Bojovník za svobodu projevu a Marek Stoniš, který se považuje za konzervativce, publikoval 4. ledna 2023 v Reflexu posměšný článek „Cenzura aneb Boj dobra se zlem a naopak. Kdo bude rozhodovat, co je dezinformace? Je to jednoduché…“, v němž reagoval na vládní záměr bojovat s dezinformacemi.

Tento nyní již bývalý šéfredaktor Reflexu ale nakonec odhalil, kdo to doopravdy bude určovat. Dne 7. května 2023 totiž zveřejnil twitterový status coby reakci na zprávu serveru Lupa o Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Ve svém spravedlivém zápalu označil jako dezinformaci prohlášení premiéra Fialy týkající se budoucí podoby státu. Bohužel pro Marka Stoniše lze o tom, zda nějaká výpověď je (dez)informace, usuzovat pouze v případě vět oznamovacích. Petr Fiala řekl, že „chce štíhlý stát, který je silný, plní své funkce…“ Tedy jednoznačně nastínil vizi.

Závěrem ještě chceme připomenout, že otřepaný výrok, že neexistuje definice dezinformací, je sám lživý. Definici nalezneme na stránkách ministerstva vnitra:

Pro účely Evropského kodexu zásad boje proti šíření dezinformací byla přijata definice dezinformace jako prokazatelně falešné nebo zavádějící informace, která vzniká, prezentuje se a šíří za účelem ekonomického prospěchu nebo za účelem úmyslného podvádění veřejnosti, může působit veřejné škody a jejím záměrem je ohrožení demokratických politických a rozhodovacích procesů a veřejných statků, jako je například ochrana zdraví občanů EU, životního prostředí nebo bezpečnosti. Tento pojem nezahrnuje klamavou reklamu, chyby ve zpravodajství, satiru a parodii ani předpojaté zprávy a komentáře, které se jako vyhraněné jasně identifikují, a nijak se nedotýká závazných právních povinností, samoregulačních kodexů chování a norem týkajících se klamavé reklamy.


author