Nejvyšší správní soud ve čtvrtek rozhodl, že mimořádné opatření o testování dětí ve školách není v rozporu se zákony ani ústavou. „Nejvyšší správní soud neshledal, že by ministerstvo vydáním napadeného opatření překročilo své pravomoci. Vycházel ze základního zákonného nastavení pravomocí ministerstva jako orgánu ochrany veřejného zdraví, jejichž rozsah musí být vykládán uvážlivě. (…) Nejvyšší správní soud – ve shodě s právním názorem vysloveným nedávnými rozsudky ve věcech testování zaměstnanců (sp. zn.: 6 Ao 1/2021 a 6 Ao 2/2021) – uvedl, že napadeným opatřením zavedené antigenní testování ve školách není zdravotní službou, neboť je založeno na tom, že se děti, žáci nebo studenti budou testovat sami. (…) Stanovení povinnosti testování není v rozporu se zákonem ani ústavním pořádkem – především ústavně zaručeným právem na vzdělání dle čl. 33 Listiny základních práv a svobod. Právo na vzdělání není absolutní a lze ho omezit. Nejvyšší správní soud shledal, že v daném případě se nejedná o omezení, které by popíralo rovný přístup ke vzdělání či jeho samotnou podstatu a smysl. A nejedná se ani o omezení svévolné, jež by nesledovalo legitimní cíl anebo ho sledovalo nerozumnými prostředky. Cílem testování je ochrana veřejného zdraví a v tomto ohledu soud vnímá antigenní testy jako jakési „hrubé síto“, které je možná méně spolehlivé, nikoli však zcela zbytečné, a tudíž nerozumné,“ píše se v tiskové zprávě k rozsudku.

Zdravé fórum vedené Tomášem Nielsenem, Janem Tománkem a Petrem Zuskou mezitím radí, aby rodiče své děti instruovali k podvádění. „Když už do školy, tak instruujte děti, aby se při šťourání v nose vůbec nedotýkaly sliznice (nejlépe si při testování nos zakryly, aby nebylo nic vidět…). Učitelka nemá právo ani odbornost jakkoli úroveň ani kvalitu šťourání a rovněž je protiprávní, aby jakkoli dítěti pomáhala. (Jednalo by se o nekvalifikovaný zdravotní výkon, kde jsou poměrně vysoké pokuty),“ píše se v jejich příspěvku. Tento postup však kromě toho, že učí děti podvádět, má jednu další vadu. Na chybně setřeném vzorku se může objevit výsledek „neprůkazný“. V tom případě by muselo dítě opakovat test a bylo vystaveno zbytečnému stresu.

Vláda po dlouhém tlaku ze strany odborníků i některých krajů či měst svolila k finanční podpoře PCR testování na školách. Pomohl tomu zřejmě i krach tendru na antigenní testy. Ty jsou prováděny „plivací metodou“ ze slin. Rodičů odpírajících výuku svých žáků na základě nesouhlasu s testováním je minimum. Čísla se pohybují maximálně do 5%.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com