Řetězovými maily je rozesílán pdf dokument – překlad původního ze “Stop World Control” – 48 stran údajných důkazů, že pandemie byla plánována dopředu, řídí ji celosvětové elity za účelem ovládnutí lidstva, popř. snížení populace a naočkování všech.

TVRZENÍ Č 1:

„Tato velká skupina lékařských odborníků vydává lékařský noviny 500,000 kopií každý týden, aby informoval veřejnost o masivní dezinformací v médiích hlavního proudu. Organizují také masové protesty v Evropě, jako byl 29. srpna 2020, kdy se přihlásilo 12 milionů lidí a podle odhadů se skutečně objevil jeden milion.“

FAKTA:

Skupina „Ärzte für Aufklärung“ je aktivistický anti-covid a anti-vakcinační spolek, který založil hamburský lékař Dr. Walter Weber. Údaj o více než 500 členech pochází pouze od něj, není nijak doložen. „Lékařské noviny“ jsou leták, který skupina šířila na anti-covid demonstracích, kde mimo jiné tvrdí, že na následky očkování proti covid-19 zemře v Německu 80 000 lidí. Hamburská lékařská komora tvrzení letáku odsoudila s tím, že je „daleko od jakýchkoliv vědeckých faktů“. Stejně tak se distancovala i od skupiny samotné. Na doktora Webera je podáno několik stížností za neetické jednání, které jsou aktuálně prošetřovány. Pořadatelé protestu proti covid opatřením v Berlíně 29.  srpna, z něhož pochází první dvě fotografie, ohlásili účast 500 000 lidí, ve skutečnosti jich však bylo méně než dvacet tisíc.  Poslední fotografie na straně 3 vůbec nezobrazuje demonstraci související s covidem, ale jde o snímek z „trombonového dne“, každoroční kulturní akce pořádané na náměstí ve Württembergu. Stažen byl z veřejné fotobanky, kam byl vložen na počátku roku 2017.

ZÁVĚR Č 1:

„Ärzte für Aufklärung“ je spolek anti-covid aktivistů, jehož činnost lékařská komora i odborníci v Německu odsoudili. Tiskovina, kterou distribuovali, je leták s naprosto lživým obsahem. Uváděný milion účastníků demonstrace z Berlína 29. srpna je absurdně přestřelený, ve skutečnosti jich bylo jen dvacet tisíc. Jeden ze tří přiložených snímků z dané akce vůbec nepochází a nemá žádnou spojitost s covid-19; je totiž 4 roky starý.

TVRZENÍ Č 2:

„Ve Španělsku učinila skupina 600 lékařů s názvem „Lékaři pro pravdu“ podobné prohlášení během tiskové konference.“

FAKTA:

Skupina „Médicos por la verdad“ působí ve Španělsku, Argentině a několika dalších zemích Latinské Ameriky. Nemá 600, ale pouze okolo 140 členů, část z nich navíc nejsou ani lékaři, nýbrž homeopaté nebo léčitelé působící v různých oblastech alternativní medicíny. Vyskytují se mezi nimi i kontroverzní osoby jako argentinská anti potratová a anti-vaxx aktivistka Chinda Concepción Brandolino, která propaguje i Wakefieldovu teorii o autismu, anebo doktor Mariano Emiliano Arriaga Ferré, který byl trestně stíhán za podvod spočívající v nárokování úhrady za neprovedenou operaci očního zákalu. Snímek v souboru pochází skutečně z videozáznamu tiskové konference španělské skupiny. Video bylo silně kritizováno z pozice lékařských institucí, většina tvrzení v něm je nepodložená čí přímo odporující vědeckým zjištěním. Facebooková stránka spolku, na kterou PDF soubor odkazuje, byla smazána jako dezinformační. Stejně tak bylo video z konference odstraněno z YouTube i většiny veřejných serverů. Ve španělštině vyšlo v tisku mnoho článků, které tvrzení v nich opakovaně vyvracejí.

ZÁVĚR Č 2:

Médicos por la verdad“ je obdobný aktivistický spolek jako ten německý. Uváděný počet členů je těžce nadsazený. Jím předkládané údaje byly opakovaně odhaleny jako nevědecké či lživé, lékařské odborové organizace se od něj distancovaly. Lživá jsou i tvrzení v  tiskové konferenci. Mezi jeho členy je kromě lékařů řada léčitelů v oblasti alternativní medicíny, nebo anti-vaxx aktivistů.

TVRZENÍ Č 3:

„V USA dokument s názvem PLANDEMIC, který odhaluje COVID-19 jako kriminální operaci, podporuje více než 27 000 lékařů!“

FAKTA:

Plandemic je notoricky známý, dnes už dokonce dvoudílný, pseudodokument, který se stal hitem v konspirační sféře a byl masově šířen hlavně příznivci teorie QAnon. Jeho ústřední protagonistkou je doktorka Judy Mikovitsová, biochemička, která byla v roce 2009 aktérkou skandálu s falešnou studií chronického únavového syndromu a nyní propaguje nejrůznější konspirační a anti-vaxx teorie. Kromě jiného například tvrdí, že americký virolog dr. Anthony Fauci je tvůrcem covid-19, který poté zaslal do Číny. Tvrzení, která se v Plandemicu objevují, obecně jen replikuje mnohokrát opakované hoaxy o očkování, i konspirační teorie kolem umělého původu virů a spiknutí „světových elit“. Lze najít značný počet článků s tématem „debunking Plandemic“, které jeho obsah vyvrací. Tvrzení o 27 tis. lékařů, kteří film potvrzují, je fiktivní.

ZÁVĚR Č 3:

Plandemic je notoricky známý konspirační film. Většina údajů v něm je lživá a byl mnohokrát vyvrácen. Tvrzení o 27 tis. podporujících lékařů je vymyšlené.

TVRZENÍ Č 4:

„V letech 2017 a 2018 se prodaly miliony testovacích souprav COVID-19. Víme, že nový COVID-19 onemocnění se objevil v Číně na konci roku 2019. Proto byl pojmenován COVID-19, což je zkratka pro Corona VIrus Desease 2019. Údaje z World Integrated Trade Solution však ukazují něco ohromujícího: V letech 2017 a 2018 – dva roky před COVID-19 – byly celosvětově distribuovány stovky milionů testovacích souprav pro COVID-19.“

FAKTA:

Jedná se o další už notoricky známý hoax, který vznikl záměrnou dezinterpretací označení testovacích sad, které lze použít na různá onemocnění včetně covid-19. Rozebrán byl i v češtině, viz odkazy a citace.

ZÁVĚR Č 4:

Tvrzení není pravdivé. Testovací soupravu používané nyní ke zjišťování covid-19 bylo možné použít, a také se používaly, i ke zjišťování jiných druhů respiračních onemocnění. Text souboru podsouvá nepravdivé tvrzení, že testy na covid-19 mají pouze jediné využití.

TVRZENÍ Č 5:

„Rothschild patentoval testovací metodu COVID-19 již v roce 2015. Internetové stránky Nizozemské vlády pro patentování vynálezů také ukazují něco zajímavého. Richard A. Rothschild ze Spojeného království patentoval systém pro testování COVID-19 již v roce 2015.“

FAKTA:

Jedná se o další notoricky známý a vyvrácený hoax. Podstata omylu je v nepochopení či záměrné dezinterpretaci systému označování patentů v Holandsku. Údaj „Prioritieitsdatum“ neznamená datum podání patentu, ale datum, kdy byl přihlášen první související patent, v tomto případě obecná metoda testování, ze které byla později vyvinuta specifická metoda testování covid-19. Je zábavné, že text PDF dokumentu toto na straně 7. sám připouští a odvolává se vlastně jen na to, že Rothschild je přece „známá firma.“

ZÁVĚR Č 5:

Tvrzení není pravdivé, vyplývá z nepochopení údajů v holandském patentovém systému, a bylo už v minulosti vyvráceno např. agenturou Reuters. Viz odkazy a citace.

TVRZENÍ Č 6:

„Projekt“ COVID-19 je plánován do roku 2025. Světová banka ukazuje, že COVID-19 je projekt, který má pokračovat … do konce března 2025! Záměrem je tedy v tom pokračovat DALŠÍCH PĚT LET.

