Články autora

Komunikace

Čeští vědci proti strachu a lhostejnosti

Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve