Vedle hájení českých národních zájmů je Václav Klaus rovněž sympatizantem nové německé strany AfD (Alternative für Deutschland, Alternativa pro Německo).  Když se ale zaměříme na to, jak někteří – a nikoli nevýznamní členové této nové německé strany – smýšlejí, začíná se AfD jevit v poněkud jiném světle.

Václav Klaus a jeho fámulové se ve vyjádření Institutu Václava Klause – oprávněně – ohradili proti srovnávání Donalda Trumpa s Adolfem Hitlerem. Méně srozumitelné už je, proč se ale IVK, už dříve podobně neohradil proti neméně hanebnému srovnávání Angely Merkelové s Hitlerem v tzv. alternativních médiích, jako například v Protiproudu Klausova dřívějšího kancléře Petra Hájka, který o Angele Merkelové hovoří jako o „führerovi v sukních“. Ale EU s Třetí říší vlastně srovnával už sám Klaus.

Václav Klaus také vždy demonstrativně hájil české národní zájmy, zejména například Benešovy dekrety, kvůli kterým si při vstupu Česka do EU vymohl výjimku. Vyjádřil se také proti ministru kultury Hermannovi, který vloni vystoupil na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Při této příležitosti Klaus tehdy 17. 5. 2016 v textu pod názvem „Zase jeden sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu“ mimo jiné napsal:

„Letos jel zástupce české vlády, vedené sociálně-demokratickým předsedou, na sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu jako oficiální zástupce české vlády. Ministr Herman (nikoli z ČSSD, ale z – ve své bezradnosti podobné – KDU-ČSL), tehdy kněz a sekretář kardinála Vlka, si už asi i v té době – stejně jako jeho šéf – myslel, že se má historie II. světové války přepsat a že se mají ze sudetských Němců udělat oběti nikoli Hitlera, ale Čechů. Před dvaceti lety jsme ještě měli sílu říkat, že je to lež – jak oni říkají – osvětimského typu.

Nevím, jestli pan Herman četl o víkendu v Bavorsku noviny. Já ano. Deník „Münchner Merkur“ otiskl rozhovor s u nás nechvalně známým europoslancem Posseltem, který byl nadepsán jeho výrokem „Eiskalt vorbereitetes Verbrechen“ – chladnokrevně připravený zločin. Nemluvil o Hitlerovi a jím vyvolané druhé světové válce. Mluvil o odsunu sudetských Němců. Asi už je to dnes politicky korektní „novou“ pravdou.“

U tvrzení pana Klause i všech dalších aktivistů IVK(b) je třeba zachovávat obezřetnost a ověřovat si je. Nakonec se ukázalo, že je to jak v onom oblíbeném vtipu o VŘSR. Text nevyšel v květnu, ale 24. ledna 2016, takže to spíše vypadá, že IVK má jakousi databázi (na každého něco, jako má Karel Srp), nebyl to rozhovor s Posseltem, ale zpráva o vzpomínkové akci, na které měl Posselt projev, a nebylo to v listu „Münchner Merkur“, nýbrž v okresní tiskovině Chamer Zeitung. Odstavec, ve kterém zazněl inkriminovaný výrok, zní celý takto:

„Nezamlčel ale ani to, že jménem německého lidu a Němců byly spáchány nepředstavitelné zločiny. ‚Nikdy jsme tyto zločiny nepopírali ani nerelativizovali,‘ řekl člen EP. Je to otázka sebeúcty. Je však zapotřebí hovořit i o zločinech a hanebných činech, které byly po skončení války spáchány na Němcích a sudetoněmecké národnostní skupině. A symbolem toho je zcela jedinečným způsobem tento pohraniční tranzitní tábor. Skutečnost, že masa sudetských Němců byla vyhnána v letech 1946/47 a nikoli bezprostředně po druhé světové válce, ukazuje, že se při vyhnání nejednalo o ‚kolaterální škody‘, nýbrž o chladnokrevně naplánovaný poválečný zločin s cílem vytvořit etnicky homogenní stát tím, že byla systematicky deportována menšina či národnostní skupina, která byla kolektivně prohlášena za nepřípustnou. To je rozhodující.“

Ano, jméno Hitler tam nepadlo, ale o německých zločinech tam řeč je.

