Články autora

Studie

Propaganda – představení fenoménu

Pojem propaganda je často a v různých souvislostech zmiňován, aniž by používání tohoto termínu bylo podloženo skutečnými znalostmi o něm. V této shrnující studii autorka

Historie

Spravedliví mezi národy s přihlédnutím na území Čech a Moravy

Titul Spravedlivý mezi národy se odvozuje od staré židovské legendy, podle níž osud světa závisí na třiceti šesti spravedlivých. Ti nemohou snést křivdu páchanou na druhých a

Historie

Retribuce a otázka viny. Několik případů z retribuční praxe podle „malého“dekretu

Autorka si z pestré škály trestných činů vybrala dva nejfrekventovanější druhy žalob: případy „odrodilých“ Čechů a procesy s řadovými členy fašistické Vlajky. Snaží se na

Historie

Jaká je cena mé svobody? České zamyšlení

To, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost, bylo až do roku 1989 československým občanům odpíráno. Nebyla zde garantována svoboda osobní, náboženská, cestování, politického spolčování, projevování názorů,

Historie

Poslední pogrom na Moravě: Všichni musejí pryč!

Seš vlastenec? Když seš vlastenec, tak nemůžeš stát stranou, až půjdeme na Židy!“ Pogrom začal třemi výstřely před půlnocí 3. prosince 1918. Byl zrovna pátý

Historie

Anticharta

Dvacátého osmého ledna 1977 se v Národním divadle konalo shromáždění, na němž měli umělci, a to zejména herci, odsoudit signatáře Charty 77, která ovšem v