Články autora

Komentář

Kapitalismus versus demokracie

Kapitalismus a demokracie vždy nějakým způsobem patřily do společného kontextu moderních dějin, což nám napovídá i dnes vžitý pojem liberální demokracie. Kapitalismus – adorace volného

Komentář

Krize demokracie, hybridní režimy a vzestup oligarchie

Problém demokracie Základní problém demokracie je zřejmě obsažen již v samotném řeckém názvosloví demos kratos – „vláda lidu“, kde se předpokládá participace na vládnutí, co

Studie

Kyberkultura a svoboda

Digitální technologie se dnes vyvíjejí překotným tempem a každým rokem se tak náš svět zásadně mění, jsme tak svědky vzniku kyberkultury a fenoménu, který nazýváme

Studie

Rozpoznání prvků totalitních režimů na příkladu Adolfa Hitlera

Zde je nastíněno několik hlavních bodů, jak lze rozeznat projevy autoritativní či totalitní moci na exemplárním příkladu Adolfa Hitlera a jeho nacionálního socialismu. V jeho

Studie

Konspirační teorie aneb věřit všemu je jako nevěřit ničemu

Co má společného teroristický útok na WTC 11. září 2001, smrt JFK, ilumináti, přístání UFO na Zemi nebo třeba chemtrails? Je to zájem konspiračních teoretiků,

Studie

Komentář: Uprchlická krize, nebo migrační vlna?

V posledních letech jsme svědky fenoménu, který média nazývají „uprchlická krize“. Osobně jsem zastáncem názvu „migrační vlna“, což v sobě nenese apriori negativní konotace, které tak často rozněcují vášně

Historie

Marx po 200 letech

Kontroverzní postavu politického filozofa Karla Marxe můžeme považovat, především pro svou trefnou diagnostiku kapitalismu, za jednoho z nepřehlédnutelných světových myslitelů. Má nám ale co říct

Historie

Stručná historie terorismu

Od separatismu k ideologii, od víry k politice. Všechny tyto oblasti terorismus zahrnuje. 

Studie

Nacionalismus – kde se vzal?

Lze vzestup nacionalismu vnímat jako logickou obrannou reakcí dezorientovaných či naštvaných lidí na ekonomickou a technologickou globalizaci, masovou migraci a terorismus?

Komunikace

Recenze: Timothy Snyder – Tyranie

Důvody si tyranie může najít kdekoliv a jakýkoliv. Záleží jaké podmínky jí vytvoříme svým občanským aktivizmem nebo naopak rezignovanou apatií.

Studie

Muslimové v Evropě

Kvůli současné vlně islamistického terorismu stále více pociťuje Evropa (potažmo celý Západní svět) jistou dávku, ať již částečně oprávněné či iracionální antipatie k islámské etnicitě, přestože

Studie

Teorie a praxe současných médií

Po období fascinace internetem se dostáváme do období „pastfaktuality“ a „postpravdy“, kde emoce je důležitější, než fakty podložená konvenční pravda.