Petr Žantovský (nositel titulu docenta Panevropské vysoké školy v Bratislavě, která je známa skandály s plagiáty) zveřejnil tentokrát coby vyučující na Národohospodářské fakultě VŠE v letošním čísle revue Stredoeurópske pohľady, vydávané Univerzitou Konštantína filozofa v Nitře, článek pod názvem „Antisemitismus v českých médiích po roce 1989“.

Žantovský v článku píše o konspiračním antisemitském textu „Analýza událostí 17. listopadu 1989“ od Miroslava Dolejšího, periodicích Týdeník politika a Dnešek, o Adamu Benjaminu Bartošovi a také o webu NWOO a jeho zřizovateli Janu Korálovi. Tuto poslední část zde citujeme beze změny, včetně chyb:

Typicky je to web NWOO (New World Order Oppotision) řízený Janem Korálem (nar. 1977). Na jeho stránce najdeme mj. i odkaz na soupis knih ke koupi či ke stažení. Výběr knih je velice pestrý – od Zelené knihy Muammara Kaddáfího, populární Bergierovo a Pauwelsovo Jitro kouzelníků, sérii knih amerického levicového sociologa Noama Chomskyho či seriózní historickou práci Ivany Čornejové Tovaryšstvo Ježíšovo – Jezuité v Čechách, až po knihy typu Izraelská lobby a americká zahraniční politika, Židovský triumf – Rotschildové či Židovské rituální vraždy. Nesmí samozřejmě chybět Dolejšího Analýza či Dukeovo Moje probuzení.
Vydavatel webu Jan Korál v úvodu knižní nabídky píše: „To, že jsou níže uvedené knihy na tomto seznamu, neznamená, že jejich obsahu bezvýhradně věřím a pokládám je za bezvýhradně pravdivé. Jsou zde proto, že se pokoušejí odpovědět na otázky, které jsou v mainstreamových médiích zakázány pokládat, nebo jsou odpovědi na ně nepravdivé či neúplné. Pro jednotlivce je nemožné veškerá zde uvedená témata dostatečně kvalitně nastudovat tak, aby mohl sám posoudit, kde je skutečná pravda. Ponechávám proto na samotných čtenářích, aby si udělali vlastní úsudek a měli možnost se podívat na příslušná témata jiným úhlem pohledu, než jak je běžné ve většině médií nebo ve školách či jiných institucích“ (Korál 2016).
Navzdory tomu, že autor těchto vět bývá v tzv. mainstreamových médiích označován za „konspirátora“ či „dezinformátora“, což jsou dnes nejběžnější floskule k označení jistého typu „vnitřního nepřítele liberální demokracie“, lze k jeho vyjádření dodat jedno: Právě tabuizace určitého druhu témat bývala vždy v historii, a je i dnes, jednou z významných příčin, proč se tato témata stávají pro mnoho (zejména méně historicky orientovaných) lidí jednoduchým vysvětlením a odpovědí na složité otázky. A také funguje rčení o zakázaném chlebu, který chutná nejlépe.

Petr Žantovský v textu hájí Korála proti označení za dezinformátora a konspirátora, ačkoli musí vědět, že přesně obojí Jan Korál je. Stačí si přečíst jeho texty o Covidu-19 a vakcinaci, nesmysly o útoku na WTC. Na jeho webu NWOO ostatně nic jiného než šílené konspirace od něj samého, P. C. Robertse, komunisty Lubomíra Mana, europoslance Ivana Davida, několika anonymů a z převzatých proputinovských ruských článků, nevychází. Žantovský je proti politické korektnosti, takže označení Jana Korála nejen jako konspirátora a dezinformátora, ale i jako lháře je zcela na místě. Od Žantovského je pouze vytíráním zraku, když se Korála snaží prodat čtenářům jako disidenta, který se neostýchá hovořit o tabuizovaných tématech.

Konspirátoři a dezinformátoři se ale často překrývají s antisemity. Je tomu tak i v případě Jana Korála, jak lze snadno dokázat.

