Články autora

Komentář

Máme se bát 5G sítí a jejich vlivu na zdraví lidí?

Následující příspěvek pochází ze semináře „Máme se bát sítí 5G?“ uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 1. července 2020. Konkrétně se jedná o příspěvek