FAKTA:

Ve skutečnosti je tabulka součástí prognostické studie Světové banky, která se pokoušela odhadnout dobu zotavení ekonomiky z epidemie covid-19. Nejde o žádnou „projektovou dokumentaci“ a toto datum je uvedeno jednoduše proto, že pět let byla doba, na kterou byla studie zpracována. O stejném pětiletém údaji mluvila hlavní ekonomka Světové banky Carmen Reinhartová na zasedání v Madridu v září 2020 – nejedná se tedy o žádný tajný údaj. Tento hoax má navíc doloženě ruský původ a v češtině byl šířen např. dezinformačním webem Aeronet.

ZÁVĚR Č 6:

Interpretace údajů Světové banky v dokumentu je chybná či záměrně překroucená. Nejedná se o dobu trvání „projektu“ nýbrž o odhad času potřebného k zotavení světové ekonomiky. Tato část hoaxu prokazatelně pochází z ruského konspiračního webu.

TVRZENÍ Č 7:

„Fauci zaručil pandemii během příštích dvou let. V roce 2017 provedl Anthony Fauci velmi podivnou předpověď s ještě podivnější jistotou. Fauci s plnou důvěrou oznámil, že během prvního funkčního období prezidenta Trumpa jistě dojde k překvapivému propuknutí infekční choroby.“

FAKTA:

Text souboru vkládá Faucimu do úst něco, co nikdy neřekl. Přesně říká: “If there’s one message that I want to leave with you today based on my experience, it is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases” Přičemž ve videu následně mluví o epidemiích, kterým musel čelit předchozí administrativa Baracka Obamy, počínaje Ebolou v Africe přes epidemii prasečí chřipky H1N1 a konče virem Zika. Fauci jednoduše tvrdí, že není nejmenší racionální důvod věřit, že se neobjeví další infekční nemoci. V celém videu jinak není žádná specifická zmínka o koronaviru nebo covid-19.

ZÁVĚR Č. 7:

Anthony Fauci z pozice své odbornosti a zkušenosti upozorňuje, že se v budoucnu s jistotou objeví nové nakažlivé nemoci, kterým budeme muset čelit. Což je postřeh, který není žádnou „zázračnou předpovědí“, ale platil v podstatě vždy.

TVRZENÍ Č. 8:

„Bill a Melinda Gatesovi zaručili bezprostřední globální pandemii. V roce 2018 Bill Gates veřejně oznámil, že je na cestě globální pandemie, která by mohla vyhladit 30 milionů lidí. Řekl, že k tomu pravděpodobně dojde během příštího desetiletí. (4) Melinda Gates dodala, že (uměle) vytvořený virus je největší hrozbou pro lidstvo, a také ujistila, že by to lidstvo zasáhlo v příštích letech.“ (5)

FAKTA:

Další už notoricky známý ahoax. Jeho základ tvoří přednáška Billa Gatese na konferenci TED (dostupná na YouTube i s českými titulky) s názvem „The next outbreak? We’re not ready.” Gates v ní analyzuje tehdy doznívající epidemii Eboly, která postihla africké státy Libérie, Rovníková Guinea a Sierra Leone, a varuje před nepřipraveností vlád na podobnou událost v západním světě. V dalších rozhovorech připomínal epidemii španělské chřipky, a k tomu se také vztahoval odhad počtu mrtvých, pokud by k ní došlo dnes. Gates nikdy nemluvil dokonce ani o pandemii v celosvětovém rozsahu nad úrovní jednotlivých států. Tyto spekulace byly rozšířeny konspiračními weby jako Infowars, stoupenci teorie QAnon a několika republikánskými politiky včetně spolupracovníka Donalda Trumpa, odsouzeného později na 40 měsíců vězení. Rovněž tvrzení Melindy Gatesové je vytrženo z kontextu. O hrozbě bioterorismu se mluvilo dávno před ní na mnoha místech, minimálně od devadesátých let, kdy vyšlo najevo, že japonská sekta Óm Šinrikjó zodpovědná za teroristický útok sarinem v tokijském metru, experimentovala též s antraxem. Co se týče dalších tvrzení, vyplývají z elementárních nepochopení fungování epidemií. Nejde vůbec o zalidnění Země, ale o to, že mnohem více lidí dnes na rozdíl od minulého století žije ve velkoměstech, kde je epidemie hůře zvládnutelná a také letecká doprava je mnohem hustší i dostupnější než kdy dříve.

ZÁVĚR Č 8:

Bill Gates nepředpověděl pandemii koronaviru. Zabýval se riziky pandemie obecně, přičemž své odhady zakládal především na epidemiích španělské chřipky a Eboly v Africe. Nebyl v tom jediný, výstrah před podobnou hrozbou bylo od různých odborníků během let více. Text PDF souboru se snaží podsunout, že šlo o něco výjimečného, a tedy Gates věděl cosi více než ostatní, ale takové tvrzení nemá žádné opodstatnění.

TVRZENÍ Č 9:

„O několik měsíců před vypuknutím, Bill Gates – světový dealer vakcína Nr. 1 – pořádá akci v New Yorku. Hádejte, o čem ta událost byla? Bylo to „cvičení na pandemii koronaviru“ . Ano, čtete správně: Bill Gates zorganizoval cvičení na pandemii koronaviru těsně předtím, než se to stalo! Na velkém displeji v hledišti uvidíte vytištěný text: „Musíme se připravit na událost, která se stane pandemií.“ Toto pandemické cvičení se jmenovalo Event201 a konalo se v říjnu 2019, doslova těsně před vypuknutím.“

FAKTA:

Cvičení Event 201 je další konspirační evergreen. Skutečně šlo o simulaci průběhu hypotetické pandemie zvířecího koronaviru přeneseného na člověka, ale tím podobnost končí. Simulovaný virus se měl v tomto scénáři například rozšířit z Brazílie, nikoliv z Číny, a na člověka byl přenesen z prasat. Byl také smrtelnější než covid-19, na rozdíl od něj byl nebezpečný hlavně dětem, a podobal se celkově spíše SARS. Zvířecí koronaviry nejsou žádná novinka – chovatelé koček dobře znají například kočičí koronavirus FCoV způsobující nemoc FiP – a o jejich možném přenosu na člověka se psalo ve vědeckých článcích dávno před pandemií; použití koronaviru při cvičení tak byla logická volba. Výzkumné centrum Johna Hopkinse, které Event 201 pořádalo, výslovně odmítlo, že by fiktivní koronavirus měl jakoukoliv podobnost s covid-19.  Nutno také dodat, že zdaleka nešlo o první podobné cvičení, s různými typy hypotetických scénářů epidemie i použitých virů. Konspirace okolo Eventu 201 byly mnohokrát analyzovány a vyvráceny.

ZÁVĚR Č 9:

Cvičení Event 201 se sice zabývalo simulací globální pandemie koronaviru, ale jeho podobnost s covid-19 je pouze velmi rámcová. Fiktivní koronavirus měl jiné vlastnosti, na člověka byl přenesen z jiného druhu zvířat, pandemie začala prakticky na opačném konci světa, atd. Neexistuje žádná skutečná souvislost mezi touto simulací a covid-19.

TVRZENÍ Č 10:

„Nadšení z prodeje vakcín v příštím roce. Krátce po tomto ‚cvičení pro koronavirovou pandemii‘ Bill Gates tweetoval: Jsem obzvláště nadšený z toho, co by příští rok mohl znamenat pro jeden z nejlepších nákupů v globálním zdraví: vakcíny.“

FAKTA:

Nadace Billa Gatese už před pandemií investovala do vývoje vakcín proti malárii, HIV a tuberkulóze a Bill Gates se nikdy netajil tím, že vakcinační programy v zemích třetího světa považuje za jeden z hlavních cílů své nadace. Tweet nemá žádnou spojitost s pandemií covid-19 a Bill Gates rovněž není žádným „světovým dealerem vakcín č. 1“. Ve skutečnosti není dokonce ani v první desítce, což je logické, protože jeho nadace je primárně charitativní organizací.

ZÁVĚR Č 10:

Tweet prezentovaný v souboru je pravdivý, ale nemá souvislost s pandemií covid-19. Tvrzení, že Bill Gates je hlavním světovým producentem vakcín, které se v PDF souboru několikrát opakuje, je lživé.

