Internetem se šíří konspirační videa, tentokrát s doktorkou Dolores Cahillovou. V českém prostředí ho šíří například projekt Otevři svou mysl, na který náš web už několikrát upozorňoval (1, 2, 3). Za projektem stojí David Formánek z Kojetína. Jeho výdělečnou činností je překládání textů. Už od 2013 vytvářel kanál věnující se (citujeme) „osobnímu rozvoji, sebelásce, motivaci, pozitivnímu myšlení a tvoření reality.“

Doloresem Cahillová ve videích šíří řadu zavádějících a nepravdivých tvrzení. Jedno z videí ověřil web Healthfeedback.org, který se specializuje na ověřování faktů týkajících se zdraví a je vytvářen přímo lékaři.

Cahillová ve videích například opakuje tvrzení Judy Mikovitsové z „Plandemic“ (rozbor zde) o vakcínách proti chřipce. Mikovitsová totiž tvrdí, že vysoký počet úmrtí na COVID-19 v Itálii byl způsoben použitím kmenů viru chřipky pěstovaných v buněčné linii ve vakcínách proti chřipce. Ve skutečnosti nebylo prokázáno, že by viry chřipky pěstované pro účel vakcín obsahovaly koronaviry ani jiné viry zvířat, včetně psů. Rovněž vakcíny proti chřipce byly prokázány jako bezpečné. I když existují kmeny koronaviru, které infikují psy, bylo pomocí fylogenetické analýzy prokázáno, že SARS-CoV-2 se nejvíce podobá netopýřímu koronaviru RaTG13 a to v 96 %. Psí koronaviry jsou velmi odlišné.

Cahillová si rovněž myslí, že nošení roušek a respirátorů vede k nedostačenému okysličování organismu a následně nedostatek kyslíků vytváří stresovou imunitní reakci. Jak vysvětlil Health Feedback v jiném článku, použití obličejových masek (tedy i roušek) nevede u zdravých lidí k hypoxii (nízké hladině kyslíku kyslíku) ani k oslabení imunitního systému. CDC dále doporučuje , aby široká veřejnost nosila látkové roušky přes obličej, aby zpomalila šíření COVID-19, zvláště pak na exponovaných (frekventovaných) místech.

Ve videu také najdeme neověřené tvrzení o tom, že kdo prodělal nemoc COVID-19, je imunní na celý život. Paul Hunter, profesor medicíny na University of East Anglia, uvedl v tomto článku BBC, že „na základě studií protilátek je možné, že imunita [vůči SARS-CoV-2] může trvat pouze jeden až dva roky, i když to zatím není jisté.“

Není také prokázán účinek hydroxychlorochinu. Ukázalo se, že hydroxychlorochin je účinný u nemocí, jako je malárie a lupus. Nejedná se však o standardní léčbu koronavirových infekcí, účinnost se teprve testuje. Podobně je to s chlorquinem, který je podobný hydroxychlorochinu. Jak upozorňuje web Health Feedback, účinnost chlorochinu nebo hydroxychlorochinu proti koronavirům nebyla v klinických studiích prokázána. U staršího viru SARS byl prokázán jistý preventivní účinek.

Vitamíny C, D a zinek jsou důležité pro lidský organismus, ale nebylo prokázáno, že by „posílily“ imunitní systém proti COVID-19.

Celý rozbor naleznete v angličtině zde.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com