Pro zajímavost uvádím, že při zadání celého názvu německého článku jako řetězce do vyhledavače Google najde pouze osm odkazů, a to pouze na české stránky, z nichž sedm cituje Václava Klause…

Vedle hájení českých národních zájmů však je Václav Klaus rovněž velkým sympatizantem nové německé strany AfD (Alternative für Deutschland, Alternativa pro Německo), jezdí na její akce, pronáší na nich projevy a obhajuje ji. Jedenáctého března 2016 v Neuwiedu pronesl projev na volební akci AfD, na kongresu AfD v 30. 4. 2016 ve Stuttgartu hovořil o „démonizaci vaší strany“ a v září v Berlíně „našel … vlídné, souhlasné publikum, radující se z toho, že někdo z „velké politiky“ má názory, které jsou jim blízké.“

Vyhlíží to tak idylicky a sympaticky. AfD se také Klausovu fámulovi Petru Štěpánkovi stala inspirací pro založení Alternativy pro Českou republiku. Když se ale zaměříme na to, jak někteří – a nikoli nevýznamní členové této nové německé strany – smýšlejí, začíná se Alternativa pro Německo jevit v poněkud jiném světle.

Jan-Ulrich Weiß

Jan-Ulrich Weiß je šéfem okresní organizace AfD v braniborském okrese Uckermark a po podzimních volbách předpokládaným členem braniborského sněmu za AfD. V roce 2014 na facebooku šířil antisemitskou spikleneckou teorii o světovládě Židů, když vedle fotografie bankéře Rothschilda uvedl: „Vlastníme po celém světě prakticky každou centrální banku. Řídíme tvé zprávy, tvou vládu.“ Dokonce i současný šéf braniborské AfD Gauland se o jeho výplodech vyjádřil, že „to je antisemitské štvaní v nejhorším stylu Stürmeru.“

Dirk Hoffmann

Dirk Hoffmann z vedení AfD v Sasku-Anhaltsku, zveřejnil v červenci 2014 na Facebooku antisemitský post, v němž srovnal izraelský útok na Gazu s nacistickým vyvražďováním Židů.

Mimochodem i Jobst von Harlessem byl v listopadu 2014 nucen opustit předsednictvo dolnosaské AfD poté, co zveřejnil fotomontáž s oběšením Baracka Obamy.

Gunnar Baumgart

Člen AfD z Bad Münder v Dolním Sasku, sdílel 10. 8. 2015 příspěvek z nacistického serveru, kde bylo popíráno vraždění Židů. AfD jej ještě v srpnu donutila vystoupit.

Kay Nerstheimer

Kay Nerstheimer byl zvolen do berlínského zastupitelstva za AfD ve volebním okrsku Lichtenberg. V letech 2012-13 byl členem extremistické German Defence League a chtěl z ní vybudovat milici, jak sám přiznává v rozhovoru pro list Der Tagesspiegel. O dalších jeho názorech, jako například oslavování doby nacismu, obviňování Židů z rozpoutání 2. světové války apod. více například v listu Süddeutsche Zeitung z 20. září 2016, v češtině na serveru Novinky 22. 9. 2016. Ke Kay Nerstheimerovi se ostatně velmi výstižně na Facebooku vyjádřil historik Petr Kreuz:

(Na Facebooku je Nerstheimer aktuálně členem skupiny Allianz Europa – Russland.)

Bernd Pachal

Bernd Pachal, místopředseda poslaneckého klubu AfD za berlínský obvod Marzahn-Hellersdorf, v lednu 2016 na Facebooku chválil Heydricha. Věc se provalila v prosinci 2016.