TVRZENÍ Č 11:

„Pandemie koronaviru 2020 předpovězena již v roce 2013 Další informace je zvláště zajímavá, protože ukazuje, jak je k dispozici mnoho informací, pro ty, kteří se odváží dělat výzkum. V roce 2013 napsal hudební umělec se zvláštním jménem Dr. Creep rapovou píseň s názvem PANDEMIC. Na tom není nic zvláštního, že ne jeden z jeho textů zní: (6) „’2020 combined with CoronaVirus, bodies stacking..“

FAKTA:

Jedná se o další fiktivní „předpověď“ pandemie covid-19, často sdílenou konspirátory. Na svém Facebooku rapper s pseudonymem Dr. Creep zveřejnil prohlášení, kde sám odmítá, že by píseň Pandemic jakkoliv předpovídala covid-19. Konspirátorům se posmívá, mimo jiné sarkasticky konstatuje, že „nejsem Nostradamus, ani scénárista Simpsonů“. Ezoterické teorie označuje jako sračky a celou věc evidentně má za hloupost. Jeho údajný výrok nacházející se v PDF souboru je vymyšlený. Rovněž dvě z doprovodných fotografií na straně 14 PDF souboru nemají žádnou spojitost s pandemií, ale jde o snímky z výtržností během demonstrací v USA po smrti George Floyda.

ZÁVĚR Č 11:

Podobnost textu písně Pandemic s pandemií covid-19 je pouze náhodná. Sám umělec ji popřel. Jeho údajné vyjádření v PDF souboru je lživé a dvě ze tří přiložených fotografií nemají souvislost s pandemií. Ve skutečnosti jde o snímky z BLM protestů v USA.

TVRZENÍ Č. 12:

„V září 2019 – také těsně před vypuknutím – vydala Rada pro monitorování globální připravenosti zprávu nazvanou „Svět v ohrožení“. Zdůraznil potřebu být připraven na … propuknutí koronaviru! Na obálce zprávy je obraz koronaviru a lidí, kteří nosí obličejové masky.“

FAKTA:

Zpráva je výsledkem obdobného simulovaného cvičení jako Event 201 a platí pro ni totéž, co pro něj. Text souboru podsouvá, že jde o výjimečnou událost, pravda však je, že podobných simulací, cvičení a testů se uskutečnila ještě před rokem 2019 celá řada, pod patronátem různých organizací. Impulzem k nim byly především epidemie virů SARS a MERS, které hrozbu zvýraznily. Rovněž kritika nepřipravenosti vládních aparátů na podobnou událost nebyla ojedinělá.

ZÁVĚR Č 12:

Zpráva GPMB je výsledkem dalšího ze cvičení testujících připravenost státních aparátů na epidemii nakažlivé choroby. Není žádnou „simulací“ covid-19 a nedokazuje vůbec nic, protože podobných cvičení se před rokem 2019 uskutečnilo mnoho.

TVRZENÍ Č 13:

„V roce 2018 Institut pro modelování nemocí natočil video, ve kterém ukazují virus chřipky pocházející z Číny z oblasti Wuhan a šířící se po celém světě a zabíjející miliony lidí. Říkali tomu „Simulace globální pandemie chřipky“. Přesně to se stalo o dva roky později. Proč říkali, že to přijde z Číny? Proč ne Afrika, kde je přítomno mnohem více nemocí? Nebo proč ne Jižní Amerika? Nebo Indie?“

FAKTA:

Vysvětlení je jednoduché: Vyjma epidemie prasečí chřipky, která začala v Mexiku, prakticky všechny velké epidemie nových respiračních onemocnění propukly nejprve v Číně nebo přilehlých regionech. Patří sem viry SARS, MERS, i „ptačí chřipka“ H5N1 z devadesátých let. Bylo tedy logické při cvičeních připravenosti vycházet z toho, že další incident vyjde ze stejného regionu – což se také stalo. Rovněž tvrzení, že simulace Global Flu Pandemic (kde se – opět – vůbec nemluví o koronaviru, pouze o hypotetickém novém kmeni chřipky), má původ ve Wuhanu je sporné. Podle snímku v souboru Wuhan neleží v epicentru nákazy, nachází se severněji.

ZÁVĚR Č 13:

Tvrzení je nepodloženou sbírkou spekulací. Zmíněná simulace se týkala možného nového kmenu chřipky a epicentrum simulované epidemie se ve Wuhanu ani nenachází.

TVRZENÍ Č 14:

„Jedním z předních světových odborníků na biologické zbraně je Dr. Francis Boyle. Je přesvědčen, že pochází z laboratoře biologických zbraní ve Wu-chanu, laboratoře biologické bezpečnosti úrovně 4.“

FAKTA:

Francis Boyle není biolog ani biochemik, nýbrž právník a lidskoprávní aktivista. Jde o jednu z kontroverznějších postav administrativy Donalda Trumpa, mimo jiné kvůli jeho výrokům na adresu Izraele, který nazýval „Židostánem“ a „židovským Bantustanem“. Ačkoliv se podílel na tvorbě zákona o biologických zbraních, rozhodně ho nelze považovat za autoritu v oblasti. Zmíněná biologická laboratoř se ve Wuhanu skutečně nachází, ale umělý původ covid-19 dnes naprostá většina vědců vylučuje. Žádné důkazy nad rámec konspiračních teorií nejsou ani pro hypotetický únik z laboratoře, třebaže tuto teorii silně propagovali někteří republikánští politici i členové štábu prezidenta Trumpa.

ZÁVĚR Č 14:

Tvrzení o umělém původu viru covid-19 je nepodloženou spekulací, kterou většina odborníků z oblasti biologie, ale i například tajných služeb, odmítá. Francis Boyle je právník, nikoliv biolog a jeho erudice v dané oblasti je minimálně sporná.

TVRZENÍ Č 15:

„Nyní přichází zajímavá část: v roce 2015 dal Anthony Fauci této laboratoři 3,7 milionu dolarů.“

FAKTA:

Jedná se o další známý hoax kolem osoby doktora Fauciho, který se objevil také ve filmu Plandemic a šířil ho v médiích i Rudy Giuliani, bývalý newyorský starosta a blízký spolupracovník Donalda Trumpa v době, kdy se vyhrotil spor mezi Faucim a prezidentem. Po konspiračních webech dokonce koluje upravená fotografie, která má ukazovat Fauciho na návštěvě wuhanské laboratoře, skutečností však je, že k takové nikdy nedošlo. Wuhanský virologický institut měl během pěti let obdržet výzkumný grant v celkové výši 3,7 milionu dolarů, z něj však bylo vyplaceno pouze 680 tis., než ho Trumpova administrativa zastavila. Pikantní přitom je, že dodnes není jasné, kam se zbytek peněz poděl. Anthony Fauci se na věci každopádně nijak nepodílel.

ZÁVĚR Č 15:

Tvrzení není pravdivé. Anthony Fauci nikdy osobně nefinancoval wuhanský virologický institut a grant, který tak měl učinit, nikdy nebyl zcela vyplacen. Není ani jasné, kde prostředky z něj skončily, či zda vůbec nějaké byly do Číny skutečně odeslány.

TVRZENÍ Č 16:

„Film „Dead Plague“ zobrazuje globální pandemii s koronavirem a jako lék zmiňuje i hydroxychlorochin. Další film nazvaný „Nákaza“ ukazuje, jak se koronavirus celosvětově šíří se sociálním distancováním, obličejovými maskami, uzamčením, mytím rukou, atd.“

FAKTA:

Film Dead Plague, celým jménem „SARS: The Dead Plague“ je poloamatérský zombie horor, který nemá s realitou společné zhola nic. Naopak „Nákaza“ (Contagion) Stevena Soderbergha z roku 2011, odkud pochází i fotografie v souboru, zobrazuje boj s epidemii velmi věrně – na filmu se podílelo americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) a jeho odborným poradcem byl přední americký epidemiolog, profesor W. Ian Lipkin.  Přestože se však v tomto filmu smyšlený virus původem z netopýra přenesl na člověka v Číně, ani v tomto případě nejde o koronavirus. Jako vzor k jeho vytvoření Lipkin použil netopýří virus Nipah, který se nepřenáší kapénkově, ale pouze dotekem a nenapadá plíce, nýbrž mozek.