  1. Dne 20. 4. 2015 v článku „Havlisticko-americká klika se bojí změn v ČT a chce svůj vliv získat přes iniciativu Svobodu médiím„, kde požadoval, aby ČT „vysílala dokumenty o tom, že protokoly sionských mudrců vypovídají o současné realitě nezávisle na tom, kdo je sepsal“.
  1. Ve svém příspěvku pro všeslovanský sjezd (tyto sjezdy organizuje Izborský klub, Putinův think-tank sdružující ruské nacionalisty a antisemity) zveřejněném  na webu NWOO 27. 5. 2017 „Amerikanizace české kultury, její důsledky a cesta zpět k naší národní identitě – příspěvek pro Všeslovanský sjezd„ Korál napsal:

„Vznik Československa byl tedy výsledkem jednání českých a slovenských politických elit tehdejší doby se světovými velmocemi a nikoliv pouze suverénní akcí našich národů, kterou by okolní svět pouze musel vzít na vědomí. Důležité je mít na paměti, že tehdy byli u nás všichni důležití lidé členy spolků Svobodných zednářů a tehdejší politická jednání probíhala na pozadí tohoto druhu s vyloučením veřejnosti, které pak byly pouze oznámeny výsledky dohod mezi „vrchností“. Je to bohužel příznačné pro naše novodobé dějiny až do dnešních dnů.“

„Drtivá většina činnosti našich politiků probíhá pouze jako plnění instrukcí z Bruselu, Washingtonu a případně Tel-Avivu. S Izraelem má naše země velmi nadstandardní vztahy a ukazuje se na tom, že sionisté, kteří sami sebe nechápou jako součást českého národa, ale jako etnikum vyvolené ke světovládě, mají v naší zemi velmi silný vliv.  Však i pro svůj židovský původ a členství otce v zednářské lóži, byl Václav Havel vybrán za prezidenta už v dobách, kdy byl pronásledován komunistickým režimem. Už v 70. a 80. letech u nás byli někteří disidenti a komunisté vybráni pro role budoucích politických špiček, kteří přivedou naši zemi pod vládu globálních korporací a finančních a mediálních institucí, které mají velmi často židovské majitele. Protokoly Sionských mudrců jsou u nás, jako téměř všude ve světě, označeny za rasistické dílo, místo za sociologickou studii odhalující skutečný způsob manipulace obyvatelstva, kterou to ve skutečnosti je. Každý, kdo na to upozorní, je stejně jako všude jinde ve světě okamžitě označen za antisemitu, i když je tento pojem silně zavádějící. Přemýšlet a diskutovat o tomto tématu je u nás nepřípustné.“

  1. Výše zmíněného všeslovanského sjezdu se Korál zúčastnil s nechutným českým antisemitou Pavlem Petkovem. Petkov je členem komunistické organizace Výbor národní kultury, jejímž je Korál hospodářem. Výbor národní kultury vydává časopis Lípa, kde vedle četných komunistů, Lenky Procházkové a Ivana Davida publikuje i Petr Žantovský. Členem redakční rady je Jan Korál.
  2. V diskusi pod upoutávkou na knihu Mýtus šesti milionů Korál nejenže ponechal nechutně antisemitské komentáře, ale ještě s jejich původci diskutoval:
  • Jan Jinsky napsal: 8. 3. 2016 (12.20): Když to říkal revizní lékař SS, tak je to jistě pravda. Jane Korále… za nácka jsem tě až doteď neměl, ale asi jsi. Tohle je opravdový hnůj, zaštiťovat se zprávou lékaře SS.

admin napsal: 8. 3. 2016 (12.39): Ničím se nezašťiťuju. Informuju o tom, že existují různé pohledy na historii

  • Čech napsal: 8. 3. 2016 (13.29): Stačí si zajet do Osvětimi a vidět ty haldy brýlí, bot, protéz. Všem mladým pochybovačům o zrůdnosti nacismu VŘELE DOPORUČUJI,ZÁŽITEK NA CELÝ ŽIVOT!

admin napsal: 8. 3. 2016 (14.27): nejde o zpochybnění hrůznosti nacismu, jde o zpochybnění sionistické propagandy a jejího zneužívání

  • admin napsal: 8. 3. 2016 (14.41): Nevím, co všechno v té knize je, nejsem historik a nejsem odborník na to téma. Ale je dobré znát názory z více stran. A o to jde.

Žantovský se ale především nezmínil o tom, že s Korálem léta spolupracuje a spolu s ním v roce 2015 zakládal Asociaci nezávislých médií, o níž dodnes není známo, jaká média jsou v ní sdružena. V polemice s naším článkem ANM – Asociace nedůvěryhodných médií? Otazníky nejen kolem Krameriovy ceny z 25.11.2016 se Žantovský antisemity Korála zastával takto: „A za mimořádně hloupé považuji, že svou rétoriku vůči některým webům (aniž bych zde dělal jejich advokáta) stavíte mj. na rozsáhlých citací z ‚diskusí‘ pod články. Dobře víte, co také ‚diskuse‘ zpravidla obsahují a že jejich obsah málokdy vypovídá o autorské části příslušného webu.“ Stranou už ale Žantovský ponechal, že ukázky reprodukovaly dialogy „admina“, tedy Korála, s přispěvateli.

