Úpadek médií svěřeneckého fondu Andreje Babiše pokračuje. MF DNES tiskne texty Petra Robejška, Štěpána Kotrby, Víta Zvánovce, Michala Semína či Vlastimila Vondrušky, které přebírá i webová sestra Idnes.cz. V její nové placené sekci vyšel 8. října 2019 pod názvem „Potraviny: Co škodí a jak. Žijeme v době jedové, říká autorka bestsellerů“ rozhovor s RNDr. Annou Struneckou.

Článek o profesní dráze Anny Strunecké uvádí toto:

 • Česká vědkyně, pedagožka a spisovatelka.
 • Vystudovala biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě UK, kde v letech 1981 až 1990 působila jako vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie.
 • Od roku 2008 byla zaměstnána na částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie na 1. LF UK.
 • Pokračuje ve své teoreticko-badatelské práci, kde se věnuje zejména autismu.
 • Publikovala na 300 odborných prací, je autorkou pěti vysokoškolských skript.
 • Je členkou Rady guvernérů ABI (Americký biografický institut), který jí udělil titul Žena roku 1995, a členkou několika vědeckých společností.
 • Podílela se na výzkumu patofyziologických změn u schizofrenie, Alzheimerovy nemoci nebo autismu. Za výsledky vědecké práce je nositelkou cen Aloise Alzheimera.
 • Kvůli jejím názorům na nežádoucí účinky očkování se od ní distancovala Univerzita Karlova.
 • Je autorkou řady vědecko-populárních knih: Přemůžeme autismus?, Doba jedová, Doba jedová 2, Varovné signály očkování, Jak přežít dobu jedovou, Babské rady, Jak změnit svět atd.
 • Doba jedová a Doba jedová 2 se staly bestsellery.

Text byl uvozen tímto perexem: „Svými názory provokuje mnohé odborníky. Často jde proti letitým pravdám lékařů, expertů z potravinářského průmyslu i dietologů. Někdejší šéfka katedry fyziologie Anna Strunecká poukazuje na škodlivost umělých sladidel v čele s aspartamem, ale i používání glutamátů.“  

Jde ovšem o nesmysl, Anna Strunecká zneužívá autority svého doktorského titulu a šíří lživá tvrzení a dávno ji už nelze označit za vědkyni.

 • Ve své knize „Doba jedová“ sdílí starý hoax, že aspartam je bojová látka vyvinutá CIA. Lež je i další tvrzení šířené Struneckou a přebrané z konspiracistických webů, že nebezpečí představují metabolity aspartamu (kyselina asparágová, fenylalanin a metanol), které se prý do těla dostávají v toxických dávkách. Strunecká přitom zcela opomíjí skutečnosti, které by, pokud by byla skutečně vědkyní, musela znát. Například v Chemických listech č. 107 z roku 2013 uvádějí autoři Čopíková, Moravcová, Wimmer, Opletal, Lapčík a Drašar v článku Náhradní sladidla toto: „Tak např. sklenice odtučněného mléka obsahuje 6krát více fenylalaninu a 13krát více aspartátu a sklenice rajčatového džusu 6krát více methanolu než stejný objem nápoje oslazeného aspartamem.“
  K tématu aspartamu jako údajné bojové látky CIA můžeme odcitovat například web Věda a technika ekonomického deníku E15, který patří asi k tomu nejserióznějšímu co vlastní CNC: „Serióznější zdroje, jako jsou vědecké studie v odborných časopisech, weby zdravotnických organizací, nebo například obsáhlé pojednání o historii aspartamu z Harvard Law School, o tom zcela mlčí. Ani editoři anglické Wikipedie nebyli při ověřování této informace o nic úspěšnější. Proto tvrzení, že by se aspartam někdy nacházel na seznamu bojových chemických látek, z Wikipedie smazali. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se jedná o jednu z mnoha neopodstatněných internetových legend.
 • Strunecká tvrdí, že očkování může způsobit autismus, odvolávajíc se na zfalšovanou studii Andrewa Wakefielda.
 • Opakuje lživá tvrzení o škodlivosti hliníku ve vakcínách (paradoxně právě tomuto vědeckému podvodu se už dříve věnoval Technet na idnes.cz).
 • Píše o autismu, ačkoli nemá medicínskou kvalifikaci.
 • Sdílí šílené teorie o chemtrails (viz přednáška „Co dělá chemtrails s vaším mozkem?“ ze 4. 10. 2016)
 • Strunecké texty a rozhovory s ní otiskuje či přetiskuje antivakcinační sdružení Rozalio, bez ohledu na dávno vyvrácené nesmysly, které Strunecká prokazatelně publikuje minimálně od roku 2011, kdy vyšla Doba jedová. Svědčí to o mizerné odborné úrovni tohoto sdružení.
 • Citace z blábolů Anny Strunecké o aspartamu coby bojové látce bohužel najdeme i v bakalářských pracích (viz Iva Metelková – Látky přítomné v každodenním životě představující ohrožení zdraví dětí staršího školního věku, PedF UK, 2012 nebo Šárka Řehořová – Cukr, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity).
 • Logická je i podpora, které se Strunecké dostává od antisemitského a konspiracistického webu Protiproud a jeho přispěvatelky a šiřitelky medicínských nonsensů Peprné-Hájkové i od ostatních dezinformačních médií.

Zájemcům o bližší poznání pavědeckosti publikací Anny Strunecké doporučujeme k přečtení „Odborný posudek na monografii Doba jedová“ od MUDr. Rastislava Maďara, kde autor vyvrací falešná tvrzení této bývalé vědkyně.

Článek napsal Miloš Kadlec, doplnil Jan Cemper

author