Nejrůznějším výrazným osobnostem naší historie jsou vkládány do úst slova, která daní lidé nikdy neřekli. Případně je řekli v úplně jiném kontextu, než jim je připisován. Mezi ně patří i první polistopadový prezident Václav Havel. Rozhodli jsme se proti udělat krátký rozcestník pro snazší hledání.

1. FALEŠNÝ VÝROK: Budou vás strašit nezaměstnaností

„Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků,“ měl říct Václav Havel. Slova měl říct v listopadu 1989. Neřekl. Žádný projev začínající větou „Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností“ z jeho úst nikdy nevzešel.

A jak výrok zněl ve skutečnosti? „1 700 000 komunistů netvoří nějaký jiný biologický nebo morální druh, než jsme my ostatní. Většina z nich musela 20 let mlčet, jako my všichni a mnozí z nich dělali, byť s obtížemi, mnoho dobrých věcí. Promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se možná někteří z vás obávají, připravovaly desítky dobrých lidí, mezi nimiž bylo mnoho komunistů, mnoho bývalých komunistů i nestraníků.“ Projev pronesl 16. prosince 1989. Více zde.

2. FALEŠNÝ VÝROK: Životní úroveň v ČSFR

Václav Havel měl také v listopadu 1989 říci: „Také vám slibuji na svou čest, že pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.“ To je už čistá lež.

Označení ČSFR se začalo užívat až od 29. 3. 1990 (Československá federativní republika) resp. od 23. 4. 1990 (Česká a Slovenská Federativní republika), v roce 1989 se stále užívala zkratka ČSSR. Václav Havel by tedy v roce 1989 vůbec zkratku ČSFR ve svém projevu nemohl použít.  Více zde.

3. FALEŠNÝ VÝROK: Humanitární bombardování

Prezident Havel v souvislosti s válkou v Jugoslávii měl vyřknout: „…nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární…“ Autorem je sociolog Jan Keller.

Václav Havel poskytl 14. dubna 1999 před svou cestou do USA rozhovor agentuře Reuters. Přepis tohoto rozhovoru se ovšem značně odlišuje, termín „humanitární bombardování“, dokonce ani slovo „bombardování“, neobsahuje:

„Já myslím, že nejdůležitější je, aby bylo zastaveno vyvražďování, aby se mohli uprchlíci zvolna vracet a aby nastalo opět nějaké nové kolo politických jednání o statutu budoucího Kosova. Ale ze všeho nejdůležitější se mi zdá být přítomnost mírových sborů, která samozřejmě by bylo nejlépe, kdyby tam byla za souhlasu Jugoslávie, aby tam nebyly jako okupanti nebo jako válčící strana. Neboť ta přítomnost mírových sborů je přesně tím instrumentem, který může znamenat klíč ke všemu ostatnímu. I k tomu zastavení toho vyvražďování a vyhánění lidí z domovů i k eventuálním – vytvořit jakýsi prostor pro eventuální další politická jednání, k zabránění té katastrofě humanitární, jak se to nazývá, k té humanitární asistenci. K tomu všemu by napomohla přítomnost těch mírových sborů.“

Havel ostře odmítl, že by byl autorem termínu. „Obskurní pojem ‚humanitární bombardování‘ jsem samozřejmě nejen nevymyslel, ale nikdy ani nepoužil a použít nemohl, neboť mám – troufám si tvrdit – vkus. (Něco jiného je postoj k Miloševičovi a jeho genocidním praktikám, v tom se asi opravdu s panem senátorem rozcházíme.) Jinými slovy: co pan Falbr říká, je čistá a zlovolná lež. Mohu k ní dodat jen to, že lidé, kteří lžou, nepatří do Evropského parlamentu.“ Více zde.

4. FALEŠNÝ VÝROK: Václav Havel o egyptologovi

Různé dezinformační servery, blogy a také uživatelé a stránky na sociálních sítích šíří nepravdivý citát Václava Havla. „Byl bych nerad, aby se příštím prezidentem stal nějaký zasloužilý profesor egyptologie, který nakonec bude zvolen jen proto, že nikdy nikomu nevadil a nikdy nikoho nenaštval,“ zní text manipulace. S touto verzí citátu přišel v roce 2003 tehdy senátor Mirek Topolánek, který pronesl při volbě prezidenta republiky (tehdy ho volili poslanci a senátoři) účelově překroucený citát, že „Václav Havel kdysi vyjádřil obavu, aby se příštím prezidentem nestal nějaký zasloužilý profesor egyptologie, který nakonec bude zvolen jen proto, že nikdy nikomu nevadil a nikdy nikoho nenaštval.“

A jak tedy zněl skutečný citát Václava Havla? Citát zazněl v rozhlasovým pořadu Rozhovory v Lánech 6. června 1998. Havel v pořadu debatoval s katolickým knězem Tomášem Halíkem, kterému se svěřil, že by ho v budoucnu viděl rád na postu prezidenta, ale jeho zvolení v politických poměrech označil za nereálné. Skepsi v Havlovi vyvolalo to, že v zemi zvítězil „princip prudkého partajničení“, kdy stát patří stranám „Budoucí prezident bude buďto produktem nějaké mocné strany, produktem do té míry silným, že mu ta strana sežene podporu i některých jiných, aby vůbec prošel v parlamentě. Anebo to bude neutrální starý profesor egyptologie, znající patnáct jazyků, a muž do té míry neškodný, že je všemi volitelný, ale muž bez politické osobnosti, muž třeba velké lidské osobnosti, ale bez politické autority, bez politické váhy. Obě alternativy považuji za špatné, ale obávám se, že jedna nastane po mém odchodu,“ cituje Havla MF Dnes. Citát se zachoval díky studentskému časopisu Carolina, kteří tvořili studenti žurnalistiky. Tedy. Citát rozhodně neřekl tak, jak byl řečen Mirkem Topolánkem a přetištěn dezinformační médii a vůbec už nebyl řečen v souvislosti s přímou volbou prezidenta. Více zde.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.