Před časem náš web psal o smutném příběhu kdysi poměrně úspěšného bulvárního novináře Ondřeje Höppnera. Ten začal na svém webu Hoppner.cz zveřejňovat jednu dezinformaci za druhou. Následovalo přepisování článku o jeho osobě na Wikipedii a vyhrožování našemu webu. Ondřej Höppner si následně zakoupil doménu Arfa.cz.

Cílem je pravděpodobně působit dojmem, že jde o „nezávislý zpravodajský portál“. Na webu Arfa.cz nyní najdeme opravdové šílenosti. Například článek „Bod zlomu: Plukovník Prymula chce oddělit děti od rodičů – prý šíří pandemii! Budou školáci prvního stupně internováni v novém táboře v Letňanech? V USA již začala vakcinace dětí proti covid-19.“

V něm nejprve Höppner píše o údajném plánu škol v přírodě pro děti 1. stupně. Ten skutečně ministr Prymula navrhl, ministerstvo školství ho však vyloučilo. „Myšlenka, že oddělíme děti od rodičů a plošně je pošleme na školy v přírodě, je možná líbivá, ale nevidíme ji jako reálnou. Pokud by byl návrh myšlen vážně, očekávali bychom od ministerstva zdravotnictví informaci, jak dopředu se to rodiče a školy dozvědí, kdo by tyto akce měl zaplatit a jak bude ze strany ministerstva zdravotnictví a příslušných hygienických stanic zajištěn hygienický standard, který by rodičům garantoval bezpečí dětí,“ uvedla pro server Lidovky.cz tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová. „Problémy jsou zjevné: ubytovací kapacity nenabízí možnost ubytovat půl milionu žáků prvních stupňů, které se vydají na školu v přírodě, pedagogové jsou z velké části rodiči, kteří mají vlastní děti, a kdo rodičům zaručí, že budou jejich dětem zajištěny vhodné hygienické podmínky?“ doplnil web Lidovky.cz.

Co se týká údajného plánu očkovat děti v „táboře v Letňanech“ jde o nesmyslnou konspiraci hraničí s nepříčetností autora. Očkování dětí totiž není v plánu. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo v září Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Ta bude implementována do běžné praxe a využívána v organizaci očkování po registraci a dostupnosti očkovací látky proti onemocnění covid-19 v ČR.

„V první etapě budou očkováni ti nejzranitelnější, tedy chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší, zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a dále také pracovníci a klienti v sociálních službách. V první vlně se jedná přibližně o 3,5 milionů osob. V případě dostatečných dodávek vakcín může být více etap očkování sloučeno do jednoho období. V druhé etapě bude očkování připraveno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, zubní lékaře, farmaceuty a pracovníky kritické infrastruktury – integrovaných záchranný systém, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby. V další etapě pak bude probíhat očkování pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří na rozdíl od předešlých skupin nebudou mít očkovací látku a aplikaci hrazenou státem,“ zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

To, že Společnost Pfizer dostala jako první ve Spojených státech oprávnění, aby svou vakcínu na covid testovala na dětech, nemá s věcí nic společného. Jde totiž o dodržení standardů v USA pro zaručení bezpečnosti vakcíny. Jaký proces musí absolvovat vakcína, aby byla schválená, psal náš web už v minulosti.

Jana Peterková je ve vodách českého internetu známou firmou. Již od propuknutí pandemie koronaviru šíří videa, ve kterých například olizuje kliky na pozemku nemocnice. Jan Peterková nyní šíří video, že nasazení vojenských lékařů v ČR je vyhlášení války. Samozřejmě je to absolutní nesmysl. Ve skutečnosti půjde o misi zdravotníků. „Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Mgr. Lubomíra Metnara, ředitele Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany brig. gen. MUDr. Zoltána Bubeníka, zpravodajské zprávě předsedkyně Mgr. Jany Černochové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se usnesla, že vyslovuje souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie v celkovém počtu do 300 osob za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19, a to na dobu do 90 dnů,“ píše se v návrhu usnesení. Jasně je tedy uvedeno, že se jedná o vojenské lékaře, které budou v ČR na omezenou dobu.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.