Tento materiál Českých elfů popisuje vazby ambasády Ruské federace v Praze (konkrétně bývalého vedoucího Ruského střediska vědy a kultury Andreje Kočakova) na českou proruskou dezinformační a politickou scénu, zejména KSČM a SPD.

Typickým a potenciálně nebezpečným rysem ruských propagandistických a manipulativních aktivit je jejich netransparentnost a snaha je skrývat pod krycími hlavičkami kulturních a osvětových akcí nebo je vydávat za autentické, neiniciované spontánní projevy domácích aktivistů. V tom spočívají mnohá rizika skrytého ovlivňování domácí politické a mediální situace cizí zahraniční mocností, včetně růstu extrémismu a polarizace společnosti.

I když úkolem diplomata je poznávat co nejvíce lidí, zůstává trochu s podivem, že mezi přáteli a facebookovými interakcemi Andreie Konchakova, bývalého vedoucího ruského střediska vědy a kultury a podle mnoha indicií i důstojníka FSB, pracovníka oddělení blízkého zahraničí, nalezneme poměrně jednostranně prakticky všechny klíčové aktéry dezinformační scény, a také propojení na všechny proti-západní strany.

Na facebookovém profilu či na reálných akcích v prostorách Ruského střediska vědy a kultury najdeme přispěvatele, autory i koordinátory dezinformačních médií (Aeronet, Svobodný Vysílač, Raptor.tv), i tzv. „aktivisty“ bojující proti EU, NATO, liberální demokracii, migraci, islámu či údajné genderové ideologii. Tyto aktivisty spojuje výběrové angažování se v tématech, které českou společnost rozdělují a polarizují, systematická podpora proruských stanovisek, zejména těch, která jdou proti EU a NATO, a účast na oficiálních akcích prezidenta Miloše Zemana.

Klíčovou figurou je Radka Hladíková – ta se na jednu stranu prohlašuje za řadovou, někdy dokonce znechucenou a odcházející členku SPD, na stranu druhou si připisuje účast na samém zalomení strany, účastní se stranických konferencí i setkání nacionalistických stran na celoevropské úrovni. To vše za finančního krytí poslankyní německé AfD Beatrix von Storch, za jejíž asistentku se prohlašuje, ačkoli působí převážně v Čechách.

Při volbách do evropského parlamentu v roce 2019 překvapilo veřejnost zvolení generála ve výslužbě Hynka Blaška, který byl zvolen za dobře zdokumentované synergie dezinformačních médií a masivní kampaně na sociálních sítích, vedené zdánlivě „obyčejnými lidmi“ Markem Kočí a „Dankou Kollerkou“. Jejich systematické příspěvky, šířené prakticky na „plný úvazek“ napříč dezinformačními skupinami i ve skupině podporující Blaškovu kandidaturu, měly každý několik stovek až tisíc sdílení a podle všeho zvolení významným způsobem ovlivnily. Účast na akcích Ruského střediska vědy a deklarované propojení na zaměstnance konzulátu nalezneme i u politiků KSČM (Cvalín, Skála).

Místa setkávání – islamofobní a proruská scéna, štáb Miloše Zemana

Cílem ruských vlivových operací ve valné většině případů není vytvářet nové kauzy či společenské problémy, ale amplifikovat stávající společenská pnutí (tak tomu bylo např. v případě Katalánska a dalších). V případě ČR se jedná o podporu islamofobního a proti-migračního hnutí, kritice EU a NATO či v současnosti protesty proti covidovým opatřením či šíření dezinformací o rouškách či vakcínách (které jsou šířeny těmi samými aktéry – 524 úmrtí po vakcíně v Německu aneb propaganda ruské televize živená Zdeňkem Chytrou). Tato skupina aktivistů má také podporu prezidenta Zemana, kdy se tito lidé objevují zároveň jako běžní podporovatelé „z lidu“ a zároveň jsou zváni do Zemanova volebního štábu.

