Český aktivista, politik, právník a bývalý fotbalový funkcionář Jindřich Rajchl opět lže. Na svém Facebooku tvrdí, že podle nového zákona 66/2022 též známého jako „lex Ukrajina“ bude “dávka 5000 Kč nově poskytována i uprchlíkům, kteří se na našem území nezdržují. Doposud byla vyplácena jen těm, kteří se v ČR zdržují. Poskytnutí příspěvku nebude časově omezeno na dobu 5 měsíců,“ lže Rajch v příspěvku.

Přitom není nic jednoduššího než se do zákona podívat. „Cizinci s dočasnou ochranou se za kalendářní měsíc, v němž mu byla udělena dočasná ochrana, vyplatí humanitární dávka (dále jen „dávka“) ve výši 5000 Kč; to neplatí, je-li cizinci s dočasnou ochranou bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny.  Jsou-li příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou, který se zdržuje na území České republiky, takové, že mu neumožňují zajištění základních životních potřeb, lze mu na základě jeho žádosti poskytnout dávku ve výši 5000 Kč měsíčně opakovaně, a to po dobu 5 kalendářních měsíců bezprostředně následujících po kalendářním měsíci, v němž mu byla udělena dočasná ochrana; to neplatí, je-li cizinci s dočasnou ochranou bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny,“ píše se v paragrafu 6. Takže zákon jednoznačně říká, že uprchlík se musí nacházet na území ČR a jednoznačně je omezeno 5 měsíci.

Jindřich Rajchl je znám tím, že šířil nejrůznější dezinformace o pandemii COVID-19 a očkování proti němu. Proslavil se jako řečník a pořadatel demonstrací a nyní založil Chartu 2022 a stranu PRO.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.