O setkání v Příčovech náš web už psal. Jako ilustrace, čemu lidé v Příčovech věří, může sloužit pasáž Vladimíry Vítové. Ta zcela vážně během panelu tvrdila, že v Africe je úmyslně distribuována droga Captagon.

Ano, je pravdou, že zneužívání fenetylinu značky Captagon je nejčastější v arabských zemích a padělané verze této drogy jsou i nadále k dispozici i přes její nezákonnost. V roce 2017 byl Captagon nejoblíbenější rekreační drogou na Arabském poloostrově. Nikoliv v Africe. Látka však vznikla v roce 1961 a to jako lék. Fenetylin byl poprvé syntetizován německou Degussa AG v roce 1961 a byl používán jako mírnější alternativa k amfetaminu a příbuzným sloučeninám. V roce 1986 byla látka ve většině zemí světa zakázána. Jakákoliv souvislost Pentagonem je čistě smyšlená, stejně jako teorie o její distribuci.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com