ZÁVĚR Č 16:

Katastrofické filmy se v minulosti zabývaly i tématem smrtících globálních epidemií, a existuje jich celé řada. Nejde o žádné „proroctví“, nanejvýš náhodnou shodu vyplývající z pečlivé práce s vědeckými údaji, jako v případě filmu „Nákaza.“ Druhý zmíněný snímek je čistá fikce s tématem „zombie apokalypsy.“

TVRZENÍ Č 17:

„Komiks z Evropské unie vizualizoval globální pandemii. V roce 2012 vyrobila Evropská unie zvláštní komiks, který byl distribuován pouze mezi jejich zaměstnance.“

FAKTA:

Komiks s názvem „Infected“ autorů J.D. Morvana a Huang Jia Weie byl opravdu vydán EU v roce 2011. Dystopická budoucnost Země zmítané pandemii, odkud přichází cestovatel v čase jejímu vypuknutí zabránit, však rozhodně nebyla chápáno jako „návod řešení,“ ale naopak něco, čemu je nutné se vyhnout. Komiks byl součástí vzdělávacího programu EU (v závěru se nachází naučná část objasňující možný vznik epidemie i boj proti ní) a rozhodně nebyl určen pouze pro EU zaměstnance. Naopak, v elektronické podobě si ho lze stáhnout zcela zdarma.

ZÁVĚR Č 17:

Komiks „Infected“ byl součástí vzdělávacího programu EU pro mládež. Nepropaguje žádné totalitní vize a tvrzení, že byl určen pouze pro zaměstnance EU, je lživé. Elektronicky je komiks volně dostupný.

TVRZENÍ Č 18:

„Pandemie znázorněná na olympijských hrách v roce 2012. Během zahajovací show Letních olympijských her v roce 2012, se pandemie koronaviru odehrála na očích celého světa. Desítky nemocničních lůžek, velké množství zdravotních sester, které se stávají loutkami řídicího systému, číhající smrt, démonický gigant stoupající po celém světě a celé divadlo bylo osvětleno takovým způsobem, že při pohledu z nebe to vypadalo jako koronavirus.“

FAKTA:

Jedná se o další známou konspiraci, kterou v ČR dříve šířil například dezinformační web Aeronet. Zahajovací ceremoniál OH v Londýně 2012 vytvořil oscarový režisér Danny Boyle, který ho pojal jako symbolické představení historie britské kultury. Sestry a lékaři tančící okolo postelí v dobových uniformách byly připomínkou vzniku Národního zdravotního systému (NHS), „číhající smrt“ je ve skutečnost Lord Voldemort ze série románů Harryho Pottera a „démonický gigant“ byl vizualizací básně Williama Blakea „Jerusalem.“ Podobnost pódia s koronavirem je minimální a řada fotografií na konspiračních webech se ji snaží posílit tím, že je k tomu účelu záměrně upravuje.

ZÁVĚR Č 18:

Celé tvrzení, že zahajovací ceremoniál olympiády predikuje nebo dokonce „programuje“ populaci na vznik pandemie koronaviru, je nesmysl. Symbolismus jednotlivých částí ceremoniálu byl jasně popsán a nemá žádnou souvislost s jakoukoliv epidemií, minulou či budoucí.

TVRZENÍ Č 19:

„Spisovatel a výzkumník Robin de Ruiter předpověděl v roce 2008, že přijde globální uzamčení. Řekl, že účelem by mělo být vytvoření nového světového řádu autoritářské kontroly.“

FAKTA:

Robin de Ruiter je holandský katolický radikál a konspirační teoretik žijící ve Španělsku. Jeho knihy pojednávají bez výjimky o extrémně konspiračních tématech, většinou okolo satanismu, Nového světového řádu, Iluminátů, apod. Protože většina seriózních nakladatelů je odmítá vydávat, hlavně kvůli těžce antisemitskému obsahu (de Ruiter například tvrdí, že Židé jsou přímými potomky Satana), publikuje je sám, většinou prostřednictvím internetu. S nějakým výzkumem či vědou nemají nic společného ani vzdáleně.

ZÁVĚR Č 19:

Robin de Ruiter není výzkumník, ale paranoidní konspirační teoretik, jehož díla jsou totálně odtržená od reality, vědecké i jiné. Tvrzení, že cokoliv „předpověděl“ je blízké špatnému vtipu.

TVRZENÍ Č 20:

„V roce 2014 předpověděl investigativní novinář Harry Vox plánovanou globální pandemii a řekl, proč by „vládnoucí třída“ dělala takové věci: „Nezastaví se před ničím, aby dokončili svou sadu nástrojů kontroly. Jednou z věcí, které v jejich sadě nástrojů chyběly, jsou karantény a zákaz vycházení. V plánu je infikovat stovky tisíc lidí a vytvořit další fázi kontroly.“ Tento renomovaný výzkumník odkazuje na slavný dokument Rockefellerovy nadace…“

FAKTA:

Harry Vox (což je pseudonym) je konspiračním bloggerem provozujícím svůj web Voxnews, který je podobného zaměření jako například Infowars. Jeho videa jsou mazána z většiny veřejných webů a na Facebooku dostal ban již v roce 2013 za šíření antisemitismu. Nejde o investigativního novináře a nepíše pro žádné seriózní noviny. „Slavný dokument“ Rockefellerovy nadace je pak opět známý konspirační hoax. Ve skutečnosti jde o výslednou zprávu další simulace pandemie, podobnou těm, které už byly rozebrány dříve, tentokrát však ještě starší. I tentokrát je podobnost s covid-19 ve skutečnosti velmi malá: Simulovaný virus se měl na lidi přenést z divokých hus (což je převzato z „ptačí chřipky“ H5N1), epidemie si měla vyžádat přes desetinásobný počet mrtvých za stejný čas než covid-19, k většině úmrtí mělo dojít v Africe, severovýchodní Asii a střední Americe, zatímco Evropa měla být zasažena jen mírně atd. Domnělé citace z kapitoly „Lockstep“ o nastolení policejního režimu, které kolují v různých podobách, jsou vymyšlené úplně. K hoaxu jde najít větší počet různých rozborů.

ZÁVĚR Č 20:

Harry Vox není novinář, ale konspirativní blogger. Zmíněný dokument Rockefellerovy nadace je přes deset let starý výsledek simulace dopadů epidemie, která se navíc covid-19 podobá jen málo. Obsah označovaný jako kapitola Lockstep je z větší části vylhaný.

TVRZENÍ Č 21:

„Příručka pro globální kontrolu. Nyní, když je ohlášená pandemie skutečně tady, přišla stejná Rockefellerova nadace s krokem dva: příručka o tom, jak během této pandemie implementovat nové kontrolní systémy.“

FAKTA:

Dotyčná příručka s názvem „National Covid-19 Testing Action Plan: Pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities“ je ke stažení na webu Rockefellerovy nadace. Jde o poměrně krátký soubor, má jen 25 stran a v podstatě se zabývá stejnými problémy, jakými trpí aktuálně ČR: Nedostatečné testování i trasování, nedostatek zdravotního personálu, zastaralé a kapacitně zcela nedostatečné informační systémy zdravotnických institucí. Rozhodně však nejde o „manuál Velkého bratra“, spíše naopak. Opakovaně se v textu zdůrazňuje, že klíčový je prvek důvěry a dobrovolnosti, systémy mají být tak transparentní, jak je jen možné (str. 23), ale současně musí být dostatečně chráněna citlivá osobní data lidí (str. 18). Také nikde v textu není psáno, že sledovací opatření, byť dobrovolná, mají být trvalá.

ZÁVĚR Č 21:

Zmiňovaný dokument je skutečný, ale řeší jen možné cesty, jak zvládnout pandemickou krizi covid-19 v USA. PDF soubor mu podsouvá závěry i úmysly, jaké nejen neobsahuje, ale v některých ohledech výslovně popírá.