Dalším místem, kde se setkává dezinformační scéna a zároveň, jehož hlavní aktéry nalezneme v síti kontaktů Andreie Konchakova jsou setkání dezinformačního Svobodného vysílače /Svobodného rádia. Setkávají se zde dezinformátoři původně spojení s islamofobní scénou, zástupci SPD i KSČM, ale například Tomáš Vandas představitel k neonacismu inklinující Dělnické strany.

Spolek „Čest, svoboda, respekt“

Spolek, ve kterém figurují Chytra, Černohorský a Hladíková, nevyvíjí, kromě zpráv, pozvánek na demonstrace a prohlášení, žádnou hmatatelnou činnost. I akce na půdě Ruského střediska vědy a kultury jsou bez větší účasti, jakéhokoliv praktického dopadu a působí jako „pro-forma“ ospravedlnění činnosti spolku. I když spolek působí od r. 2016, dodal povinné finanční uzávěrky všechny naráz až v roce 2020 a to s naprosto nevypovídajícími částkami kolem 40 tis. Kč. Spoluzakladatelkou a nejspíše bílým koněm je Klára Fürstová, na jejíž trvalém bydlišti má spolek sídlo.

Na angažmá Hladíkové a Chytry pro poslankyni AfD Beatrix von Storch upozornili čeští elfové již v březnu 2019. Doložitelné byly jejich deklarace, že pro poslankyni AfD, strany podezřívané z ruského ovlivňování, pracují či společné fotografie s krajně pravicovou poslankyní. Co je přesně náplní jejich činnosti a proč německá poslankyně vedle Chytry, který v Německu prokazatelně působí (zásobuje zprávami z Německa dezinformační rádio Svobodný vysílač) údajně zaměstnává i Hladíkovou, která působí převážně v ČR.

I když Hladíková ve skupině bývalých členů SPD deklarovala, že je stranou znechucena a čeká na vyloučení, už v ten moment byla ostatními členy obviněna ze lži. Na dalších místech totiž sama prohlašuje, že je členkou SPD „od prvního dne“ a na „koordinátorku, která pracuje zdarma“, má podivuhodnou účast nejen ve volebním štábu Miloše Zemana, ale i na vrcholových setkání evropské krajní pravice.

Marek Kočí a „Danka Kollerka“ správci skupin a koordinátoři kampaně europoslance Hynka Blaška (SPD)

Akce dezinformační scény k zajištění vítězství Hynka Blaška byla podrobně popsána elfy i novináři. V propagaci oficiální stranickou linií SPD nepodporovaného Blaška v součinnosti postupoval Aeronet, Svobodný vysílač, ale zaznamenání byli právě tito dva aktivní šířitelé Kočí a „Kollerka“. Spekulaci o ruském vlivu na tomto zvolení nyní podporuje i objevení jejich zapojení ve vazbách důstojníka FSB Konchakova.

Hlavní narativy dezinformační scény

Dezinformační scéna opakuje několik spolu částečně souvisejících větších narativů, jejichž optikou je často nahlíženo i na aktuální dění. Část těchto narativů si osvojili i někteří aktéři politické scény – nejčastěji již zmíněná SPD a její představitelé, dále Trikolóra nebo Volný blok, nicméně nevyhnou se tomu ani ANO, KSČM nebo někteří představitelé ČSSD či ODS. Tyto narativy mají potenciál společnost dále rozbíjet a štvát proti sobě různé skupiny obyvatel, a v neposlední řadě také posilovat negativní sentimenty vůči náležitosti ČR do prostoru evropských liberálních demokracií.

  • Narativy o mezinárodním řádu a role ČR v něm

Tyto narativy jsou směřované proti Západu a mezinárodním strukturám, do kterých je ČR zapojená – EU a NATO. Další segment narativů je zaměřen proti USA, a naopak na podporu Ruska nebo v menší míře také Číny. Jedná se typicky o poukazování na USA jako agresora a Rusko naopak jako velmoc, která se snaží o světový mír. Součástí narativů jsou i apely na větší izolaci ČR v mezinárodním řádu, včetně apelů na vystoupení z EU či NATO bez ohledu na to, ţe by to ČR činilo více zranitelnou a méně konkurenceschopnou v mezinárodním prostředí. Spojenecké struktury jsou rovněž vykreslovány jako ty, které omezují suverenitu a rozhodování ČR, české instituce jsou vykreslovány jako ve vleku vnějších entit (Washington, Brusel).

