O setkání v Příčovech náš web už psal. Jako ilustrace, čemu lidé v Příčovech věří, může sloužit pasáž Vladimíry Vítové. Ta zcela vážně během panelu tvrdila, že v Africe je úmyslně distribuována droga Captagon.

Ano, je pravdou, že zneužívání fenetylinu značky Captagon je nejčastější v arabských zemích a padělané verze této drogy jsou i nadále k dispozici i přes její nezákonnost. V roce 2017 byl Captagon nejoblíbenější rekreační drogou na Arabském poloostrově. Nikoliv v Africe. Látka však vznikla v roce 1961 a to jako lék. Fenetylin byl poprvé syntetizován německou Degussa AG v roce 1961 a byl používán jako mírnější alternativa k amfetaminu a příbuzným sloučeninám. V roce 1986 byla látka ve většině zemí světa zakázána. Jakákoliv souvislost Pentagonem je čistě smyšlená, stejně jako teorie o její distribuci.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.