TVRZENÍ Č 22:

„Na zveřejněném vládním videu (10) vidíme rozhovor mezi bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem a Andrewem Cuomo , guvernérem státu New York. Diskutují o tom, jak nastavit velký kontrolní systém k testování celé populace a kontrolu všech jejich kontaktů. Diskutují o tom, jak vybudovat armádu k provádění tohoto kontrolního systému.“

FAKTA:

Odkazované video i s účtem bylo z YouTube smazáno, avšak soubor má pravděpodobně na mysli rozhovor Clintona s Cuomem v Clintonově nadaci z 23. dubna 2020. Video trvá 30 minut a v čase 14:30 Andrew Cuomo mluví o nutnosti spojit síly se sousedními státy na zvládnutí nutného testování a trasování kontaktů nakažených, jak bude vrchol epidemie postupovat přes USA. Cuomo v žádném případě nemluví o nasazení vojska, slovem „armáda“ rozumí velký počet nutných pracovníků. Rovněž „agents“ a „basically investigators“ neznamená nasazení ozbrojených sil proti občanům, ale zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu i laboratorních kapacit.

ZÁVĚR Č 22:

PDF soubor vytrhává Cuomův výrok z kontextu tak, aby vzbuzoval dojem, že jde o organizaci násilné policejní kontroly nad populací. Tento výklad je ovšem lživý.

TVRZENÍ Č 23:

„Digitální ID vakcín se již vyvíjejí (12) a Gates má patent na technologii, která umožňuje dohledat tělo jednotlivce kdekoli. Tato technologie se nazývá WO2020-060606 (13) . Kromě toho chce Gates zřídit globální monitorovací síť, která bude sledovat každého, kdo přišel do kontaktu s Covid-19 (14).“

FAKTA:

„Digitální ID vakcíny“, které vyvíjí sdružení firem ID2020 spolu s vládou Bangladéše je pouze systém autentizace, který by umožnil mezinárodně platné elektronické potvrzení o očkování. Vtipné je, že přímo článek v PDF souboru, na který je odkazováno, obsahuje dovětek se zdůrazněním, že tento systém nemá a ani nemůže být použit ke sledování lidí. Co se týče Gatesova „ďábelského patentu“ na čipy ve vakcínách, jde opět o notoricky známý hoax. Patent WO2020-060606, který byl navíc ve skutečnosti pouze přihlášen, nikoliv schválen, se týkal systému propojení biometrických senzorů s technologií blockchainu, jakou využívá Bitcoin i další kryptoměny. Senzory přitom mohly být umístěny v mobilu, chytrých hodinkách, fitness náramku, apod. – nikde není pochopitelně ani zmínka o čipech v lidském těle. Tento systém by umožnil vytvářet například aplikace, které automaticky „odmění“ uživatele po uběhnutí určitého počtu metrů nebo uplynutí určité doby cvičení drobnou sumou v Bitcoinech. Důvod, proč si tato v zásadě trivialita vysloužila pozornost konspirátorů je zcela jiný: V čísle patentu 060606 „nachází“ ďábelskou číslovku 666 a písmena WO chápou jako šifru pro World Order. Tento typ „objevování souvislostí“ je typický zejména pro konspirační teorii QAnon. A konečně, v článku z The Verge, na který PDF soubor odkazuje, Bill Gates rozhodně nevolá po globální monitorovací síti – naopak tvrdí, že něco podobného by bylo nereálné z důvodu práva na soukromí. Pouze konstatuje, že v rámci států bude zřejmě nutné zřídit trasovací aplikace a pokusit se přesvědčit lidi, aby je dobrovolně používali.

ZÁVĚR Č 23:

Digitální ID vakcíny“ je pouze systém potvrzování očkování, nikoliv sledovací nástroj. Patent Microsoftu WO2020-060606, který ani nebyl schválen, nemá nic společného s jakýmkoliv „čipováním lidí“ a tvrzení, že Bill Gates takový nebo podobný systém požaduje, je nepravdivé.

TVRZENÍ Č 24:

„Slavný investigativní novinář Anthony Patch dělal několik let výzkum týkající se plánů řídit svět, pomocí vytvořené pandemie a povinných vakcín. Během rozhovoru v roce 2014 tento výzkumník předpověděl následující: “Uvolní umělý koronavirus.” V důsledku toho budou lidé požadovat vakcínu, která by je chránila. Tato vakcína přidá do těla osoby třetí kmen DNA, což z nich v podstatě učiní hybrid. Jakmile je člověku podána injekce, téměř okamžitě jeho DNA prochází transformací. Tato genetická změna způsobí, že lidé ztratí schopnost myslet sami za sebe, aniž by si byli vědomi, že se to stalo. Lze je tedy snadněji ovládat a stanou se otroky elity.“

FAKTA:

„Slavný investigativní novinář“ je jen další konspirační teoretik podobného typu jako Harry Vox, který se touto činností úspěšně živí. Na jeho webu i v konspiračním magazínu Entagled, který založil, lze najít všemožné perly včetně zpochybnění přistání USA na Měsíci, anebo satanistických obřadů v sídle částicového urychlovače CERN. Tvrzení, že předpověděl koronavirus v roce 2014 je nedoložitelné: Nejstarší zmínkou, kde to sám Patch tvrdí, je video z března 2020. Samotná představa, že je možné změnou DNA dosáhnout změny vnímání či myšlení, je z vědeckého hlediska absurdní nesmysl. Navíc hoax o změnách DNA vakcínou mRA proti covid-19 byl mnohokrát vyvrácen.

ZÁVĚR Č 24:

Anthony Patch není novinář, ale jen další konspirační teoretik. Tvrzení, že předpověděl pandemii koronaviru v roce 2014 je smyšlené. Lidské myšlení nelze „přeprogramovat“ změnou DNA a vakcína proti covid-19 ani nemůže žádnou změnu DNA provést. Celá pasáž je absurdní výmysl.

TVRZENÍ Č 25:

„Doktorka Carrie Madej řídila dvě velké kliniky v Georgii, než šla do Dominikánské republiky dělat humanitární práci. Za posledních dvacet let studovala DNA a vakcíny a natočila naléhavé video, ve kterém varuje, že existuje plán na injekční očkování lidstva velmi nebezpečnými vakcínami proti Covid-19. Účel těchto nových vakcín bude dvojí: 1) přeprogramovat naši DNA a udělat z nás hybridy, které se snáze ovládají. 2) připojit nás k umělé inteligenci pomocí digitálního ID vakcíny, které také otevře zcela novou oblast kontroly. Tato lékařská expertka říká, že několikrát pozorovala, jak se nemoci šíří na populaci pomocí letadel. Z bezpečnostních důvodů o tom není ochotna sdílet více podrobností na veřejnosti.“

FAKTA:

Ačkoliv tento hoax v podstatě jen opakuje předchozí tvrzení Anthony Patche, stojí za zvláštní zmínku, neboť videa Carrie Madej byla šířena i po českých konspirativních webech a jejich rozborům se věnoval například server Manipulátoři. Viz odkazy a citace.

ZÁVĚR Č 25:

Carrie Madej není vůbec viroložka, nýbrž osteopat a především aktivistka, která se angažovala i v jedné z krajně pravicových milicí v USA, prezentuje jako vědecká fakta naprosté nesmysly, mimo jiné i o chemtrails. Její vývody byly opakovaně vyvráceny i v češtině.

TVRZENÍ Č 26:

„Vylidňujte Zemi prostřednictvím organizovaných epidemií. Dr. John Coleman byl zpravodajský důstojník CIA, který napsal knihu nazvanou „Výbor 300“. Vysvětluje v něm, jak tajné společnosti manipulují s vládami, zdravotnictvím, potravinářským průmyslem, médii atd. Tuto knihu lze najít na webových stránkách CIA. (15) Jedním z hlavních cílů mnoha tajných společností, které kontrolují vlády a média, je vylidnit Zemi.“

FAKTA:

John Coleman je britský autor konspiračních knih. Zřejmě opravdu byl zaměstnancem CIA (byť některé zdroje uvádí MI6), ovšem jeho výjimečnost je pouze v tom, že jako jeden z prvních konspirátorů (v současnosti je mu 86 let) přišel s tématy, která se od té doby neustále opakují. Ve svých knihách „odhaluje“ světovládné tajné společnosti, liberalismus ztotožňuje se satanismem a mimo jiné tvrdí, že skupina Beatles byl iluminátský projekt určený k tomu, aby mezi dětmi rozšířil užívání drog a promiskuitu. Coleman je rovněž silně věřící, takže nechybí ani díla s náboženským obsahem, brojení proti potratům atd. Nic z toho není doloženo o nic lépe než díla jiných konspirátorů.

