosti mocí peněz bude do budoucna úspěšné. Ale nechci jen obecně filozofovat. Raději doložím důkaz uvažování těch, kteří zastupují tyto Evropské struktury: »V EU již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V EU není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe.«
Pokud nevíte, kdo pronesl tento výrok, tak odpověď je prostá, Herman Von Rompuy, v letech 2009-2014 předseda Evropské rady.
Ještě dál zašel spoluzakladatel Evropské unie Jean Monnet: »Lidé musí být vedeni k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje.«
No není tohle trefa do černého, monsieur Monnete? Opravdu nás všechny považujete za hlupáky?
Ne, jenže ono to je dnes ještě tragičtější. Mediální masáže, po kterých už lidé nejenže nevědí, co se s nimi děje, ale oni to ani vědět nechtějí. Jak tragické. Proto třeba bývalý předseda Evropského parlamentu Martin Schulz mohl bez uzardění prohlásit další neuvěřitelný citát: »Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být VYNUCENÉ SILOU. Nelze, a já patřím k lidem, kteří to říkají, abychom v 21. století globalizaci a globální problémy řešili nacionalismem. V jistém okamžiku je třeba bojovat a je třeba říct, že v případě nutnosti budeme proti jiným bojovat, abychom dosáhli svého cíle. Není filosofií EU, aby dav rozhodoval o svém osudu.«
Co dodat? Asi nejsme občané, ale jsme dav. Snad si na nás Čechy, Moravany a Slezany tak snadno nepřijdou. Dál nechci citovat tu hrůzu, a proto raději použiji jiný citát vskutku národní. Jak jest psáno ve Švejkovi – »soudní lékaři podívali se jeden na druhého, věc byla úplně jasná«…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

Komentář

Vojtěch Filip lže již v prvním odstavci, když spolu s jinými konspiracisty tvrdí, že Česká republika je čistým plátcem do EU. Tuto lež vyvrací statistika Ministerstva financí ČR.

Údajnou zavrženíhodnost Evropské unie se Filip snaží doložit prostřednictvím údajných citátů Hermana Van Rompuye, Jeana Monneta a Martina Schulze. Všechny tyto tři výroky jsou ale podvrhy.

  1. Slova o národu a vlasti Rompuy nikdy nevyslovil – touto lží jsme se již zabývali dříve. Falešný citát u nás šířili Ivan David, Tomio Okamura, Jiří Kobza a Tomáš Doležal na platformě Medias res patřící Petru Žantovskému, Radek Rozvoral a František Matějka.
  2. Údajné prohlášení Jeana Monneta o evropském superstátu není citátem, ale výplodem britského konzervativce Adriana Hiltona z jeho knihy „The Principality and Power of Europe“ vydané v roce 1999. Hilton v knize napsal, co si myslí, že si myslel Monnet. Upozornil na to zejména factcheckingový server Fullfact. Tento falešný citát s oblibou využívali brexitáři jako lord Pearson of Rannoch za UKIP nebo labouristická poslankyně Kate Hoey (na to, že nejde o citát, poslankyni upozornil dokonce i sám Adrian Hilton).V diskusi na twitterovém účtu poslankyně Hoey se ovšem našlo i prohlášení známé i u nás – „Sice to neřekl, ale je skutečností, že se tak dělo či děje“ (figura velmi oblíbená u propagátorů Protokolů sionských mudrců).
  3. „Citát“ Martina Schulze pochází od internetového trolla Uwe Ostertaga. Podvrh u nás šířili Markéta Šichtařová, Ivan David, František Matějka, Lubomír Vylíčil a Tomio Okamura. Podvržený citát u nás šířili Tomio Okamura, Ivan David, František Matějka nebo Václav Klaus starší.Závěr
    V případě Vojtěcha „Falmera“ Filipa se pouze potvrdilo, že předseda KSČM je profesionálním lhářem. Sdílení falešných citátů ukazuje, jak je u nás propletena dezinformační sféra, kde je komunista za osmnáct a člen SPD bez dvou za dvacet.

author