Dnes si připomínáme 50. výročí obsazení ČSSR vojsky Varšavské smlouvy. Na obranu obsazení se po ČSSR šířila sovětská propaganda. Hned 21. srpna 1968 byla Východním Německem spuštěna ilegální rozhlasová stanice Vltava, která po rozhlasových linkách šířila bludy.

Od zhruba 5. hodiny ráno legální rozhlas vysílal varování před tímto vysíláním. „Přátelé, víme, že nás neposloucháte jen v českých zemích, že nás posloucháte i na Slovensku, tedy Češi i Slováci. Na vlně 210 metrů vysílá špatnou češtinou a špatnou slovenštinou ilegální vysílačka okupačních vojsk, která se nazývá Vltava. Upozorňujeme posluchače, že tato vysílačka s Československým rozhlasem nemá nic společného…,“ vysílal v této dobu ještě neobsazený Československý rozhlas Praha.

„Východoněmecká rozhlasová stanice Vltava vysílala z Berlína prostřednictvím vysílačů nedaleko Drážďan a tehdejšího Karl-Marx-Stadtu (nyní Chemnitz). Hlasatelé seděli v zahraničním vysílání východoněmeckého rozhlasu. Cílem stanice bylo podporovat tvrzení o „bratrské internacionální pomoci“, které se Československu dostalo okupací armádami Varšavské smlouvy.  Vysílání Vltavy začalo před pátou hodinou ráno 21. srpna 1968 na vlnách 210 a 197 metrů. V prvních dnech se vyznačovalo češtinou a slovenštinou se silným přízvukem, díky čemuž šlo snadno rozeznat od štafetového vysílání Československého rozhlasu, který před okupantským vysílačem okamžitě varoval. Vltava, na níž vystupovaly anonymní hlasy, vydržela v éteru půl roku. Napadala nejenom oficiální rozhlas a tisk, ale také různé politiky z období pražského jara. Ti všichni byli podle Vltavy „oddanými exponenty kontrarevoluce“ a „prozápadními dobrodruhy“. Naopak sovětští tankisté byli popisováni jako oddaní hrdinové, kteří přijeli Československu na pomoc. V rozporu s realitou také vysílačka tvrdila, že v Československu je až na „provokační akce a štvavé projevy“ klid a obyvatelé děkují vojákům, že je „přijeli zachránit“.  Propagandistické vysílání vzniklo s požehnáním nejvyšších představitelů Německé demokratické republiky. Redaktoři byli podle osobních svědectví najati už měsíc před okupací. Českoslovenští radioamatéři ostatně 21. července 1968 zachytili podivné čtvrthodinky, které byly šířeny ještě pod značkou „Hlas NDR“ a popisovaly výhody života v socialismu. České vysílání do NDR bylo naopak tamními úřady rušeno,“ píše Český rozhlas.

Nelegální stanice Vltava si například vymyslela historku o údajném fašismu přicházejícím ze Západu. „Drazí přátelé, vážení posluchači. Dostali jsme dnes vzrušující zprávu. Poblíž Národního divadla bylo odhaleno nacistické hnízdo. V budově proti lávce na Slovanský ostrov byl nalezen nejen sklad zahraničních zbraní, nejen vysilačka a šifrovací zařízení, nejen specielní komplet rukavic, určených k tomu, aby nebyly zanechány otisky prstů na předmětech, ale i dokumenty zjevně nacistického původu. Mezi fašistickými brožurami a plakáty byl i obraz Adolfa Hitlera.  Nezkušení chlapci vedou proti Rusům urážlivou kampaň. Fašisté přistoupili k činům. Opakujeme: Fašisté z NDP zahájili činnost. Spolu s kontrarevolucí ne náhodou nastupuje i hrozba fašismu, přicházející ze Západu. Drazí přátelé. Bděte! Upozorňujte na podezřelá shromáždění a budovy, kde se provádí nepochopitelná činnost. Řekněte o tom našim orgánům, nebo kterékoli oprávněné osobě. Dnes byl nalezen Hitlerův obraz v blízkosti lávky na Slovanský ostrov. A zítra může být polepena hákovými kříži celá naše vlast,“ zveřejnil nahrávku Český rozhlas.

Již dříve náš web informoval, že k lžím o probíhající kontrarevoluci řízené USA posloužilo i natáčení filmu Most u Remagenu. Den před sovětskou okupací se v Davli zrovna točil útok obrněné pěchoty na most. Jak Vít Olmer vzpomínal, střílelo se ze břehu na břeh. „Sovětské propagandě se nakonec záběry tanků, rekvizit zbraní, uniforem wehrmachtu i Američanů hodily. Použila je k šíření lží o údajné přítomnosti západních armád v Československu a o vyzbrojování odpůrců socialismu americkou tajnou službou,“ píše se v článku.

Jak nám můžete pomoci se dozvíte zde.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com