Server Seznam zprávy zveřejnil 11. května 2022 pod názvem Šéf BIS: Nelze čekat, že Rusko bude poraženo jako Německo v 2. světové válce rozhovor s ředitelem Bezpečnostní informační služby Koudelkou rozhovor. Uvádíme část tohoto rozhovoru, která se se zpožděním stala předmětem zájmu českých dezinformátorů.

Ve svém pořadu „Aby bylo jasno“ známá politická přeběhlice a kandidátka na vše Jana Bobošíková 2. srpna 2022 vedla rozhovor s Janem Schneiderem. V tomto rozhovoru od času 27:37 Bobošíková údajně „cituje“ z výše uvedeného rozhovoru takto: „Znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. … BIS na to bude muset reagovat.“ Schneider na to v rozhovoru reagoval takto „Dopustím se těžké politické nekorektnosti: Je to nešťastné, stát by se to nemělo. Doufali jsme, že se zpravodajská služba v novém hávu bude chovat úplně jinak, než kdysi Státní bezpečnost, ale ono se to přesně dostává to těchto kolejí. Taková slova by z úst ředitele BIS nikdy neměla padnout, a ani taková myšlenka by ho nikdy neměla napadnout. Takové znevažování jakéhokoli politického činitele je výsostným právem každého občana.“ (Reakce převzata z tzv. Parlamentních listů z téhož dne).

Jenže takto skutečný citát nezněl. Koudlka ve skutečnosti řekl něco úplně jiného: „Řekněme si nejprve, co je pátá kolona. To je přece docela pestré uskupení lidí. Od těch, kteří ze šíření dezinformací ekonomicky profitují, přes ty, kteří naprosto nesouhlasí s demokratickým řádem u nás a s prozápadním směřováním České republiky, až po zoufalce, kteří za svůj životní neúspěch obviňují všechno jiné než sami sebe. A všichni ti lidé šíří lži s cílem naši společnost oslabit, rozbít, rozložit. A že se začínají dneska aktivizovat, to přece vidíme sami. Stačí se podívat na televizi nebo na internet. V době, kdy bychom všichni měli stát jednotně spojení a připravení dělat vše ve prospěch této země, slyšíme kritiku vlády, slyšíme kritiku klíčových postav zákonodárného sboru. Pokud někdo šíří, že Petr Fiala na Ukrajině nebyl, tak je to lež, a ne názor či kritika. Jde o to, kdo a jakým způsobem tyhle informace šíří a do jakého kontextu je zasazuje, a to už pak pohled na celý problém mění. Nebo vzpomeňme si na docela ošklivé útoky na ministra vnitra nebo na ministryni obrany, která dělá velmi odhodlaně a velmi dobře svoji práci. A velmi odvážně, musím říct. Přesto místo poděkování čelí velmi nevybíravým útokům. Nebo znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny. A toto všechno má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. A to ve chvíli, kdy čelíme tak vážnému ohrožení. A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, možná zrádnější, ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat. Co konkrétně děláme, to z pochopitelných důvodů nemohu říct, ale samozřejmě se tomuto problému v rámci naší zákonné působnosti věnujeme. Nicméně ta možnost, co s tím mohou dělat zpravodajské služby všude na světě je velmi limitovaná. Ten úkol je především na vašich bedrech, na bedrech novinářů, a také na bedrech politiků. Každý, kdo dezinformace šíří představuje riziko, ale proti dezinformacím, proti lži se dá bojovat jedině pravdou. Ta pravda musí být řečena rychle, musí být jasná a pochopitelná a musí ji sdělovat osobnost, která má všeobecnou důvěru. Pak se dá proti lži relativně úspěšně bojovat.

Citát šířený Bobošíkovou tedy neexistuje. Přesto tento naprosto překroucený citát reagoval například i 4. srpna 2022  místopředseda hnutí Trikolora Petr Štěpánek. Reakci pak citoval dezinformační web První zprávy.

Na falešný citát se ozval i komunista Marek Řezanka v dalším pseudomédiu, totiž v Českých národních listech. Ozvala se i Společnost pro obranu svobody projevu (to je ta organizace, v jejímž poradním sboru sedí dezinformátorky Martina Kociánová a Jana Zwyrtek Hamplová či prokremelský propagandista Petr Drulák a jejímž zakladatelem je Daniel Vávra, o jehož vztahu k pravdě lze také pochybovat) a poslanec ODS Jan Zahradil.