ZÁVĚR Č 26:

Coleman je jen další konspirační teoretikem spekulujícím o „novém světovém řádu“, všemocných tajných společnostech, svobodných zednářích apod. Jeho výjimečnost je pouze v tom, že byl jeden z prvních, který tyto teorie popularizoval v knihách.

TVRZENÍ Č 28:

„V roce 1980 byl v Georgii postaven žulový pomník, kterému se říkalo Guidestones (česky Poradní kameny – překl.). Sada 10 pokynů je zapsána do struktury v osmi moderních jazycích a kratší zpráva je zapsána v horní části struktury ve čtyřech starodávných jazykových skriptech. První pokyn je následující: 1. Udržujte lidstvo pod 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.“

FAKTA:

„Poradní kameny“ v Georgii jsou relativně známý objekt a skutečně obsahují text v souboru uvedený. Není jasné, kdo nebo proč ho nechal vybudovat, ale stejně tak neexistuje důkaz, že šlo o jakoukoliv větší skupinu lidí a ne např. jednoho nudícího se excentrika s dostatkem peněz. Objekt byl během posledních let několikrát terčem vandalismu konspirátorů, kteří v něm vidí symbol „New World Order.“ Převažuje nicméně názor, že – vzhledem k umístění monumentu i době, kdy vznikl – mělo jít o jakýsi návod na znovuvybudování civilizace po nukleární válce.

ZÁVĚR Č 28:

Zmíněný objekt i nápis na něm je skutečný. Není však známo, kdo ani proč ho nechal vybudovat, neexistuje důkaz, že šlo o cokoliv víc než případný bizarní vtip, a jeho souvislost s pandemií covid-19 je nulová.

TVRZENÍ Č 29:

„Používání vakcín ke snížení populace Během rozhovorů TED Bill Gates zopakoval tento cíl, když doslova řekl, že nové vakcíny lze použít ke snížení světové populace o 10 – 15%!“ (16)

FAKTA:

Opět jedna z notoricky známých konspirací kolem Billa Gatese. Přednáška Billa Gatese s názvem „Innovating to Zero“ se uskutečnila na konferenci TED v únoru 2010. Bill Gates zde mluví o možných inovacích, jakými by se dala zmenšit produkce emisí a zastavit globální oteplování Země. Prezentuje rovnici (o niž sám přiznává, že je zčásti spekulativní) vysvětlující, z čeho se skládá produkce skleníkových plynů a co ovlivňuje jednotlivé veličiny. V čase 04:21 mluví o zpomalení populačního růstu zvýšením životní úrovně v rozvojových zemích, mimo jiné i poskytnutím lepší zdravotní péče. Nemluví o žádné „redukci“ už existujících lidí, pouze o snížení rychlosti růstu. Vychází ze statisticky doloženého faktu, podle něhož nejrychlejší populační růst je v zemích s nízkou vzdělaností i úrovní zdravotní péče, zatímco v bohatších státech s vyšší životní úrovní porodnost klesá. Řešení tedy vidí v pravém opaku toho, co zpráva tvrdí: V co nejrychlejším pozvednutí zdravotní péče, kvality života i vzdělání v rozvojových zemích na úroveň západního světa, včetně dostupnosti očkování. Tuto tezi Bill Gates zopakoval vícekrát v různých rozhovorech i článcích.

ZÁVĚR Č 29:

Celé tvrzení vychází z nepochopení, či spíše záměrného překroucení Gatesových slov. Nemluví o snížení populace, ale o zpomalení populačního růstu, přičemž prostředkem má být zvýšení životní úrovně i zdravotní péče lidí. Následný překlad Gatesových slov v PDF dokumentu je rovněž účelově překroucen.

TVRZENÍ Č 30:

„Mike Adams je publikovaný vědec v oblasti potravin, autor populárně vědecké knihy Food Forensics a zakladatel laboratoří CWC akreditovaných ISO. Před lety řekl toto: V populačních centrech bude uvolněna upravená biologická zbraň. Budou se ozývat výzvy k masivnímu vládnímu financování vakcínového průmyslu, aby přišel s vakcínou. Jako zázrakem budou mít vakcínu vyvinutou v rekordním čase. Od každého se bude požadovat, aby se postavil do řady a nechal si píchnout tuto vakcínu.“

FAKTA:

Mike Adams není vědec, a dokonce ani nejde o jeho skutečné jméno. Je to konspirátor, propagátor alternativní medicíny a anti-vaxx aktivista, mimo jiné popírající existenci viru HIV/AIDS, který vytvořil celou soustavu webů, kde tyto myšlenky propaguje za účelem zisku. Jeho videa byly šířeny i v ČR a také v češtině analyzovány (viz Odkazy a citace). Analýz v angličtině je mnohem více, neboť Adams je zejména v prostředí anti-vaxxerů a „alternativců“ notoricky známá persona.

ZÁVĚR:

Mike Adams není vědcem a jeho „laboratoř“ je pouhý konspirační web. Jde o propagátora alternativní medicíny a anti-vaxx aktivistu, jehož tvrzení byla mnohokrát prokázána jako lživá.

TVRZENÍ Č 31:

„Světové ekonomické fórum vytvořilo „kolovrátek“ se všemi svými cíli. Na něm můžeme vidět následující tři „projekty“: Covid19 následovaný globálním řízením a internetovým řízením.“

FAKTA:

To, co zde soubor prezentuje, jsou konspirační teorie okolo Velkého resetu (The Freat Reset). Tento pojem se skutečně poprvé objevil na ekonomickém fóru v Davosu, kde ho Karl Schwab prezentoval jako pozitivní šanci „začít znovu“, poučit se z krize a dělat věci lépe, byť mnohé konkrétnější návrhy fóra byly z různých důvodů kritizovány jako chybné či nerealizovatelné. Celý pojem byl nicméně brzy „ukraden“ konspirátory, kteří ho ztotožnili s teoriemi o „Novém světovém řádu“, komunistickou revolucí, vyvoláním Apokalypsy tajnými organizacemi apod., takže nyní je už obecně chápán většinou negativně. Některé aspekty konspirací okolo Velkého resetu byly analyzovány i v češtině, v angličtině je pochopitelně kritických rozborů řádově více.

ZÁVĚR Č 31:

Tvrzení není nic než další sbírka konspiračních spekulací. Citáty Karla Schwaba jsou vytrženy z kontextu a smysl celého pojmu „The Great Reset“ překroucen ke zcela jinému významu, než jaký měl původně.

TVRZENÍ Č 32:

„Světovou zdravotnickou organizaci řídí terorista. Šéf Světové zdravotnické organizace byl členem násilné revoluční komunistické strany v Etiopii.“

FAKTA:

Je pravdou, že generální ředitel WHO Tedros Adhanom byl členem strany TPLF, která byla jednou z frakcí bojujících ve značně chaotické občanské válce v Etiopii, avšak neexistují důkazy, že by se osobně účastnil vojenských akcí nebo provozoval cokoliv jiného než odbornou a politickou činnost. Je rovněž pravou, že TPLF byla zkraje silně levicová a jako současná vládní strana v Etiopii je kritizována za porušování lidských práv, ovšem od myšlenek komunismu se během let své existence výrazně odklonila. Coby etiopský ministr zdravotnictví Tedros Adhanon docílil značného zlepšení poměrů (např. dětská úmrtnost v Etiopii klesla téměř o třetinu) a také jako ředitel WHO dokázal hlavně v Africe dosáhnout výrazných úspěchů třeba v boji proti malárii. Na druhou stranu, mnohé jeho kroky opravdu jsou kontroverzní. Jmenování zimbabwského diktátora Roberta Mugabeho velvyslancem dobré vůle WHO vzbudilo pobouření i posměch, byť patrně jeho motivem bylo získání Mugabeho podpory pro WHO projekty v Zimbabwe. V souvislosti s pandemií covid-19 je pak Adhanomovi vytýkána hlavně přílišná laxnost a vstřícnost WHO k Číně a jejímu počátečnímu zatajování vážnosti situace (což také především kritizuje článek, na který PDF soubor odkazuje).

ZÁVĚR Č 32:

Tedros Adhanom byl v Etiopii skutečně členem politické strany, která se během občanské války dopouštěla násilí a za porušování lidských práv je kritizována i dnes. Není však pravdou, že by on sám páchal násilné činy nebo byl usvědčen z terorismu. Tvrzení, že je terorista, je tedy nepravdivé.

