Dezinformační server Aeronet 14. října zveřejnil článek, ve kterém popisuje ‘výbušnou’ studii amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Aeronet uvádí článek s textem ‘Tak tahle zpráva zřejmě odpálí na české alternativě termonukleární informační nálož, protože máme v ruce nezvratný a brutální důkaz od nejvyšší renomované epidemiologické autority z USA, že nošení roušek nejen, že nezabraňuje šíření nákazy COVID-19, ale dokonce velmi významně statistickým faktorem zvyšuje pravděpodobnost nákazy [1].’  Pod odkazem [1] se však ukývá jen link na dezinformační a pseudovědecký server infowars, který slouží jako zdroj pro článek Aeronetu a ve skutečnosti se jedná o falešné zpravodajství.

Aeronet pokračuje ‘Během studie [2] byl proveden průzkum pacientů s pozitivními testy na COVID-19 v celkem 11 amerických zdravotnických zařízeních, přičemž pacienti do dotazníku vyplňovali informace, jestli v době 14 dnů a déle před svojí nákazou nosili roušky na veřejnosti a s jakou frekvencí. Vedle toho pro verifikační potřeby studie byla vytvořena kontrolní skupina, která měla ověřit nebo vyvrátit souvislost mezi rouškami o objemem nákaz. Výsledek je zdrcující a hlavně šokující!’

Odkaz [2] už míří na zmiňovanou studii. V té se píše, že byla provedena na dvou skupinách lidí, kteří měli symptomy onemocnění COVID-19. První byla skupina 154 lidí, kteří byli skutečně pozitivní na COVID-19. Druhá skupina byla nazvána jako kontrolní a bylo v ní 160 lidí, kteří ale byli testováni negativně. Citace ze samotné zprávy ‘Control participants were symptomatic outpatient adults from the same health care facilities who had negative SARS-CoV-2 test results.’. SARS-CoV-2 je označení viru, který způsobuje nemoc COVID-19.

Následuje podivuhodný odstavec, který je odshora dolů jedna velká manipulace a lež.

„Studie zjistila, že 71% pacientů ze sledované skupiny a 74% pacientů z kontrolní skupiny nosilo v době 14 dní a déle před vypuknutím příznaků nemoci pravidelně a nepřetržitě roušky. Dalších 14% ze sledované skupiny uvedlo, že nosili roušky často. To znamená v úhrnu, že 85% pacientů, kteří se nakazili, nosilo roušky pravidelně nebo často. Naproti tomu, jen 7% pacientů se nakazilo nemocí COVID-19, když nosili roušky jenom někdy. A naprostý šok přichází na konec, kdy jenom necelá 4% lidí ve studii se nakazila, když nosili roušky ojediněle anebo vůbec nikdy. To je naprostý šok!

Kontrolní skupina tento nález pouze potvrdila. Výsledek studie je zdrcující a naprosto šokující a explozivní. Studie prostě konstatuje, že když v roce 2020 nosíte v USA roušky, potom pravděpodobnost, že se nakazíte a onemocníte COVID-19, je dvacetkrát vyšší, než když roušku nebudete na tváři nosit nikdy. Tato studie je nezpochybnitelná, není to hoax, byla provedena americkou nejvyšší epidemiologickou autoritou CDC a data jsou ověřena. Výsledek je zdrcující, a to hned z několika rovin.’

První problém je v tom, že roušky nemají chránit před nakažením nositele, ale před šířením viru. Vir je při vydechování nebo kašlání nemocných osob obsažen v malých kapénkách. Ty po asi dvou metrech dopadají na zem, pokud člověk nemá roušku nebo jinou ochranu nosu a úst. Pokud však nemocný člověk má aspoň roušku, tak látka roušky zachytí podstatnou část kapének a zabrání kapénkám rozptýlit se do prostoru. Riziko přenosu nemoci klesá asi na pětinu, jak se píše na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dalším problémem je, že Aeronet manipuluje čísla studie a dělá iracionální závěry. Věta ‘pravděpodobnost, že se nakazíte a onemocníte COVID-19, je dvacetkrát vyšší, než když roušku nebudete na tváři nosit nikdy’ je nepochopitelná a v samotné studii nejsou čísla, která by vedla k tomuto závěru. Korektní závěr by byl, že ze skupiny 154 lidí, kteří se nakazili nemocí COVID-19 85 % nosilo roušku před objevením symptomů a 6 % nikdy. Závěr Aeronetu je lež a pavědecká manipulace výzkumu.

Poslední problém je zmínění kontrolní skupiny. Její statistika ukazuje přibližně stejné použití roušek u jejích členů, ale jak jsme si popsali výše, testy kontrolní skupiny byly negativní. Aby kontrolní skupina nějak podporovala ‘závěr’ Aeronetu, musela by obsahovat velký počet lidí, kteří roušku vůbec nenosí a jen zlomek lidí, kteří roušku nosí. Kontrolní skupina naopak popírá blábol Aeronetu.

