Články autora

Studie

Lidojedi, incestníci a antilidé jako nejzazší meze dehumanizace nepřátel – díl 2

Případů účelové démonizace ostrakizovaných lidských skupin skrze falešná obvinění z krvesmilstva a lidojedství lze v historii objevit celou řadu.

Studie

Lidojedi, incestníci a antilidé jako nejzazší meze dehumanizace nepřátel – díl 1

Existuje jen velmi omezený počet tabu, která jsou specificky vlastní prakticky všem lidským kulturám. Mezi takové člověkem obecně sdílené kulturní zákazy patří především vše spojované

Studie

Pod pokličkou islámské hrozby, díl 7.: Předpoklady manipulace ve vzdělávání a ve vědě

Ušlechtilá věda má však dvě nebývale mrzké rodné sestry – pavědu a pseudovědu. Hranice mezi nimi je nebezpečně tenká. Pavěda i pseudověda se rády označují

Studie

Pod pokličkou islámské hrozby, díl 6.: Psychologické, sociální a ekonomické předpoklady manipulace

Člověk zdaleka není racionální bytostí. Je součinem či průsečíkem svých spoutávajících emocí, nikoli neomezené znalosti a opojných tužeb. Zároveň má přirozený, instinktivní odpor k bolesti,

Studie

Pod pokličkou islámské hrozby, díl 5.: Epistemologické předpoklady manipulace

Jedním z hlavních pramenů moci je kontrola nad tím, čemu lidé věří, nejen ve smyslu náboženské víry, ale i svědomí, postojů, názorů, mínění, jednání, tedy

Psychologie Studie

Pod pokličkou islámské hrozby, díl 4.: Osobnostní rysy manipulátorů a propagandistů

Předpokládá se, že manipulátoři podléhají jistému druhu citové deprivace a neschopnosti kvalitně a citlivě interagovat s jinými lidmi. Podle J. Klimeše trpí manipulátoři citovou retardaci dospělých,

Studie

Pod pokličkou islámské hrozby, díl 3.: Specifika válečné propagandy

Válka je nestandardní a krizová, vyhrocená situace, proto i chování lidských jedinců a společností během ní je daleko více iracionální, než je obvyklé.

Studie

Pod pokličkou islámské hrozby, díl 2.: Hledání obětních beránků a nacházení nepřátel

Člověk si lépe zapamatuje to, co je spojeno s emocemi, především pak s emocemi negativními, z nichž patrně nejsilnější je strach a animozita.Vytvoření obrazu nepřítele

Studie

Pod pokličkou islámské hrozby, díl 1., aneb propaganda dnes

Současnost je svědkem neobyčejného nárůstu protimuslimské propagandy a demagogie zneužívající v základu sice reálné, leč neúměrně přeceňované hrozby radikálních a extrémních islamistických militantů a teroristů.