TVRZENÍ Č. 33

„Vedoucí katolické církve varují lidstvo. Jistý arcibiskup a několik kardinálů římskokatolické církve napsalo dopis pro lidstvo, aby nás varovali před globální tyranií pod rouškou COVID-19. Toto je výňatek z této historické zprávy, která byla přeložena do mnoha jazyků a zaslána vůdcům po celém světě.“ (20)

FAKTA:

Link, na který tvrzení odkazuje, je nefunkční. Z kontextu jde však nejspíše o otevřený dopis, který napsal bývalý papežský nuncius v USA, arcibiskup Carlo Maria Viganò v květnu 2020 a svůj podpis k němu připojilo několik církevních představitelů, například německý arcibiskup Ludwig. Viganò je známou postavou, která zastupuje nejkonzervativnější kruhy katolické církve. V minulosti vícekrát vyslovil podporu konspiračním teoriím o svobodných zednářích nebo spiknutích a otevřeně podporoval Donalda Trumpa během prezidentských voleb. Také ostře kritizoval papeže Františka za vstřícný postoj k homosexualitě, obvinil ho z krytí pedofilů v církvi, a dokonce ho vyzval k rezignaci. Papež už dříve odmítl Viganòvy projevy komentovat, pouze prohlásil, že hovoří samy za sebe. Od dopisu týkajícího se pandemie covid-19 se distancovala řada církevních představitelů i organizací a jeden ze signatářů později popřel, že by s jeho finální podobou souhlasil.

ZÁVĚR Č. 33:

Carlo Maria Viganò v žádném případě nemluví jménem celé katolické církve. Je obecně pokládán za konspiračního teoretika, či dokonce extrémistu a od dopisu týkající se covid-19 se řada církevních představitelů distancovala. Postoj Vatikánu je ve skutečnosti opačný, například papež František se již nechal očkovat, přičemž jeho osobní lékař a přítel na následky covid-19 koncem prosince zemřel.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ:

Celý text je poměrně impozantním „kompilátem“ vesměs starých konspiračních teorií a hoaxů, které jsou místy jen drobně upraveny či přizpůsobeny. Například konspirační teorie kolem očkování či nemoci uměle vytvořené k redukci světové populace, které se v minulosti šířily okolo HIV, nyní prostě jen „přepnuly“ na koronavirus. Většina tvrzení je otevřeně lživá a za odborné autority jsou vydáváni notoricky známí konspirátoři, z nichž především Patche a Adamse tato činnost už léta úspěšně živí.  Jediná „přísná cenzura“, jaká je kdy postihla, je ban na Facebooku a YouTube. Několik z hoaxů bylo také už v minulosti samostatně šířeno dezinformačními weby v ČR. Rovněž je pozoruhodné množství jazyků, do kterých byl soubor přeložen. Kromě českých a pochopitelně anglických variant jsem objevil ještě verzi francouzskou, španělskou, nekompletní holandskou, rumunskou a ruskou. Je dosti pravděpodobné, že jich bude ještě více, nehledal jsem je systematicky. Zejména španělská varianta rozhodně nevypadá jako práce amatéra nebo Google.

ODKAZY A CITACE:

Jeden z článků o skupině „Ärzte für Aufklärung“ ze zdravotnického deníku, včetně vyjádření šéfa lékařské komory (německy): https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/SARS-CoV-2-Kammer-distanziert-sich-von-Aerzten-fuer-Aufklaerung-414254.html

Rozbor některých tvrzení skupiny „Ärzte für Aufklärung“ (německy): https://correctiv.org/faktencheck/2020/08/17/aerzte-fuer-aufklaerung-verbreiten-in-ihrer-videokonferenz-irrefuehrende-behauptungen-ueber-covid-19/

Další rozbor téhož, tentokrát zaměřený na vakcíny v Africe (německy): https://correctiv.org/faktencheck/2020/06/09/aerzte-fuer-aufklaerung-stellen-unbelegte-und-falsche-behauptungen-ueber-impfungen-in-indien-und-afrika-auf/

Skutečný počet protestujících v Berlíně: https://www.france24.com/en/20200801-protests-against-coronavirus-curbs-draws-crowds-in-berlin

Třetí snímek v dokumentu; součástí je i údaj, kdy byl do fotobanky vložen: https://pxhere.com/en/photo/913125

Skutečný původ třetího snímku: https://tourismus.ulm.de/en/discover/events/event-highlights/landesposaunentag

Zdrojové video skupiny „Médicos por la verdad“, z něhož pochází snímek v článku. Opatřeno anglickými, byť poněkud neumělými titulky: https://www.bitchute.com/video/04tMGIc7vVKj/

Kritický rozbor skupiny „Médicos por la verdad“ i profily některých členů (španělsky): https://chequeado.com/el-explicador/quienes-son-los-medicos-por-la-verdad-y-los-epidemiologos-argentinos-los-2-grupos-que-difunden-desinformaciones-sobre-el-coronavirus/

Další factchecking videa skupiny (španělsky): https://www.rtve.es/noticias/20201029/bulos-video-organizacion-medicos-verdad/2050490.shtml

Wiki stránka o filmu Plandemic, ve zdrojích dole odkazy na větší počet factcheckingových článků: https://en.wikipedia.org/wiki/Plandemic

Jeden z mnoha kritických rozborů Plandemicu: https://www.livescience.com/debunking-plandemic-coronavirus-claims.html

Český článek o Plandemicu: https://plus.rozhlas.cz/dezinformacni-video-plandemic-je-hitem-internetu-zdiskreditovana-vedkyne-v-nem-8202222

Český rozbor hoaxu kolem testovacích sad na covid-19 před rokem 2018: https://napravoumiru.afp.com/zeme-v-roce-2018-nenakupovaly-testy-na-covid-19

Rozbor hoaxu o Rotchildově patentu testu na covid-19: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-patent/fact-check-rothschild-did-not-patent-a-test-for-covid-19-in-2015-and-2017-idUSKBN27C34O

Vyjádření Carmen Reinhartové o pětiletém období na zotavení ekonomiky: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-worldbank-idUSKBN26816L

Rozbor hoaxu plánu Světové banky, včetně jeho ruského původu: http://www.mythdetector.ge/en/myth/who-spreads-russian-conspiracy-about-world-bank-strategy-2025

Rozbor hoaxu plánu Světové banky v češtině: https://www.denik.cz/z_domova/fakenews-aeronet-svetova-banka-koronavirus.html

Úplné video přednášky Anthony Fauciho: https://www.youtube.com/watch?v=DNXGAxGJgQI&feature=youtu.be

Přednáška Billa Gatese na  „The next outbreak? We’re not ready” na koferenci TED: https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI

Rozbor tvrzení Billa Gatese o hrozbě budoucí pandemie, zabývá se též cvičením „Event 201“: https://www.businessinsider.com/coronavirus-conspiracy-bill-gates-infowars-2020-4#in-2015-bill-gates-gave-a-ted-talk-titled-the-next-outbreak-were-not-ready-1

Rozbor různých domnělých predikci pandemie covid-19 od Gatese po např. Nostradama: https://www.thenews.com.pk/print/762052-a-few-predictions-conspiracy-theories-about-covid-19-outbreak

Rozbor některých konspiračních teorií kolem Billa Gatese v češtině: https://napravoumiru.afp.com/bill-gates-fackovaci-panak-konspiratoru

Rozbor konspirační teorie kolem cvičení Event 201: https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/03/26/fact-check-bill-gates-backed-pandemic-exercise-didnt-predict-covid-19/5081854002/

Vyjádření Výzkumného centra Johna Hopkinse k podobnosti koronaviru použitého při cvičení Event 201: https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2020/2020-01-24-Statement-of-Clarification-Event201.html

Článek o cvičení Event 201 v češtině: https://www.osel.cz/11008-event-201-jak-dopadla-globalni-simulace-pandemie-fiktivniho-koronaviru-caps.html

Rozbor několika hoaxů kolem Billa Gatese, včetně jeho postu z Twitteru o vakcínách: https://www.mythdetector.ge/en/myth/three-lies-and-two-manipulations-about-covid-19-spread-facebook-group-lets-stop-5g-georgia