Pachal na svém profilu napsal: Češi „na rozdíl od spojenecké propagandy a propagandy české exilové vlády požívali větší autonomie než za Habsburků, a navíc se výrazně zvýšila životní úroveň. V neposlední řadě to bylo dáno moudrou politikou říšského protektora (sic!) Reinhardta (sic!) Heydricha.“

Carsten Härle

Carsten Härle, předseda místní organizace AfD v Heusenstammu (Hesensko), vloni na svém webu k 8. květnu 2016 napsal toto:

„8. květen, den vzpomínek i na ‚jiné ztráty‘

Jiná pravda o ‚osvobození‘, částečné genocidě Německa po válce. Po válce bylo západními spojenci usmrceno více Němců než za celých 6 let války na západní frontě. Tam, kde se dnes oslavuje velké ‚osvobození‘, by mělo být vzpomenuto i jiných obětí, kterým ‚osvoboditelé‘ nepřiznali ani práva válečných zajatců nýbrž je jako ‚odzbrojené nepřátelské síly‘ mučili, zabíjeli a nechávali zemřít hlady.“

Letos se při výročí bombardování Drážďan vyjadřoval takto:

„V pondělí je 72. výročí bombardování Drážďan. Tímto dokumentem se ohrazujeme vůči jakékoli formě relativizace. Byl to válečný zločin, který si vyžádal více než 200 000 obětí mezi civilisty. Ponechme drážďanským občanům jejich truchlení nad oběťmi a postavme se všem válečným štváčům.“

„Marco Müller Pojem ‚američtí terorističtí letci‘ je zas jednou zvolen skvěle… Lidé, poučte se konečně z takových chyb, namísto abyste je neustále opakovali.

Carsten Härle Takoví letci létali v různých lživých válkách i po roce 1945 a dodnes. A je na čase, aby to taky už jednou skončilo.“

(Härle sdílí příspěvky z antisemitského webu politaia, je mj. členem facebookových skupin Allianz Europa – Russland, Gegen die NATO & US-Amerikanische Politik / Против НАТО и американской поли, Killuminati, Death to the Illuminati and Secret Societies a členem facebookové skupiny o chemtrails a HAARP, čím se uzavírá kruh k Petru Hájkovi a Protiproudu).

Wolfgang Gedeon

Původně lékař, poté kyvadýlkář, bývalý maoista a člen strany Zelených, nyní poslanec za AfD v zemském sněmu v Bádensku-Württembersku, je autorem knihy „Der grüne Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten. Eine Kritik des westlichen Zeitgeistes“ (Zelený komunismus a diktatura menšin. Kritika západního ducha doby). V knize píše: „Zotročení zbytku lidstva v mesiánské říši Židů tedy je eschatologickým cílem talmudského náboženství. (…) Světový význam dnes Židovstvo nemá přímo skrze své náboženství, nýbrž v podstatě nepřímo, skrze judaizaci křesťanského náboženství a sionizaci západní politiky.“

Musíme „se rozloučit s mýtem, že Američané vedli válku proti Německu, aby Němce a Evropu osvobodili od fašismu.“

Tuto Gedeonovu knihu výslovně pochválil níže uvedený Björn Höcke.

Kniha vyvolala velký skandál, Václav Klaus jej ale v rozhovoru s Danielem Kaiserem pro Echo 15. 7. 2017 bagatelizoval:

DK: Narážíte na právě vedený spor v bádensko-württemberské organizaci AfD, které předsedá váš známý, profesor ekonomie Jörg Meuthen. V poslanecké frakci sedí člověk, který považuje Protokoly sionských mudrců za relevantní pramen, Meuthen nesehnal dvoutřetinovou většinu pro jeho vyloučení z frakce. Vy myslíte, že to není projev antisemitismu, ale přehnané demokracie ve straně?

VK: Stoprocentně, stoprocentně. Že do strany ve chvíli vzniku přijdou v 80milionovém Německu různí lidé, je logické. A pokud nemáte prověrkové komise, vede to k podobným problémům. Já jsem pochopil na jejich kongresu, že u nich existuje přecitlivělost, aby nějaká stranická věrchuška něco nediktovala. Schvalování programu sjezdu jim trvalo tři hodiny. Nemají předsedu, ale dva mluvčí, pomalu jako v disentu. Takže jsou pořád ještě na začátku. Ale přesto za půl století to je první alternativa k té zakonzervované, rigidní, beznadějné německé politice.

