Články autora

Historie

Karel Čapek: Poznámky předvolební

Podívejte se na člověka, který si vybírá v krámě boty nebo klobouk. Je to hotový obřad, výkon napjatý a nesmírně závažný. Mohli bychom si přát,

Politika

O malých poměrech

Jeden ruský režisér řekl, že nejsou velké a malé role, nýbrž jen velcí a malí herci. Podobně jsem v pokušení říci, že nejsou velké a

Politika

Karel Čapek: Politikum

Rádi bychom považovali politiku za určitou práci, která se koná stejně pozorně a věcně, jako my konáme svou a jakou žádáme od svého krejčího nebo zámečníka; rádi

Politika

Karel Čapek: O Beneše

Jeden ze zvláštních mravů naší žurnalistiky je jistý morální teror. Veřejně činný člověk nesmí projevit nějaké vlastní mínění nebo svůj rozum, aby se o něm v tu

Politika

Karel Čapek: Není ještě jiná politika?

Máme víceméně všichni plnou hubu demokracie, ale myslím, že bychom byli ve značných rozpacích, kdybychom měli kteréhokoliv večera říci, co jsme toho dne udělali zřetelně demokratického. 

Politika

Karel Čapek: Několikero kejklů černokněžnických

Kdo chceš politicky čarovati a zejména tiskem černou magii provozovati, nauč se těmto kouskům, které ti mnohý užitek přinesou.

Komunikace

Karel Čapek: O stanoviskách

Zásadní stanovisko je tím čistší a rozhodnější, čím méně o věci víme. Člověk by si čast pokazil své zásadní stanovisko, kdyby začal později zkoumat to,

Politika

Karel Čapek: Všechno bude jiné

Však teď budou volby, a po nich bude všechno jiné. Zobracejte si tu větu; máte v ní celou politickou pověrčivost nebo lehkomyslnost lidí jinak rozumných

Komunikace

Karel Čapek: Kousek pravdy

Kdybychom se obecně rozhodli nevěřit každému žvástu, přinutili bychom i ty, kdo nejvíc hřeší na lidskou lehkověrnost, aby to začali brát s pravdou trochu vážněji.

Politika

Tyrannis

Každé velké porušení práva porušuje řád světa, za nějž spoluodpovídáme. Každá despocie dává nesnesitelný příklad: že je možno s lidmi zacházet jako s pakáží; že

Politika

Politická psychologie

Jeden z mocných politických motivů naší doby – silnější než si často uvědomujeme a platný nejenom u nás – je rozpor mezi politikou citovou a politikou rozumovou.

Komunikace

Karel Čapek: Modlitba za pravdu

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí

Komunikace

Karel Čapek: My a ti druzí

Násilí zbavuje lidi svobody vůle; propaganda je zbavuje svobodného úsudku. Není to náhoda, že propagandu jako politickou zbraň objevily právě diktatury.

Komunikace

Karel Čapek: Dvanáctero figur zápasu perem čili Příručka psané polemiky

Není možno popsat a pojmenovat všechny figury polemické exhibice; dvanáct figur, jež uvedu, jsou ty nejběžnější, jaké se vyskytují v každém, i zcela nenáročném tiskovém