Přehled deseti největších výrobců vakcín od roku 2017, s projekcí zisků do roku 2024: https://pharmaboardroom.com/facts/top-10-vaccine-companies-globally/

Rozbor hoaxu kolem písně rappera Dr. Creepa, včetně jeho Facebookového vyjádření: https://www.snopes.com/fact-check/dr-creep-predict-coronavirus-2013/

Zdroj snímků na str. 14 PDF souboru: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8371389/White-House-goes-lockdown-amid-countrywide-demonstrations-death-George-Floyd.html

Rozbor hoaxu kolem simulace pandemie organizace GPMB; součástí je rovněž odkaz na jiné podobné cvičení jako příklad: https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/12/23/fact-check-covid-19-pandemic-not-simulation/3937766001/

Seznam nebezpečných respiračních virů původem z Číny: https://www.reuters.com/article/reutersComService/idUSKBN22V2ZB

Facktcheck článek, který se zabývá několika částmi obsahu PDF souboru, včetně tématu simulací pandemie: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-pandemic-idUSKBN2701IA

Francis Boyle a jeho činnost: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Boyle

Mapování časového průběhu i zdrojů spekulací o umělém původu covid-19: https://www.forbes.com/sites/jackbrewster/2020/05/10/a-timeline-of-the-covid-19-wuhan-lab-origin-theory/?sh=669f0adb5aba

Jeden z článků rozebírající možnost umělého původu viru covid-19 s negativním závěrem: https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2021/01/18/best-mlk-mattress-sales-2021/?sh=49e662045620

Stránka shrnující některé nepodložené spekulace a konspirace kolem covid-19, včetně umělého původu; linky na větší počet dalších zdrojů: https://en.wikipedia.org/wiki/Misinformation_related_to_the_COVID-19_pandemic

Jiná stránka rozebírající mimo jiné hoax, že covid-19 je biologická zbraň: https://www.abc.net.au/news/2020-04-26/newsletter-fact-check-coronavirus-is-not-a-bioweapon/12150450

Rozbor hoaxu ohledně financování wuhanské virologické laboratoře Faucim, obsahuje linky na další zdroje: https://www.factcheck.org/2020/07/old-photo-shows-obama-fauci-at-u-s-facility-not-wuhan-lab/

Jiný rozbor téhož případu: https://www.nbcmiami.com/news/national-international/fact-check-trump-spreads-distorted-claim-on-wuhan-lab-funding/2234179/

Trailer filmu „SARS: The Dead Plague“ z něhož si lze udělat dobrou představu, o jaké dílo jde: https://www.dailymotion.com/video/xd0mo1

Soderberghův film „Nákaza (Contagion)“, z něhož pochází druhý snímek v PDF souboru: https://www.csfd.cz/film/273515-nakaza/prehled/

Komiks „Infected“ ke stažení: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f5d9873-a71b-4778-b06d-a388d867668f/language-en/format-PDF/source-185847699

Factchecking zahajovacího ceremoniálu OH v Londýně: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-london-olympic-ceremony/false-claim-london-olympic-games-ceremony-symbolically-predicted-the-covid-19-pandemic-idUSKBN22Q31K

Seznam knih Robin de Ruitera, názvy samotné jsou dosti vypovídající: https://www.amazon.com/Robin-de-Ruiter/e/B00MBOZOFY/ref=dp_byline_cont_pop_book_1

Jedno z de Ruiterových děl v češtině: https://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf

Web Harryho Voxe: http://www.voxnews.com/

Rozbor hoaxu kolem cvičení Rockefellerovy nadace: https://www.snopes.com/fact-check/rockefeller-operation-lockstep/

Jiný rozbor téhož: https://www.mythdetector.ge/en/myth/troll-disseminates-conspiracy-about-rockefeller-foundations-2010-document-and-lugar-lab

Dokument Rockefellerovy nadace „National Covid-19 Testing Action Plan: Pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities“ ke stažení: https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/04/TheRockefellerFoundation_WhitePaper_Covid19_4_21_2020.pdf

Rozhovor Billa Clintona s guvernérem Andrew Cuomem; předmětná pasáž se nachází v čas 14:30: https://www.youtube.com/watch?v=jldpkGg83XM

Článek o systému digitálního ID vakcíny i s dovětkem o sledování: https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines

Jiný rozbor hoaxů ohledně sledovacích čipů ve vakcínách: https://skeptoid.com/episodes/4735

Detailní popis patentu WO2020-060606: https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

Rozbor hoaxu o tomtéž patentu: https://www.snopes.com/fact-check/microsoft-own-patent-666/

Český článek o šíření hoaxu v ruské televizi, kde ho propagoval například režisér Nikita Michalkov: https://kryptomagazin.cz/konspiracni-teorie-na-ucet-microsoftu-i-o-kryptomenach/

Článek ve Verge o trasovacích systémech s vyjádřeními Billa Gatese: https://www.theverge.com/2020/4/23/21232782/bill-gates-coronavirus-contact-tracing-interviewers-database-analysis

Web Anthony Patche: https://www.anthonypatch.com/

Nejstarší dohledatelné video s Patchovým tvrzením o koronaviru: https://www.youtube.com/watch?v=4V5pIQ-GG0s&feature=emb_logo

Factchecking výroku o změnách DNA vakcínou na covid-19: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-covid-19-vaccine-modify/false-claim-a-covid-19-vaccine-will-genetically-modify-humans-idUSKBN22U2BZ?edition-redirect=uk

Totéž co výše, jen z jiného zdroje: https://factcheck.afp.com/vaccines-dont-change-your-dna

Rozbor videí Carrie Madej na serveru Manipulátoři: https://manipulatori.cz/rozbor-videii-dr-carrie-madej-o-vakcinach/

Druhý rozbor téhož: https://manipulatori.cz/dr-carrie-madej-a-varovani-pro-lidstvo-internetem-se-siri-silena-videa-varujici-pred-vakcinami-na-covid-19/

Knižní dílo Johna Colemana: https://www.goodreads.com/author/show/92431.John_Coleman

Wiki stránka popisující vznik i detaily „poradních kamenů“ v Georgii: https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

Přednáška Billa Gatese „Innovating to Zero“ na webu TED; v menu přepisu lze zvolit i český překlad: https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/transcript

Factchecking  Gatesových výroků na téma populační růst, s citacemi i odkazy na jeho další rozhovory: https://www.snopes.com/fact-check/bill-gates-vaccinations-depopulation/

Český článek dotýkající se předmětného tématu: https://www.forum24.cz/jak-utajili-gatesuv-projev-o-planovane-genocide-dali-na-nej-drahe-vstupenky-jasne-ne/

Analýza videa Mikea Adamse na webu Manipulátoři: https://manipulatori.cz/analyza-konspiracniho-videa-mike-adams-natural-news-a-ockovani/

Článek s přehledem činnosti Mikea Adamse: https://www.mcgill.ca/oss/article/quackery/mike-adams-building-alternate-reality-online

Wiki stránka o tomtéž, obsahuje odkazy na množství dalších analýz: https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_News

Analýza konspirace okolo Velkého resetu v češtině: https://manipulatori.cz/velky-reset-nova-konspirace-o-svetove-totalite/

Wiki stránka o tomtéž, obsahuje odkazy na množství dalších zdrojů: https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Reset

Jeden z mnoha kritických rozborů: https://www.bbc.com/news/55017002

Wiki stránka o řediteli WHO Tedrosi Adhanomovi: https://en.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom

Wiki stránka shrnující historii strany TPLF: https://en.wikipedia.org/wiki/Tigray_People%27s_Liberation_Front

Wiki stránka shrnující dřívější působení i názory vyslovené arcibiskupem Viganò: https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Vigan%C3%B2

Německá biskupská rada se distancuje od arcibiskupa Ludwiga, který dopis podepsal: https://www.dw.com/en/germany-catholic-chiefs-reject-cardinals-coronavirus-conspiracy-theories/a-53384164

Jiný článek o aktivitách arcibiskupa Vigana: https://www.thehindu.com/news/international/all-you-need-to-know-about-the-vigano-letter-and-the-latest-vatican-scandal/article24838633.ece

Papež František očkován: https://edition.cnn.com/2021/01/14/europe/pope-francis-covid-19-vaccine-intl/index.html


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.