Bývalému prezidentovi nevadí, že jde nacistu a antisemitu, který považuje Protokoly sionských mudrců za pravdivý zdroj informací (dokonce za „intelektuálně … kvalitní, ba geniální“, blíže k hodnocení jeho výše uvedené knihy zde. Je to nakonec logické, protože to byl právě Václav Klaus, kdo v roce 2010 coby prezident (sic!) projevil velké pochopení pro bývalého novináře Adama Benjamina Bartoše (a pozdějšího vydavatele seznamů Židů) a kdo jeho článek „Věční petenti ve službách pana Vaňka“ se „seznamem pravdoláskařů“ komentoval takto: „věční petenti – to je termín pana Bartoše, jehož nedávný blog na téma věční petenti považuji za geniální.

Gedeon byl po skandálu vyloučen z poslaneckého klubu, nadále je však členem AfD a členem zemského sněmu. Samozřejmě se považuje za nespravedlivě pronásledovaného a pomlouvaného, sehnal si posudek od etnografa (sic!) Strecka, podle nějž jeho knihy nejsou antisemitské.

Mezi 7. a 16. lednem 2017 navíc Gedeon napsal text „Stane se AfD sionistickou stranou?“ a zveřejnil jej na své webové stránce. Zde jsou dva zásadní úryvky.

„Politika vůči USA a NATO

V programu AfD asi jsou rozpory s oficiální politikou vůči USA a NATO, například odmítání sankcí proti Rusku nebo požadavek „žádné zahraniční jednotky v Německu“. Přesto je politika AfD vůči USA a NATO do značné míry prosystémová: ve stuttgartském programu se výslovně odvolává na NATO, vedené Spojenými státy, jako garanta vojenské bezpečnosti Německa, což znamená udělat kozla zahradníkem. USA, vůdčí mocnost v NATO, je totiž nejagresivnější globální vojenskou mocí, jejíž neblahé zásahy na Blízkém Východě a nyní ve východní Evropě na ruských hranicích jsou stále očividnější. Od roku 1989 geopoliticky potřebujeme zásadní obrat ve spojenecké politice. V každém ohledu, i vojensky, musíme podstatně intenzivněji spolupracovat s Ruskem a podstatně zdrženlivěji s USA. Američané – Obama zde reprezentoval americký establishment – pracovali či ještě pracují na tom, aby nás vehnali do války s Ruskem!“

Ze shrnutí:

„Přehnaně radikální antiislamismus má zastínit „nedostatečně radikálně“ zdomácnělý postoj v otázce USA a NATO a zcela skrýt úplnou tabuizaci problému antisemitismu a sionismu. Existuje nebezpečí, že AfD bude, stejně jako se to stalo částečně u FPÖ a už zcela v holandské PVV, zformována ve vysloveně sionistickou stranu – zcela v intencích šéfa PVV Geerta Wilderse: „Říkáme Jeruzalém, o Jeruzalému. Prostě proto, že se hodnoty starého Izraele staly hodnotami Západu. My všichni jsme Izrael, a Izrael je v nás všech. Izrael s veškerou jeho slávou a leskem je unikátní a v historii není nic, co by se mu rovnalo.“ (citováno v knize Der grüne Kommunismus, strana 383 a násl.)

Sionistické vyznání víry jako základ alternativní politiky? Taková alternativa není žádnou alternativou! Je identická s prosionistickým „státním zájmem“ Merkelové a je poklonkováním před západním systémem! Na řešení otázky antisemitismu a sionismu se ukáže, z jakého těsta AfD je! Proto nesmíme toto klíčové téma zametat pod koberec, nýbrž je musíme, chceme-li dostát své historické úloze, chápat jako rozhodující výzvu naší politiky – nikoli někdy, nýbrž teď.“

Opravdu pan Gedeon není antisemita?

AfD Sasko

Mluvčí poslaneckého klubu AfD v saském zemském sněmu André Bart vydal 25. 10. 2015 prohlášení pod názvem „Odstranit nedemokratické Benešovy dekrety!

Německý tisk 17. února 2017 citoval sdělení saského ministra Markuse Ulbiga, že saský Úřad na ochranu ústavy sleduje několik členů AfD kvůli jejich aktivitám v pravicově extrémistické scéně.

