The Prague Security Studies Institute zahájil projekt, jehož cílem je analyzovat chování webů šířících dezinformace během kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Výzkumníci analyzují zpravodajství nejvýznamnějších platforem šířících dezinformace související s nadcházejícími volbami. Cílem výzkumu bylo nejen zmapovat, jak tyto platformy popisovaly dění související s volbami a jednotlivé kandidáty, ale též varovat před dezinformacemi, které mohly mít vliv na průběh volební kampaně. Dovolujme si odcitovat z první a druhé zprávy, tedy za druhou polovinu dubna 2019.

Na 32 sledovaných webech šířících manipulativní obsah (dle webu Konspirátori.sk) bylov týdnu (22.-28. dubna 2019) publikováno 162 textů zmiňujících Evropskou unii. V předešlém týdnu to bylo pak 230 textů.

Nejvíce   citovanou   stranou bylo hnutí SPD,  kterému se dostávalo mediální   pozornosti na   třech   sledovaných webech. Lídr kandidátky SPD Ivan David zveřejnil dva komentáře přímo na webu Nová republika, jehož je redaktorem. Ostatní   strany   byly   zmiňovány v textech   představujících   jednotlivé   kandidáty   či zmiňujících jejich mediální výstupy. Proto byl věnován i marginálním stranám jako Tvůj kandidát nebo Bezpečnost, odpovědnost, solidarita.

Nejčastějším tématem (12 textů) byl popis demonstrace SPD proti EU. Většina těchto textů obsahovala citace jednotlivých řečníků, mezi které patřil předseda SPD Tomio Okamura, lídr kandidátky SPD ve volbách   do   Evropského   parlamentu   Ivan   David   a   zahraniční   hosté   Marine   Le   Pen   a   Geert   Wilders. V článcích   se   také   objevovala kritika protidemonstrantů, kteří   narušovali   průběh   manifestace   SPD. Objevovala   se kritika nedostatečného   informování   o   akci   ze   strany   mainstreamových   médií. Nutno však dodat, že na serveru Megazine byl však také publikován text opírající se o výroky herce Jana Hrušínského, který demonstraci kritizoval.

V předešlém týdnu byl často zmiňovaným tématem byla kritika zprávy Ministerstva vnitra o extremismu ze strany SPD, v níž byla tato stran zmiňována. Představitelé SPD označovali zprávu za součást předvolebního boje.

Dalším zmiňovaným tématem, minulý týden, bylo vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, dle něhož by v návaznosti na přístup k problému migrace mohli být některé země EU vylučovány ze Schengenského prostoru (zmíněno v 6 textech). I přestože prezident Macron nejmenoval žádnou zemi konkrétně objevily se spekulace, že by toto opatření mohlo dopadnout i na Českou republiku. V souvislosti s obecně populárním tématem migrace (zmíněno v 37 textech) se dvakrát objevilo tvrzení, že v některých zemích EU (po vzoru orgánů EU) je kritika islámu trestná. Původní zdrojem tohoto textu byl Gatesone Institute, jehož zpráva o vypálených kostelech výrazně formovala debatu na webech šířících manipulativní obsah po požáru pařížské katedrály Notre-Dame.