V pozdější polemice z února 2018 se Žantovský k našemu dalšímu obvinění Korála z antisemitismu vyjádřil takto: „…od Korálových názorů na židovská témata jsem se opakovaně distancoval a nemám s nimi nic společného. Odsuzuji antisemitismus a každé další podněcování nenávisti z důvodů rasových, náboženských, politických a jiných.“ Na jejich vztah to ovšem nemělo vliv. Podle Žantovského rozhovoru pro DVTV v roce 2018 Korál ve vedení Asociace nezávislých médií tak nějak byl i nebyl, byv tím poněkud podoben Schrödingerově kočce.

Žantovský nemá problém nejen s antisemitskými názory Jana Korála, ale i dalších. Ve stejném článku v Parlamentních listech se totiž zastával tehdejšího banskobystrického župana Mariána Kotleby, o kterém již tehdy velmi dobře věděl, že ten v roce 2017 doporučoval ke čtení Protokoly sionských mudrců.

Letos ANM, kde Žantovský stále působí, ocenila i Ľubomíra Huďa, se kterým Žantovský kdysi spolupracoval v časopise Vědomí vydávaném dalším spoluzakladatelem ANM a dezinformátorem, Ondřejem Geršlem. Ľubomír Huďo, slovenský nacista, kandidoval v roce 2017 do funkce bratislavského župana právě za Kotlebovce.

V roce 2012 se Petr Žantovský stal prorektorem Akademie managementu a komunikace v Praze, která se podvodně vydávala za vysokou školu. V Česku tato škola realizovala program proruské „Meziregionální akademie řízení personálu“, jež byla o pár let dříve hlavním semeništěm antisemitismu na Ukrajině (podle sdružení židovských obcí připadalo tehdy na tuto školu 84 % veškerých antisemitských publikací na Ukrajině). Na této škole mimochodem americký nacista a šéf Kukluxklanu David Duke (o jehož knize se ostatně Žantovský zmiňuje ve svém článku) v roce 2005 získal doktorát z historie a také na ní vyučoval.

Kruh se uzavírá v osobě Stanislava Novotného, předsedy Asociace nezávislých médií. Jak jsme prokázali, projevil 21. října 2020 v rozhovoru pro dezinformační Svobodný vysílač zcela jednoznačně své antisemitské smýšlení, když hovořil o Chartě 77 jako o „bílých koních rotshildovců a rockefellerovců“, o tom, jak lidé jako třeba rodina Havlových „si upevňovali moc držením médií, a navíc vstupovali do různých spolků, tajných spolků, to je přirozené, ať už jsou to svobodní zednáři nebo rotariáni“. Plynule tím navázal na předchozí tvrzení Václava Tapina Jiráska převzatá právě ze zmíněné „Analýzy“ od Miroslava Dolejšího. Vedle společného působení v ANM Žantovský s Novotným moderují pořad Dualóg na dezinformačním webrádiu Slobodný vysielač.

Ale Petr Žantovský se opět pokusí ze všeho vybruslit. Aby to s ním a antisemitismem nakonec nebylo jako s rabínem a šábesem v onom klasickém židovském vtipu:

Dva rabíni v jeruzalémské kavárně hovoří o božích zázracích.

„Já si jednou takhle vyjel na jezero nachytat ryby. Najednou se nebe zatáhlo, a přišla bouře, že jsem takovou ještě neviděl. Vlny jako domy, už jsem se viděl mrtvý na dně jezera. Nevěda, co dělat, vztáhnul jsem ruce k nebi a zvolal: „O, Adonai, pomoz!!“A co se nestalo? Najednou všude kolem bouře, jen nade mnou září slunce, a já bezpečně doplul do přístavu a zachránil jsem se. Budiž jméno Boží pochváleno“.

„To já se jednou takhle o šábesu procházel po Jeruzalémě, a najednou vidím, přede mnou na ulici portmonka plná peněz. Ale znaj to, šábes, to se nesmí nic dělat. Už jsem z toho byl zoufalý, přece to tam nenechám ležet. Pozvedl jsem ruce k nebi a zvolal: „O, Adonai, pomoz!“ A co se nestalo? Všude kolem šábes, akorát nade mnou čtvrtek. Budiž jméno Boží pochváleno“.


Profilový obrázek

author