Historie

Dokument: Jak Goebbels sliby a výhružkami obluzoval české novináře

Říšský ministr propagandy hitlerovského Německa může být považován za mistra manipulace. Přinášíme záznam projevu, který držel k vybraným českým novinářům

Historie

Spravedliví mezi národy s přihlédnutím na území Čech a Moravy

Titul Spravedlivý mezi národy se odvozuje od staré židovské legendy, podle níž osud světa závisí na třiceti šesti spravedlivých. Ti nemohou

Historie

Retribuce a otázka viny. Několik případů z retribuční praxe podle „malého“dekretu

Autorka si z pestré škály trestných činů vybrala dva nejfrekventovanější druhy žalob: případy „odrodilých“ Čechů a procesy s řadovými členy

Historie

Jaká je cena mé svobody? České zamyšlení

To, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost, bylo až do roku 1989 československým občanům odpíráno. Nebyla zde garantována svoboda osobní, náboženská,

Historie

Poslední pogrom na Moravě: Všichni musejí pryč!

Seš vlastenec? Když seš vlastenec, tak nemůžeš stát stranou, až půjdeme na Židy!“ Pogrom začal třemi výstřely před půlnocí 3.

Historie

Anticharta

Dvacátého osmého ledna 1977 se v Národním divadle konalo shromáždění, na němž měli umělci, a to zejména herci, odsoudit signatáře