Aeronet přitom používá titulek ‘Lidé nosící roušky mají 85% pravděpodobnost nákazy, odmítači roušek jen necelá 4% pravděpodobnosti’, který je lživý a následek manipulace statistiky CDC. Navíc vědecké studie ukazují, že při přijmutí opatření a povinném nošení roušek se nárůst nových případů snižuje. Při uvolnění omezení se začíná šířit rychleji.

Aeronet pokračuje ‘Pokud by byla pravda, že nošení roušek něčemu zabraňuje, potom by to studie CDC musela prokázat a ta funkce roušek by se musela projevit. Ve studii by logicky musel být mnohem nižší objem pacientů, kteří nosili často nebo vždy roušky před svojí nákazou, a současně by ve studii muselo být o mnoho desítek procent vyšší zastoupení těch pacientů, kteří se nakazili a před nákazou nosili roušky jen ojediněle anebo vůbec.’

Toto je opakování už dříve vyvráceného. Zdravého člověka jeho vlastní rouška před koronavirem neochrání. Je však chráněn rouškou nemocného člověka a to poklesem rizika kontaktu s virem asi na pětinu, než kdyby nemocný člověk roušku neměl.

‘Pokud bychom viděli takto strukturovaná data, potom bychom mohli říct, že ano, roušky opravdu zamezují kontraktaci a šíření nákazy. Jenže, tak tomu není. Je to přesně obráceně. Pokud v USA podle této studie nosíte roušku často nebo vždy, máte 85% pravděpodobnost, že skončíte jako onemocnělí stejně, jako skončilo 85% účastníků této studie, kteří se nakazili poté, co pravidelně nebo často nosili roušky. Studie odhaluje ještě jednu věc, která ve studii chybí, ale přitom vyplývá z logiky věci samotné.’

Tato část je také prokazatelně lživá. V místech, která bojují s koronavirem povinností nosit roušky, by musela koronavirová infekce dramaticky akcelerovat – téměř každý, kdo nosí roušku se nakazí nemocí COVID-19. Aspoň podle manipulace Aeronetu. Přesto realita ukazuje, že roušky účinně pomáhají bojovat s šířením nemoci. A jaká je ona ‘ještě jedna věc’?

‘Lidé nosící roušky jsou opatrní, zodpovědní. Vyhýbají se lidem bez roušek, kritizují je, obchází je z velké dálky. Lidé s rouškami se sdružují zase jenom s lidmi s rouškami. A obráceně, lidé bez roušek se stýkají hlavně zase s lidmi bez roušek. Pokud by byla pravda, že rouška chrání druhé, tedy zabraňuje šíření aerosolů, tak logicky by studie CDC měla toto prokázat, jenže to se nestalo. Jestliže lidé s rouškami se navzájem mezi sebou chrání rouškami, protože za A) Nosí roušky, za B) Dodržují opatření a za C) Stýkají se jen s lidmi v rouškách, potom by logicky mělo platit, že budou mít mnohem menší pravděpodobnost nákazy než skupina nezodpovědných lidí, kteří za A) Roušky nenosí, za B) Nedodržují opatření a za C) Stýkají se s lidmi bez roušek. Jenže, americká studie prokázala přesný a brutální opak. Pokud nenosíte roušky vůbec a stýkáte se s lidmi bez roušek, máte jen 4% riziko, že se nakazíte nemocí COVID-19. Takový je závěr americké studie CDC. A teď přijde to nejhorší.’

Aeronet spekuluje s kým se setkávají jací lidé, aby mohl později argumentovat, že lidé s rouškami se vlastně nemají od koho nakazit, ale vůbec ničím takovou hypotézu nedokazuje. Opakuje lži o studii CDC a znovu ukazuje, že neví, že v kontrolní skupině byli lidé negativní na COVID-19. Manipulace s procenty a závěry o čtyřprocentním riziku nákazy při nenošení roušek je opakování výše použité lži.

Aeronet nakonec posune pavědecký přístup ještě o kus dál.

‘Ti lidé s rouškami, kteří mají 20-násobnou pravděpodobnost, že se nakazí, než lidé bez roušek, jsou totiž podle všeho obětmi kysličníku uhličitého, který je spouštěcím faktorem propuknutí a manifestace nemoci COVID-19 v lidském těle! To je jediné chemicko-biologické vysvětlení výsledků této americké studie. Lidé přidechují z roušek CO2 a do plic se jim dostává směs vzduchu chudšího na kyslík a bohatšího na CO2. Nejenom, že už i české děti ve školách omdlévají během vyučování při nošení roušek, viz. článek zde, ale nyní tato americká studie velmi brutálně naznačuje, že CO2 je hlavním vektorem pro vypuknutí nemoci COVID-19. Jediná spojitost mezi nemocí a počtem pacientů je kus hadru, rouška!’

Podle Aeronetu totiž do hry vstupuje oxid uhličitý! Že je takový závěr nepravdivý a neodpovídá jakékoli relevantní studii jsme už psali v několika článcích. Závěr Aeronetu je opět lživý a pseudovědecký.

Aeronet končí článek přestřelkou na české politické scéně a skandálním výrokem prezidenta ČR Miloše Zemana o tom, že si zkrachují jen neschopní podnikatelé.


wpseo_editor