Stále se šíří různá videa, která mají dokazovat, že na povrchu roušek a respirátorů, případně antigenních testů, jsou různá vlákna. Náš web o tom psal už zde a zde. Konspirační teoretici konspirují, že jde o nějaké parazity. Nejde.

Videa samozřejmě nepřináší žádné důkazy, že černá vlákna byla sejmuta z respirátorů. Jak náš web ovšem již psal, respirátory jsou skutečně vyráběny ze syntetických materiálů, které jsou známé už desítky let a jsou zdravotně nezávadné. Stejné syntetické materiály se využívají například k výrobě plen, tamponů nebo vložek. Tato vlákna jsou však bílá.

Například uživatel „JJ Morry“ zveřejnil „šokující“ video, kde se pravděpodobně syntetického vlákna dotýká kovovým hrotem kuličkového pera. Syntetická vlákna jsou nejčastější zdroj statické energie. Jde tedy jen o velmi známý fyzikální jev. Elektrický náboj vzniká třením, separací nebo indukcí. Pokud materiál obsahuje elektrický náboj, ať kladný anebo záporný, říká se, že je elektrostaticky nabitý. Z praktického hlediska existují dva krajní případy, a těmi jsou plastické hmoty a kov. Plastické hmoty jsou všeobecně charakterizovány velmi vysokým specifickým odporem, což jim umožňuje dlouhodobé udržování elektrostatického nabití; na druhé straně kovy mají nízký specifický odpor a uzemněný kovový předmět zachovává své elektrostatické nabití jen velmi krátkou dobu. Vlákno a kovový předmět na sebe reagují kvůli tomu, že syntetické vlákno je nabito elektrickým nábojem a hrot pera obsahuje zbytky lepivého inkoustu.

Michal Shark Hašek zase přišel s tím, že „černá vlákna tancují na okraji talíře, po zalití úchytů chirurgické roušky vařící vodou.“  V tomto případě se jedná také o fyzikální jev. Na konci videa je vidět, že talíř je postaven na radiátoru. Syntetická vlákna jsou velice jemná a pohyb je způsoben jen rozdílem teplot ve vodě, jde o prostup tepla vodou. Vlákno se samo nijak nehýbe. S vláknem pohybuje voda, která zvyšující se teplotou mění konzistenci. Tento jev všichni známe například u ohřívání vody na plotně. Konec záhady.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.