Kněz a historik Tomáš Petráček se 21. srpna 2023 dočkal vyhazovu z Katolické teologické fakulty UK. Jako první o tom informoval Deník N 21. srpna 2023. Podle Petráčka za jeho propuštěním stojí tlak biskupů, protože Petráček se smířlivě vyjadřoval k tzv. manželství pro všechny a spolupodepsal petici proti Alianci pro rodinu. Nebyl to první zásah církevní hierarchie proti Petráčkovi, protože už 1. března 2020 byl kardinálem Dukou uvolněn z funkce sídelního kanovníka Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském poté, co kritizoval pomatené kázání probošta Petra Piťhy proti Istanbulské úmluvě (o hoaxech, které tehdy i později Piťha šířil a které sdílí i se senátorkou Chalánkovou, jsme psali celkem třikrát zde, zde a zde).

Petráčkovi nyní nebylo ani dovoleno, aby dokončil práci se svými aktuálními sedmi doktorandy (to by bylo teoretické možné, i kdyby už na fakultě nepůsobil). Dále propuštění nebylo projednáno s odbory a děkan Vojtěch Novotný vyvíjel nátlak na předsedkyni odborů na fakultě, aby dodatečně podepsala zápis o projednání výpovědi, jak píše Christnet.eu. V souvislosti s aktuální situací na fakultě rezignovali dva členové vědecké rady.

Za děkana Novotného se postavil arcibiskup Graubner, Tomáše Petráčka se zastali teolog Zdeněk Eminger, kněz Tomáš Halík, šéfredaktor Rádia Proglas Jan Hanák a také bývalý prorektor Univerzity Karlovy a katolík Jan Konvalinka. Posledně jmenovaný upozornil na nepřijatelnost postupu vůči doktorandům.

V podcastu Studio N: Proč vyhodili kněze Petráčka z 22. 8. 2023 navíc redaktor Vítek Svoboda citoval předsedkyni odborů na KTF, podle které nesouhlasí informace o nadbytečnosti profesora Petráčka, když fakulta na jaře přijala nejméně dva nové zaměstnance. Vítek Svoboda také zmínil výrok předsedkyně Hnutí pro život, Zdeňky Rybové (známá z kauz, kdy psala o houkadlech na Ukrajině a o rituální vraždě v Polné), že „by bylo by dobře klepnout Tomáše Petráčka přes prsty“.

Dne 26. srpna 2023 se k Petráčkově případu ve svém článku na ECHU24 „Drzé čelo lepší než rovný přístup“ vyjádřil právník Jakub Kříž, o kterém se Zdeňka Rybová na závěr Národního pochodu za život pochvalně vyjádřila takto … „advokát, který s námi spolupracuje a spolupracuje na návrzích, které předkládáme politikům ke zlepšení kultury života v naší zemi.“

„Vy sama víte lépe než kdokoliv jiný, jaké jsou pravomoci děkana v pracovněprávních záležitostech. A že KTF je na tom finančně špatně. Sama tlačíte na úspory a hledání nových příležitostí financování. Předpokládám, že jste si ověřila rozsah výuky prof. Petráčka na KTF, výši jeho pracovních úvazků u jiných institucí, rozsah jeho publikací vykazovaných za Univerzitu Karlovu, strukturu jeho doktorských studentů, zkrátka jeho reálný přínos pro KTF. Věřím, že byste byla první, kdo by pana děkana pochválil za to, že se zbavuje zbytných zaměstnanců. A jsem přesvědčen, že kdybyste údaje o nákladech a přínosech prof. Petráčka dostala v anonymizované podobě, ukončení pracovního poměru s ním byste bez mrknutí oka podpořila,“ tvrdí Kříž v dopise redaktorce univerzity, která na vyhazov upozornila. Jak již ovšem bylo popsáno, věc nekoresponduje s tím, že na fakultu byly přijati dvou nových zaměstnanců a rovněž to nekoresponduje s vyjádřením Zdeňky Rybové.


author