Ještě o něco dále postoupila údajně konzervativní frakce ODS Tea Party.cz.

V článku Viktora Horáka „Nepřijatelné výhrůžky šéfa BIS.“ Chce bránit Vystrčila a Pekarovou proti znevažování na Echu24 je citována Společnost pro obranu svobody projevu (Vlastimil Veselý, Jana Zwyrtek Hamplová, Marian Kechlibar z SOSP jistě jen zcela náhodou publikují na webu Echa24).

Bezpečnostní informační služba na výše uvedenou dezinformační kampaň zareagovala 6. 8. 2022 tímto prohlášením:

Uvádíme na pravou míru údajný citát ředitele BIS

Bezpečnostní informační služba by ráda uvedla na pravou míru údajný citát ředitele BIS Michala Koudelky, který se v minulých dnech začal šířit na sociálních sítích. Jedná se o použití malé části tři měsíce starého rozhovoru pro Seznam Zprávy. Údajný citát byl upraven tak, že byla vynechána část odpovědi a doplněna slova, která v rozhovoru nezazněla.

Neoriginální citát se objevil bez jakéhokoliv kontextu včetně toho, že měl zjevně vzbudit dojem aktuální reakce. Citát, který se poprvé objevil v Parlamentních listech, zní: „Znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. BIS na to musí reagovat.“

Tento citát je významově jiný než originální, pocházející z velkého rozhovoru, ve kterém se ředitel Koudelka bavil s redaktorkou Cirokovou obecně o problematice dezinformací a jejich vlivu na společnost. V originálním rozhovoru na www.seznamzpravy.cz mimo jiné říká: „Pokud někdo šíří, že Petr Fiala na Ukrajině nebyl, tak je to lež a ne názor či kritika. Jde o to, kdo a jakým způsobem tyhle informace šíří a do jakého kontextu je zasazuje, a to už pak pohled na celý problém mění. Nebo vzpomeňme si na docela ošklivé útoky na ministra vnitra nebo ministryni obrany, která dělá velmi odhodlaně a velmi dobře svojí práci. A velmi odvážně musím říci. Přesto místo poděkování čelí nevybíravým útokům. Nebo znevažování předsedy Senátu a předsedkyně Poslanecké sněmovny. A toto všechno má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. A to ve chvíli, kdy čelíme tak vážnému ohrožení. A ty útoky budou pokračovat a budou ještě rozsáhlejší a masivnější, možná zrádnější, ale my na ně prostě musíme být připraveni reagovat.“

Jak je z originálního textu patrné, tak je řeč obecně o vztahu společnosti k dezinformacím, není zde o činnosti BIS žádná zmínka. Pokud ředitel Koudelka v rozhovoru mluví o nevybíravých útocích a znevažování, pak nemá na mysli kritiku, ale hrubé urážky a vyhrožování nejvyšším ústavním činitelům. Proto také vyjadřuje obavu, že se situace může zhoršovat (např. uskutečněním výhružek). Závěr odpovědi je pouze konstatováním, že my (společnost obecně) na ně musíme být připraveni reagovat. Také proto redaktorka položila doplňující dotaz: „A co pro to dělá Bezpečnostní informační služba?“ Ředitel BIS v odpovědi mimo jiné konstatuje, že možnosti zpravodajských služeb všude na světě jsou v této oblasti limitované a dodává: „Ten úkol je především na vašich bedrech, na bedrech novinářů, a také na bedrech politiků.“

Mrzí nás, že se zmanipulovaný pseudocitát bez kontextu začal šířit i z takových zdrojů, jakým je Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), která mezi svými podporovateli shromáždila unikátní seznam osobností, které spolu v mnoha oblastech zásadně nesouhlasí, a přesto se sešly pod hlavičkou SOSP. Věříme, že se jedná pouze o nezamýšlenou chybu, která vznikla převzetím upraveného citátu místo originálního. Ostatně z webu SOSP vyplývá, že se mimo jiné chce zaměřovat na ověřování výroků.

BIS se původně jmenovala Úřad pro ochranu ústavy a demokracie a stále se k tomuto odkazu hlásíme. Svoboda projevu je pro nás nedílnou součástí demokracie, která je zakotvena i v Ústavě ČR. Vždy budeme hájit právo vyjadřovat svobodné názory, ale vždy se budeme stavět proti šíření lží, nenávisti a demagogie.


author