Facebooková komunita „Jsem hrdý Slovan“ má 9200 sledujících. Stránka se v rozporu se svým názvem vedle propagace SPD systematicky věnuje přebírání konfabulací z pochybných webů (heslo chemtrails) a publikuje profláklé hoaxy zejména ruského původu.

Nabízíme několik ukázek.

 

Ukázka první

Odvolávka na ruský „dokument“ Jak oholit ježka, který opakuje standardní lži komunistické a současné kremelské propagandy o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpnu 1968.

Ukázka druhá

Správce stránky prezentuje video ruského všeználka Pjakina (pracovníka „Fondu konceptuálních technologií“), který patrně rozumí všemu na světě. Ve svých videích opakuje kremelské pohádky i naprosté bludy o globálním prediktorovi či o historických skutečnostech (například tvrdí, že se Heydrich znelíbil globalistům, takže na něj z Anglie poslali speciální diverzanty).

Ukázka třetí

Správce recykloval lži o Jiřím Drahošovi a jeho údajné pedofilii a spolupráci s StB, které psal třeba komunista Petr Cvalín na Aeronetu. Lžím kolem Jiřího Drahoše šířeným zdejšími dezinformačními platformami jsme se věnovali zde.

Ukázka čtvrtá
Recyklace antisemitského hoaxu, o kterém jsme psali nedávno v článku Hoax ve jménu Alaina Delona (mimochodem je pozoruhodné, jak často jsou ti, kdo se bijí v prsa za slovanství, zároveň židobijci). Text podvrženého rozhovoru opakovala například KSČM nebo „přítel Ruska“ Jiří Vyvadil na Parlamentních listech.

Ukázka pátá

obsahuje podvržený Bismarckův citát (samozřejmě ruské provenience), jehož nepravdivost jsme dokázali už před dvěma lety v článku Otto von Bismarck v Putinových službách. U nás tento výmysl, který má ospravedlnit ruskou intervenci na Ukrajinu, coby pravdu citovali „odborníci“ jako spisovatel Vlastimil Vondruška, nedávno zesnulý slovenský akademik a konspiracista Milan Šikula či komunisté Miloslav Ransdorf a Jiří Valenta (posledně jmenovaný dokonce i v parlamentu).

Speciálně v tomto případě uvádíme i několik screenshotů z diskuse. Skutečně „výživné“ jsou repliky Jitky Kubištové, která používá tzv. Hrindové břitvu („Není to pravda – ale mohla by být!“).

Ukázka šestá

Čerstvý příspěvek obsahující podvržený projev Václava Havla, o kterém jsme psali vloni v článku MANIPULACE: „Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností…“ Projev, který nikdy neexistoval. Podvržený projev je rovněž oblíben u konspiracistů všeho druhu počínaje antisemitským serverem Zvědavec, přes KSČM, Aeronet, EUportál, České národní listy až po SPD.

Závěr

Stránce „Jsem hrdý Slovan“ zjevně neleží na srdci prospěch ani našeho národa, ani jiných jazykově příbuzných entit. Pod rouškou falešného slovanství slouží zcela nepokrytě protinárodním, zejména kremelským imperiálním zájmům. Než být hrdým Slovanem v duchu této stránky – to snad raději být Němcem. Četba příspěvků na této stránce nutně vede k úvaze, že slavjanofilie bude nějaká aberace, třeba jako koprofilie.

Již Karel Havlíček Borovský, prohlásil: „Dosvědčiti mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli bratrsky, nýbrž nepoctivě a soběcky smýšlejí. (…) Tito pánové počínají všude místo ruský říkati a psáti slovanský, aby pak místo slovanský zas také ruský říci mohli.“


author