Gottfried Klasen

Gottfried Klasen, bývalý člen okresního výboru AfD v Kasselu (Hesensko), se „vyznamenal“ vícero antisemitskými výpady, například tvrzením, že německá Ústřední rada Židů infiltruje politické strany a kontrolu Spolkovou republiku, nebo sdílel podvržený citát Menachema Begina o Židech coby panské rase. Další ukázka jde zde:

„Komunisté a další, zejména ale také tenkrát prakticky zkrachovaní Angličané a speciální část obyvatelstva tam, stejně jako ve Francii. Rovněž Poláci počátkem roku 1939 stáhli na hranice Německa silné jednotky, téměř jako opět v současnosti, tentokrát ovšem proti Rusku, protože tam ani teď ještě není hotovo.“

Klasen se vzdal mandátu v poslaneckém klubu 28. 7. 2016.

(Na Facebooku je členem např. antisemitské skupiny Reale Verschwörungen!, jako „Líbí se“ má aktuálně označené vydavatelství spiklenecké „literatury“ Kopp Verlag, Sputnik Deutschland, RT.)

Björn Höcke

Björn Höcke je předsedou poslaneckého klubu AfD v durynském zemském sněmu.

Upozornil na sebe projevem, který měl 17. ledna 2017 v pivnici v Drážďanech. Kritickým bodem jeho projevu není zmínka o památníku hanby, spíše jeho požadavek na „obrat politiky vzpomínání o 180 stupňů“, zejména však tato pasáž:

„Bombardování Drážďan a následná ohnivá bouře zničily Florencii na Labi a lidi, kteří v ní žili. Bombardování Drážďan bylo válečným zločinem. [potlesk, jásot] Je srovnatelné se svržením atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. [souhlas, aplaus] Bombardováním Drážďan a jiných německých měst nás nechtěli oloupit o nic jiného než o naši kolektivní identitu. Chtěli nás totálně zničit, chtěli spálit naše kořeny. A spolu se systematickou převýchovou započatou pak v roce 1945 se to i téměř podařilo. Německé oběti už neexistovaly, byli už jen němečtí pachatelé.“

O Björnu Höckem bylo zjištěno, že se 13. února 2010 zúčastnil neonacistické demonstrace (při vzpomínce na bombardování Drážďan).

Elena Roon

Ve skupině Whatsapp rozeslala v pondělí 13. února 2017 údajná šéfka norimberské AfD Elena Roon (původem z Ruska) jednoznačné fotografie Adolfa Hitlera nápisem „Pohřešován od roku 1945. Adolfe, ozvi se prosím!“ Záležitostí se zabývá vedení bavorské AfD, včetně jejího šéfa Petra Bystroně.

Ralf Özkara

Ralf Özkara je mluvčím vedení v okresní organizaci AfD v kraji Rems-Murr v Bádensku-Württembersku. V lednu 2017 zveřejnil na svém facebookovém profilu toto:

Nápis na plakátu:

„Za naši zemi – za naše hodnoty. Bomby na Drážďany byly válečným zločinem. To se nebude relativizovat!“

Shrnutí

Václav Klaus se vždycky vehementně zasazoval za české národní zájmy, vymezoval se proti manipulaci s výsledky druhé světové války, jako například v projevu v Ostravě u příležitosti oslav 60. výročí konce 2. světové války 2. 5. 2005 či v textu Dekády přepisování dějin z 12. 5. 2016. Jenže exprezidentovo angažmá ve prospěch partaje, kde se nejen zpochybňují jeho tak milované Benešovy dekrety, ale ve které se i množí a společensky únosnými se stávají projevy nacismu a antisemitismu (vzhledem k ruskému původu tzv. Protokolů sionských mudrců imanentně spojenému s rusofilstvím), kde někdo může beztrestně vychvalovat působení Reinharda Heydricha na našem území, nutně vyvolávají otázku, zda Václav Klaus opravdu ještě hájí české zájmy, nebo zda spíše není ve službách někoho, kdo nám chce škodit.


author