Ministerstvo zdravotnictví uvedlo jméno exprezidenta Václava Klause, kdy se výroky známých osobností zneužívají pro propagaci dezinformací. „Výrazně se projevil trend, který můžeme pozorovat po většinu trvání pandemie, a to přebírání výrazných výroků a silných prohlášení veřejně známých osobností a odborníků dezinformačními weby, které je používají pro podporu jimi propagovaných dezinformací a konspiračních teorií. V poslední době k tomu došlo například s výstupy Václava Klause a imunologa Jiřího Berana,“ píše ministerstvo zdravotnictví.

„Je nepřijatelné, aby webové stránky ministerstva sloužily k napadání, k dehonestování a k nepodloženým nařčením nejen člověka, který byl dvakrát předsedou vlády a dvakrát prezidentem republiky, ale jakéhokoli jiného občana. A je úplně irelevantní, zda ony urážlivé věty sepsali a na ministerský web vyvěsili jeho úředníci, nebo snad dokonce nějaká najatá aktivistická organizace. Oficiální stránky Ministerstva zdravotnictví jsou relevantní úřední cestou ke komunikaci s veřejností a musí být chápány jako výraz oficiálního postoje Vašeho úřadu,“ ohradil se Václav Klaus v dopise.

Ministerstvo přitom má pravdu. Slova Václava Klause dlouhodobě zneužívá například ruská státní agentura šířící dezinformace Sputnik, dezinformační web AC24 a samozřejmě také jemu spřízněný dezinformační web Protiproud.

Klaus se v dopisu dopouští úmyslné manipulace s textem, protože zatímco ministerstvo píše o „přebírání výrazných výroků a silných prohlášení veřejně známých osobností a odborníků dezinformačními weby, které je používají pro podporu jimi propagovaných dezinformací a konspiračních teorií“, Klaus už tvrdí, že zařazen mezi autory „‘výrazných výroků a silných prohlášení‘, které údajně slouží k podpoře ‚dezinformací a konspiračních teorií.‘“ Snaží se tedy navodit dojem, že ministerstvo hovoří o intenci, zatímco ministerský text ve skutečnosti hovoří o „používání na podporu“, kdy ovšem dezinformátoři využijí cokoli, co se jim hodí do krámu, aniž s tím třeba autor původního výroku souhlasí.

Na podporu Václava Klause se 3. prosince 2020 pohotově postavil Ondřej Neff v článku „Dezinformátor Václav Klaus“, v němž píše:

„Poslední odstavec konstatuje, že známé osobnosti často propagují dezinformace. Václav Klaus je uveden jako člověk, který poskytuje výrazné výroky a silná prohlášení na podporu konspiračních teorií hlásaných dezinformačními weby. Zdroj toho je Semantic Visions, Cetrum proti terorismu a hybridním hrozbám.

Je to pěkná ukázka plíživého postupu, jakým spolky a nevládky a neziskovky a kdoví jak vzniklé instituce rozšiřují svá operační předpolí ve veřejném životě. Ministerstvo zdravotnictví je součást exekutivy, je kontrolované parlamentem, musí jednat podle zákonů. A najednou, kde se vzalo, tam se vzalo, je analytická firma Semantic Visions a napadá bývalého prezidenta republiky v oficiálním materiálu ministerstva zdravotnictví. Jakým právem vydává své závěry jako oficiální stanovisko státu?“

Neff se očividně, aniž by četl původní text, pouze přebírá tvrzení Václava Klause a doplňuje je svými dalšími závěry o nebezpečných neziskovkách. Ve svém rozhořčení otáčí skutečnost a ptá se, jak může firma Semantic Visions vydávat své závěry jako oficiální stanovisko státu, zatímco tyto závěry převzal sám stát a zveřejnil je na své stránce (jako zdroj je ale vedle SV uvedeno i CTHH, což už je státní složka – ale Ondřej Neff si možná myslí, že jde o jedno a totéž). Mimochodem je zcela mimo mísu označovat Semantic Visions jako neziskovku. Jde totiž o společnost s ručením omezeným – to by si však ten, kdo sám nazývá novinářem, snad měl zjistit.

Co se týče samotného Václava Klause, troufáme se si ho otevřeně označit jako dezinformátora. Projevil se tak například v prohlášení o Zelených v rakouské vládě, ve lživém tvrzení o ČT nebo ve své apologii německé strany AfD.


Úvod článku napsal Jan Cemper, závěr Miloš Kadlec