Ještě jednou se vracíme k  falešnému projevu Václava Havla, který údajně pronesl v roce 1989. První věta tohoto podvrhu zní: „Budou vás strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.“

Tímto falzem se v roce 2014 zabývala stránka Stop lžím a v listopadu 2017 i náš server. Skutečné projevy, kde měl být citát údajně vyřčen naleznete zdezde. Naposledy jsme se tématu věnovali v článku Lubomír Volný – lži a hulvátství na pokračování z 2. ledna 2019.

Protože je tato lež stále opakována, rozhodli jsme se zjistit, kdy se opravdu objevila poprvé a kdo ji šířil dále.

Přehled lhářů

 

Zcela první výskyt byl zaznamenán v kruzích extrémní levice. KSČM a s ní spřízněné osoby a organizace také patřila k nejpilnějším šiřitelům, protože lež a podvod je vlastně základní pracovní metoda této strany. Komunisté nepravdy o Václavu Havlovi rozšiřovali i v Poslanecké sněmovně – od Vojtěcha Filipa (krycím jménem Falmer) to už ani nepřekvapí.

Naprostého dna dosáhl Jiří Hroník z Parlamentních listů, který tuto lež dokonce použil i v manipulativní otázce. V Parlamentních listech a filiálních webech se také podvrh objevil nejčastěji.

Jakkoli se šiřitelé podvrhu mohou jevit jako názorově rozrůznění, dokládá i vzájemné přejímání podvrženého projevu, že ve skutečnosti k sobě mají mnohem blíže, než by se mohlo zdát. A něco mají společné – obdiv vůči Kremlu.


author