Na webu Svobodný vysílač byla 21. října 2020 zveřejněna nahrávka dvouhodinového rozhovoru Vítka Tapina Jiráska s předsedou tzv. Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným pod názvem „Fenomén Václav Havel. Cynická hra na disidenta nebo humanitární zrada globalistů?

Pod videem se nachází následující úvodní text a členění na kapitoly:
Některé kruhy vybraných pražských intelektuálů rádi rozvíjí a posilují kult Václava Havla, který ovšem nenalézá pochopení u většiny české veřejnosti. Symbolem tohoto fenoménu se staly proslulé lavičky placené z rozpočtů radnic za sta tisíce. Mementem je Havlova busta u vchodu do budovy amerického kongresu ve Washingtonu D.C., zatímco na půdě české sněmovny se Havlova busta nechystá. Vedle Ruzyňského letiště se hovoří o pomnících, ulicích, nábřežích a dokonce mostu, které by měly nést jméno 1. českého polistopadového prezidenta. Proč někteří s nekritickým obdivem ordinují Havlův odkaz místo Ibalginu? Ze ztráty iluzí nás pak okamžitě rozbolí hlava. Mírotvůrce meditující s Dalailámou, který humanitárně schvaloval bombardování tehdejší Jugoslávie? Propaganda skřípe jako rozladěné housle.
Zvěsti a svědectví mnohých disidentů o nadstandardním věznění Václava Havla jsou také více než výmluvné. Pěstoval si minulý režim Václava Havla proto, aby bezbolestně zastřešil sametové převzetí moci? Garantoval Václav Havel výměnou za jeho prezidentský post, že vybraní komunisté z Prognostického ústavu a 1. správy StB převezmou otěže ekonomické a hospodářské moci, zatímco jejich komunistická minulost zůstane zapomenutá? Preferoval Havel souručenství tzv. transatlantické vazby nad českými zájmy? Jsou pravdivé zkazky o kolaboraci Havlovy rodiny s pohlaváry německé Třetí říše z Barrandovských filmových ateliérů?
0:02:31 – úvodní vstup a úloha Václava Havla
0:11:17 – Formování páteřních rodin za 1. republiky, které si ukotvily moc v dalších generacích dodnes. Síla, moc, vliv a úloha rodiny Havlových v této době.
0:25:02 – Fakta o kolaboraci Havlovy rodiny za 2. sv. války s předními Nacisty, členy tajné služby, Gestapa a protektorátní vlády.
0:29:49 – Útěk strýce Miloše Havla do německého Mnichova, jeho spolupráce s StB.
0:33:43 – Václav Havel po r. 1948 jako vášnivý podporovatel socialismu v modré svazácké košili ČSSM.
0:40:10 – studentské akční trojky po r. 1948, vylučování z univerzit a rodiny přimknuté ke každému režimu (Rita Klímová-Budínová, Jaroslav Šabata a další)
0:49:45 – Stará garda Dagmar Veškrnová-Havlová, Anna Šabatová, Erazim Kohák, Jiřina Šiklová, páteřní neziskovky v ČR a spřízněné rodiny s Havlovými.
1:00:52 – Václav Havel jako “disident”: promiskuita, LSD, peníze od německého nakladatele a agenta Klause Junckera, býv. pobočníka nacistického generála Rommela.
1:08:14 – George Soros a financování nadace Charta 77 ve Švédsku a spojka Václav Havel.
1:15:08 – Fakta, citace a svědectví disidentů o nadstandardním věznění Václava Havla.
1:19:35 – Průběh barevné sametové taškařice, zákulisní dohody v podhradí a úloha Václava Havla + data a citace z dobových článků.
1:31:54 – Palác Lucerna a obchod Havla s vysokým důstojníkem StB Václavem Junkem.
1:37:26 – Loutka Havel na pozadí schůzky r. 1996 s Milošem Zemanem.
1:45:49 – Okolnosti Havlovy podpory tzv. humanitárního bombardování Jugoslávie + citace z rozhovorů.
1:49:37 – Havlův soukromý dopis s omluvou sudetským Němcům coby završení německé stopy.
1:56:47 – Závěr + shrnutí.

Rozhovor je snůškou nejstupidnějších pomluv Václava Havla propojených s chabě maskovaným antisemitismem. Toto tvrzení doložíme hned na přepisu části ze začátku rozhovoru:

VTJ: Po rozpadu R-U se ustavovaly základní páteřní rodiny, které se tou první generací jako přísavky přimkly na vedoucí státní pozice.

