Česká televize nadržovala v prezidentských volbách Clintonové, Prima manipulovala o uprchlících.

ČT stranila Clintonové

Česká televize se podle podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dopustila porušení zákona tím, informovala nevyváženě o amerických prezidentských volbách. Konkrétně “odvysílala nevyvážené a neobjektivní zpravodajství, během něhož docházelo k nadržování jedné straně (míněna Clintonová), zejména soustavnou a zcela jednostrannou kritikou jen jednoho z kandidátů na amerického prezidenta (míněn Trump).K tomuto porušení došlo v rámci pořadu Americká volební noc. Rada konkrétně ČT vytýká toto:

1) V čase 4:35 hodin (reálný čas – SEČ) došlo k manipulativnímu spojení obrazu a slova během reportáže o postoji amerických celebrit k oběma kandidátům – v okamžiku, kdy v komentáři zněla informace, že „proti Donaldu Trumpovi už mezi hvězdami vznikla i petice, připojilo se k ní na 70 tisíc lidí s heslem: zastavte nenávist“, byly v obraze zařazeny fotografie osobností, čímž mohl být u diváka vytvořen jednoznačný dojem, že se jedná právě o osoby, které se připojily ke zmiňované petici. Mezi těmito zobrazenými osobami přitom figurují mj. i Clint Eastwood nebo Chuck Norris, tedy herci, kteří naopak v kampani otevřeně Donalda Trumpa podpořili. Toto podsouvání obrazové informace do falešného kontextu s komentářem tedy vytvořilo nepravdivý a zavádějící obraz reality.

2) V čase 7:15 se moderátor v rámci otázky pokládané americkému velvyslanci odvolává na výrok Trumpova potenciálního ministra Newta Gingriche, který řekl, že si není jist, zda stojí za to riskovat jadernou válku kvůli takovým předměstím Petrohradu, jako je Estonsko. Moderátor však vztáhl tento výrok na všechny baltské státy a položil otázku v tomto znění: „Jak si vysvětlit výroky, že baltské státy jsou předměstím Petrohradu?“, čímž se dopustil nepravdivého tvrzení a hrubým způsobem zveličil a překroutil realitu.

3) Ve studiu nebo v rámci rozhovorů natáčených na kameru mimo studio (v živém přenosu nebo předtočených) dali autoři pořadu široký prostor k vyjádření celkem čtyřem zainteresovaným respondentům – občanům inkriminované země, tedy USA. Všichni tito respondenti byli transparentními příznivci Clintonové a odpůrci Trumpa (jeden člen administrativy demokratické strany – Andrew Schapiro, druhý Andrew Schapiro, druhý ideový a finanční podporovatel Clintonové – Brady Clough, třetí republikán angažující se v hnutí NEVER TRUMP – Tom Nichols, a čtvrtá lidskoprávní aktivistka – Anne Petráková). Byli tedy pozváni hosté zastupující výhradně jen jednu stranu, a to v poměru 4:0. Tento výběr respondentů výrazným způsobem ovlivnil vyznění pořadu. Provozovatel se tedy v uvedených případech dopustil porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

4) V rámci pořadu došlo opakovaně k situacím, kdy nebyla respektována zásada, že názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

Rada dále uvádí: Soustavným jevem ve vysílání bylo bezprostřední verbální spojování potenciálního vítězství Trumpa s pocitem ohrožení, interpretace jeho vítězství jako negativního jevu, a to jednak za použití emočně zabarvených výrazů odkazujících na živelné pohromy (červená barva značící pro Trumpa hlasující státy je nazývána „tsunami“), nebo účelovým řazením informací: po zprávě, že už je pravděpodobné, že se Trump stane prezidentem, následuje informace, že mnoho Američanů sděluje na sociálních sítích, že budou raději z USA emigrovat. Stejný účinek mají emočně zabarvené dotazy moderátorů: „Nakolik, tedy podle názoru některých expertů, může být Donald Trump v Bílém domě ohrožením bezpečnosti, světové bezpečnosti možná můžeme říci? nebo „Jak funguje ta pojistka, jak zabránit řekněme extrémnímu prezidentovi v extrémním chování?“

Prima manipulovala ve zpravodajství o uprchlících

Porušení zákona se dopustila TV Prima tím, že “v období od 28. března do 17. dubna 2016 odvysílal na programu Prima v rámci zpravodajské relace Zprávy FTV Prima, zařazované vždy v čase od 18:55 hodin, celkem čtyři zpravodajské příspěvky, které informovaly o údajném křivém nařčení provozovatele z manipulace zpravodajským materiálem, jenž se vztahoval k tématu integrace uprchlíků z Iráku na území České republiky, přičemž tyto příspěvky neoddělovaly hodnotící komentáře od informací zpravodajského charakteru.”

Konkrétně se jednalo o tyto reportáže: 

1, příspěvek informující o plánovaném odchodu skupiny Iráčanů z České republiky ze dne 31. března 2016 (12:12 minut od začátku pořadu)

2, příspěvek informující o pozastavení projektu nadačního fondu Generace 21 ze dne 1. dubna 2016 (01:08 minut od začátku pořadu)

3, dva na sebe navazující příspěvky o odjezdu skupiny Iráckých uprchlíků do Německa ze dne 2. dubna 2016 (01:15 a 02:52 minut od začátku pořadu).

V příspěvcích docházelo k prolínání zpravodajského obsahu a hodnotících komentářů moderátorů a redaktorů relace (např. „Kritici přitom tehdy tvrdili, že jsme reportáž nebo vyjádření George Batty zmanipulovali. Teď se ukazuje, že lidé skutečně stoprocentně spokojeni nebyli“, „Máme si to vysvětlit tak, že v době natáčení naší reportáže byli uprchlíci spokojeni a svůj názor změnili až teď? Na to nám nedokázal nikdo odpovědět.“, „Naše televize se totiž po odvysílání původní reportáže, kde jsme jako první upozornili na to, že uprchlíci nejsou spokojeni s ubytováním v Česku, stala terčem útoku jiných médií a iniciativy HateFree“), přičemž názorová stanoviska provozovatele byla divákům prezentována jako fakta.

Zdroje:

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz


contributor