René Zavoral, ředitel Českého rozhlasu, odvolal 12. prosince 2018 šéfredaktora ČRo Vltava Petra Fischera, přesněji řečeno těsně před vypršením dosavadní smlouvy mu oznámil, že mu smlouvu neprodlouží.

Dalo se to ovšem čekat. Vltava se totiž v létě v Parlamentních listech stala terčem odporného útoku člena Rady ČRo Tomáše Kňourka o údajné pornografii na Vltavě. Zjevně to byla předehra k následnému Fischerovu vyhazovu – údajně pro ztrátu důvěry a údajný pokles poslechovosti (což není pravda). Fischer prý vynášel interní informace a kul proti Zavoralovi pikle.

Lze to označit jako skandál, ačkoli neprodloužit smlouvu šéfredaktorovi je právem vedení. Skutečným skandálem ale je jiná skutečnost – totiž to, že na pozici ředitele Českého rozhlasu sedí člověk, který se v letech 2016 a 2017 coby porotce účastnil vyhlašování tzv. Krameriových cen, které organizuje antisemitský (a tím pádem samozřejmě i dezinformační) spolek pod názvem Asociace nezávislých médií.

ANM zcela vědomě nazývám antisemitskou organizací používaje analogii s výroky Miloše Zemana a Jiřího Ovčáčka: když je v souvislosti s hozením kytek do koše na národní třídě řeč o protofašismu a fašistické lůze, tím spíše je nutno jako antisemitský označit spolek, jehož zakladateli jsou vedle vyhozeného bývalého policejního prezidenta Stanislava Novotného a prezidentova osobního přítele Petra Žantovského také Ondřej Geršl, zřizovatel prokremelského (a eo ipso židobijského) webu AC24  a především Jan Korál, zřizovatel dezinformačního a antisemitského webu NWOO, na kterém je možné si stáhnout antisemitskou a nacistickou literaturu.

Co je Jan Korál zač, ukazují například tyto citáty:

„To, čeho se vládci českých médií nejvíce bojí, je otevřená diskuze o vlivu židovské komunity na českou, potažmo celou západní kulturu. Např. tzv. Protokoly sionských mudrců obsahují tvrdě cenzurované myšlenky.“ [Rozhovor pro časopis Kereka, zveřejněno na NWOO 11. 2. 2014]

„Drtivá většina činnosti našich politiků probíhá pouze jako plnění instrukcí z Bruselu, Washingtonu a případně Tel-Avivu. S Izraelem má naše země velmi nadstandardní vztahy a ukazuje se na tom, že sionisté, kteří sami sebe nechápou jako součást českého národa, ale jako etnikum vyvolené ke světovládě, mají v naší zemi velmi silný vliv.  Však i pro svůj židovský původ a členství otce v zednářské lóži byl Václav Havel vybrán za prezidenta už v dobách, kdy byl pronásledován komunistickým režimem. Už v 70. a 80. letech u nás byli někteří disidenti a komunisté vybráni pro role budoucích politických špiček, kteří přivedou naši zemi pod vládu globálních korporací a finančních a mediálních institucí, které mají velmi často židovské majitele. Protokoly Sionských mudrců jsou u nás, jako téměř všude ve světě, označeny za rasistické dílo, místo za sociologickou studii odhalující skutečný způsob manipulace obyvatelstva, kterou to ve skutečnosti je. Každý, kdo na to upozorní, je stejně jako všude jinde ve světě okamžitě označen za antisemitu, i když je tento pojem silně zavádějící. Přemýšlet a diskutovat o tomto tématu je u nás nepřípustné.“ [úryvek z Korálova projevu Amerikanizace české kultury, její důsledky a cesta zpět k naší národní identitěpředneseného na loňském XII. všeslovanském sjezdu konaném vloni na přelomu května a června v Rusku; text lze najít na Korálově domovské stránce NWOO. Zvýraznil M. K.]

Nikde na webu ANM nejsou informace o aktuálním složení tohoto spolku, ale jak jsme se mohli dovědět od Petra Žantovského, Ondřej Geršl v něm prý již nepůsobí, zato Jan Korál v něm nadále funguje jako tzv. tajemník. Protože se Novotný ke Korálově antisemitismu nevyjadřuje a Petr Žantovský Korála obhajuje slovy o kádrování [sic!], je tedy Asociace nezávislých médií nutně antisemitská.

Jen jako třešinka na dortu působí skutečnost, že Tomáš Kňourek, který rozpoutal tažení proti stanici Vltava, byl právě letos na vyhlášení Krameriovy ceny jako Zavoralův zástupce
(jak ukazuje Kňourkova polemika v Parlamentních listech, je s děním v asociaci velmi dobře obeznámen). A úplně nakonec – bakalář Kňourek je absolventem obskurní Vysoké školy finanční a správní, kde se učí, že Protokoly sionských mudrců popisují realitu (o této skutečnosti náš server informoval jako první v článku VŠFS rozhlasového radního Tomáše Kňourka a vědeckého radního Aleše Gerlocha z 26. září 2018). Takže kruh se uzavírá.


author