Internetem se šíří video s názvem „Bývalý prezident Microsoftu v Kanadě Frank Clegg – Riziko 5G a bezdrátové technologie“ (v originále: Former President Of Microsoft Canada, Frank Clegg on 5G /Wireless. Not Safe?“). V něm Frank Clegg varuje směsicí pravdivých, nepravdivých a zavádějících informací před sítí 5G. V českém prostředí video šíří například projekt Otevři svou mysl, na který náš web už několikrát upozorňoval (123). Za projektem stojí David Formánek z Kojetína. Jeho výdělečnou činností je překládání textů. Už od 2013 vytvářel kanál věnující se (citujeme) „osobnímu rozvoji, sebelásce, motivaci, pozitivnímu myšlení a tvoření reality.“

Na úvod. Frank Clegg je skutečně bývalý prezident společnosti Microsoft Canada. U společnosti skončil už v roce 2004. Poslední dobou je však znám jako generální ředitel organizace Kanaďanů pro bezpečnou technologii, tedy neziskové organizace.

Na tomto konkrétní příkladu chceme ukázat, jak lze šířit konspirace okolo 5G sítí.

Tvrzení: „Jeden segment technologie 5G jsou milimetrové vlny.“

Pravda: Všechny technologie 5G používají milimetrové vlny, nikoli pouze jeden segment. 5G používá elektromagnetické záření v rozsahu „extrémně vysokých frekvencí“ , také známém jako milimetrový vlnový rozsah, s vlnovou délkou mezi 1 mm a 10 mm. Milimetrové vlny byly objeveny na konci 18. století a jsou již běžně používány pro WiFi, letištní bezpečnostní skenery, autonomní vozidla, vojenské radarové systémy, policejní radarové detektory rychlosti, astronomii a atmosférické snímání pro naše předpovědi počasí. Výzkum se provádí i pro jiné použití, jako je hloubkové měření materiálů při průmyslové výrobě.

Tvrzení: „Více jak 230 vědců a výzkumníků ze 41 zemí na světě oficiálně napsali dopis Spojeným národům, jejich členům, a Světové zdravotnické organizaci, ve kterém vyjádřili svoje obavy z plánovaného zavedení 5G technologie.“

Zavádějící: Počet lidí podepsaných na dopis OSN je přesný. Je však třeba poznamenat, že organizace, která petici poslala je kulantně řečeno nedůvěryhodná, její zakladatelkou je například Elizabeth Barrisová, která věří, že teorie o chemtrails jsou pravdivé (což nejsou). Jiní byli zapojeni například do organizací, které prodávaly magnetické náramky jako léčivý produkt (Elizabeth Kelley). To je zcela odhalená pseudověda .

Tvrzení: „5G, jako ostatní bezdrátové technologie, vyzařuje radiofrekvenční záření, které lidské tělo vstřebává, a které se v něm hromadí.“

Nepravda: Milimetrové vlny nemohou proniknout do těla. To je konkrétně důvod, proč se už dávno používají například ve skenerech na letištích a existují na ně studie zdravotnické nezávadnosti

Tvrzení: „Způsobují velmi bolestivou reakci v kůži nebo tělesných orgánech.“

Zavádějící: Ano, velké množství směrovaných vysoce intenzivních milimetrových vln může skutečně způsobit pocity tepla na kůži, které mohou být až bolestivé (zde pokus americké armády), ale milimetrové vlny rozhodně nepronikají příliš hluboko do těla. Tato studie dochází k závěru, že „milimetrové vlny pronikají do lidské kůže dostatečně hluboko (delta = 0,65 mm při 42 GHz), aby ovlivnily pokožku a škáru, ale ne dostatečně hluboko, aby ovlivnily jiné orgány. Nicméně by se muselo jednat o velmi intenzivní záření na konkrétní místo, což se v případě 5G neděje.

Tvrzení: „Nemáme ponětí, jaké důsledky to bude mít na lidské zdraví, pokud by se tyto milimetrové vlny začaly plošně používat a byli bychom jim neustále vystaveni. Bezdrátová technologie a přístroje mají prokázané zdravotní účinky. Ty zahrnují: Nespavost. Bolesti hlavy. Únava. Bušení srdce. To vše způsobuje vystavení bezdrátovým přístrojům a jejich záření. Vážnější symptomy a problémy zahrnují: Srdeční arytmie. Neplodnost. Tinitus. Necitlivost a brnění v končetinách. Cukrovka. Rakovina a permanentní poškození DNA. Má vliv i na duševní zdraví. Způsobuje nárůst úzkosti. Depresi. Nárůst ADHD a autismu. Změny nálad. Emoční nestabilita.“

Nepravda: Milimetrové vlny nemohou způsobit nic z výše uvedené. Nemohou způsobit rakovinu ani poškození DNA, ani neplodnost, ani autismus, ani cukrovku (naopak 5G povede k zkvalitnění technologií pro lidi trpící touto nemocí). Více například zde.

Tvrzení: „5G technologie nebyla testovaná.“

Nepravda: „Biologické a zdravotní účinky elektromagnetických polí (EMF) byly zkoumány po mnoho let. Mezinárodní standardy expozice byly nastaveny tak, aby poskytly odpovídající ochranu před všemi známými nepříznivými účinky expozice EMF.“

Tvrzení: „Všechny tyto zdravotní faktory a účinky v posledních 30 letech exponenciálně vzrostly a jsou stovky studií, co prokazují biologickou újmu z bezdrátových přístrojů.“

Zavádějící: Ano, studie existují, ale žádný z nich nebyla publikována ve vědeckých časopisech a neprošla recenzním řízením.

Tvrzení: „Dnes jsme z velké části vystaveni záření ve svých domech, firmách, školách a většině veřejných oblastech. Firma Cisco oznámila a předpověděla, že do roku 2030 na světě bude více jak 500 miliard bezdrátově připojených zařízení.“

Neprůkazné: Nelze najít primární zdroj, pouze sekundární zdroj. 


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.