Prague Security Studies pokračuje ve svém monitoringu dezinformačních webů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. Na 32 sledovaných webech šířících manipulativní obsah (dle webu Konspirátori.sk) bylo v týdnu 29. 4. – 6. 5. 2019 publikováno 156 textů zmiňujících Evropskou unii.

Obdobně jako v mainstramových médiích bylo nejvýraznějším tématem 15. výročí vstupu do EU (21 textů), přičemž tato událost byla reflektována převážně negativně. Nejčastěji (6 případů) byly v souvislosti s tímto tématem zmiňovány kritické komentáře exprezidenta Václav Klause. Z dalších kritiků vstupu do EU byli citováni politici SPD Radim Fiala a Radek Rozvoral. Zatímco většina těchto kritika byla spíše politického zaměření a tvrdila, že EU omezuje českou suverenitu, objevovaly se i komentáře zpochybňující ekonomické přínosy členství. Ekonomka Hana Lipovská tvrdila, že bez členství v EU by se životní úroveň v ČR zvyšovala rychleji, jelikož by česká ekonomika nebyla omezována regulacemi. Na webu Skrytá pravda byl publikován komentář tvrdící, že kvůli dividendám pro zahraniční firmy je členství v EU ekonomicky nevýhodné. Člen předsednictva strany Národní demokracie Ivan Cícha publikoval komentář, v němž tvrdil, že cílem EU je likvidace bílých národů.

Obdobně jako v minulém týdnu bylo citován (v 5 textech) francouzský prezident Emmanuel Macron, který prohlásil, že je třeba reformovat Schengenský prostoru a zohlednit též solidaritu v otázce migrace. Macron též zmínil, že by některé země mohly být ze zóny volného pohybu vyloučeny. Na sledovaných webech bylo toto prohlášení interpretováno jako výhrůžka státům V4 a další důvod k odchodu z EU. Některé texty věnované tomuto tématu byly převzaty z ruských zdrojů – v případě komentáře na webu Protiproud z webu Vzgljad a v případě Svobodných noviny (a posléze webu Česko aktuálně) z webu ruského státního kanálu Russia Today (RT). Vzhledem k tomu, že se toto témat objevilo i v kampani SPD (věnoval se mu jak Radim Fiala, tak některé facebookové profily     SPD), je možné očekávat, že na sledovaných webech bude zmiňováno i nadále.

Volby do Evropského parlamentu

Na osmi nejčtenějších webech1 šířících manipulativní obsah bylo publikováno 33 textů věnujících se kampani před volbami do Evropského parlamentu. Nejčastěji o kampani informovaly Parlamentní listy (zmíněna ve 23 textech).

Nejčastěji zmiňovanou stranou byla opět SPD (10 textů), jejíž představitelé dostávali prostor k vyjádření vlastních postojů nejčastěji ze všech kandidujících subjektů (4 citace). Z méně významných subjektů byla nejčastěji zmiňována Alternativa pro Českou republiku (3 texty), jejíž představitelé mimo jiné kritizovali SPD. Objevily se tak například souhrny z vystoupení kandidátů méně významných kandidujících subjektů v České televizi (4 texty).

Kompletní monitoring na webu Prague Security Studies Institute:

http://www.pssi.cz/russia-s-influence-activities-in-cee/volby