Novotný: Celá řada lidí samozřejmě se sem nastěhovala z různých částí monarchie, zejména tedy z východního Polska nebo ze západní Ukrajiny, jak to chce kdo pojmout. Samozřejmě se to týkalo i Podkarpatské Rusi. Ono sem přišlo spousta lidí a ti se zapojili do těch podnikatelských aktivit, jako to vždycky bývá s těmi imigranty, tak jsou to zase lidé aktivní, kteří se chtějí chopit příležitosti v nové vlasti. No a z nich se potom rekrutovala dá se říct do určité míry ta mocenská špička, ten mix lidí úspěšných v podnikání na tomto území před tím rokem 1918 a potom tedy lidé, kteří postupně už před tím 18. rokem a později přicházeli z východu.

VTJ: Ty rodiny se postupem času začaly maskovat, aby nebyly tak snadno vystopovatelní, některé záměrně, některé díky následným sňatkům mezi sebou, taková až rodová aristokratická tradice, řekněme a začaly si měnit příjmení, aby nebyli tak lehce vystopovatelní, odhalitelní, odhalitelné ty rodiny a nebylo na první pohled patrné, že ti další synové, vnuci, pravnuci, dcery, sestry, neteře, babičky, dědové, sestřenice atd. Prostě příbuzenské svazky jsou pokračovateli ukotveného rodu stále z té první republiky, že nesou pochodeň nebo spíš setbu, to je lepší slovo, setbu té první generace, a to jsou právě ty rodiny různých Havlových, Dienstbierových, Pithartových, Šabatových, Uhlových, Němcových, Paloušových, já nevím, Hromádkových, Dobrovských, Rumlových, Mlynářových, Pelikánových, Slánských, já nevím, kdo tam je, Kocábových… A teď stále, aniž bychom si to uvědomovali, členové těchto rodin, jejich příbuzní, přátelé, další spřízněné rodiny zaujímají pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu.

Mnohomluvné otázky, které Jirásek klade Novotnému, jsou doslovně přejatými pasážemi z prolhaného textu Tomáše Guttmanna, jinak stálého spolupracovníka Neffova Neviditelného psa.

Výčet a pořadí židovských rodin, které prý vládnou našemu státu, jsou převzaty z choromyslného antisemitského spisku Analýza 17. listopadu 1989 od Miroslava Dolejšího:

Novotný: „(Havlovi)… takoví lidí si upevňovali moc držením médií, a navíc vstupovali do různých spolků, tajných spolků, to je přirozené, ať už jsou to svobodní zednáři nebo rotariáni.“

V souvislosti s Chartou 77 Novotný též mluví o „bílých koních rotshildovců a rockefellerovců“, Jirásek pro změnu – dle kremelské dikce – o přípravě „barevné“ sametové revoluce. Novotný též v rozhovoru uvádí (stejně jako čeští komunisté, s nimž se přátelí), že po revoluci byla celá ekonomika, vyrábějící vše počínaje lokomotivami, předána do cizích rukou.

V rozhovoru jsou dále omílány provařené hoaxy a lži o tzv. humanitárním bombardování, o kolaboraci Havlových s nacisty, o tom, že revoluce v roce 1989 byla předem naplánovaná.

Guttmannův text „Morálka Václava Havla a jeho rodiny – doložená fakta o jejich životě jsou málo lichotivá“ zveřejnil Neffův Neviditelný pes 20. 9.2016, během několika hodin jej však smazal. Článek lze najít na Guttmannově webu Hegaion, odkud jej převzaly dezinformační weby Rukojmí, Parlamentní listy, Důležité24, Nová republika, Pravý prostor, Bez politické korektnosti a Lajkit.

Tzv. Asociaci nezávislých médií jsme už v prosinci 2018 zejména kvůli jejímu spoluzakladateli Janu Korálovi označili jako antisemitskou. Když nyní můžeme sledovat výroky jejího předsedy, policejního exprezidenta, katolíka a dezinformátora Stanislava Novotného, je jasné, že jsme se nemýlili. K ceně od antisemitského spolku tak dodatečně blahopřejeme příkladmo Ondřeji Neffovi, Ivanu Hoffmannovi, Benjaminu Kurasovi, Stanislavu Motlovi, Vlastimilu Vondruškovi, Jaromíru Nohavicovi, Zdeňku Zbořilovi, Janu Schneiderovi, Robertu Mikolášovi a Alexandru Tomskému.

Stanislav Novotný (vlevo) předává spolupracovníkovi Českého rozhlasu Ivanu Hoffmanovi Krameriovu cenu za rok 2020

author