  • Hodnotové narativy – liberální vs. „konzervativní“

Narativy týkající se hodnot jsou v dezinformačním prostoru silně přítomné – konkrétně se jedná o narativy antiliberální a naopak ty, které podporují „konzervativní“ hodnoty. Typickým případem jsou útoky na menšiny (sexuální, genderové, náboženské, etnické), téma rovnosti žen a mužů a naopak propagace „tradičních“ hodnot nebo způsobu života, což v praxi může znamenat určitý typ autoritářství. Součástí narativů je i propagace těch politiků a států, které se v některých ohledech chovají antiliberálně (typicky Maďarsko nebo Polsko). Tímto způsobem dezinformační weby participují na rozdmýchávání kulturních válek, které vedou k dalšímu tříštění společnosti a odvádění pozornosti od jiných témat. Jedná se také o narativy, které mohou konvenovat části konzervativních politiků či stranám, které se tak nevědomky mohou stát aktéry hybridní války, i když jsou jinak jejím cílem.

Šíří například: Zdeněk Chytra se intenzivně věnoval kampani proti istanbulské úmluvě, Radim Fiala (SPD), Tomio Okamura (SPD), Trikolóra, antiliberální téma pravděpodobně nevědomky přejímají i někteří politici demokratického bloku např. Jan Zahradil (ODS), Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), Nina Nováková (KDU-ČSL)

  • Útoky na instituce demokratického právního státu

Tuto rodinu narativů charakterizují útoky na různé instituce spojené s právním státem, ústavností nebo pluralitním fungování společnosti. V českém prostředí je jejich cílem Senát nebo Ústavní soud jako pojistky proti neústavní zvůli. Dále jsou to například veřejnoprávní média (Česká televize), neziskové organizace nebo zpravodajské služby (nejčastěji BIS). Tyto instituce jsou nařčeny z toho, že nejsou objektivní a nezávislé, ale naopak stojí na straně určitých politických stran nebo proudů, obecně, že mají nějakou další skrytou agendu. Objevují se i hlasy po jejich rušení či zestátnění, čímž se liší od konstruktivní kritiky jejich fungování, která je v demokratickém státě zcela legitimní. Šíří například: Marek Kočí jako správce FB skupin Hynka Blaška (SPD), Tomio Okamura (SPD), Radim Fiala (SPD), Jiří Kobza (SPD), Josef Skála (KSČM)

  • Konspirace o světovém spiknutí

Jedná se o narativy, které jsou v lidské společnosti přítomné velmi dlouho a mají často zřetelné antisemitské tóny. Jádrem sdělení je, že tu existuje malá skupina – typicky elita, jejíž cílem je zotročit lidstvo. Není příliš překvapivé, že tato elita v ekosystému proruských dezinformací sídlí v USA (Clintonovi, Bill Gates, George Soros) nebo je obecně vázána na euroamerický prostor a jeho instituce (Bilderberg, ale i MMF, Světová banka, OSN, WHO). V pozadí takových teorií je také živení představy, že nic není, jak se zdá, a o všem rozhodují tajemné síly v pozadí. V poslední době se tyto teorie propojovaly s dezinformacemi a konspiracemi, které se týkají pandemie COVID-19, zejména pak protiepidemických opatření nebo vakcinace jako prostředku pro ovládnutí lidstva a nastolení totality. Objevují se označení jako Nový světový řad, Total Control nebo Velký Reset. Do této rodiny patří i americký konspirační systém QAnon, který má v ČR rovněž částečnou odezvu. Šíří například: Marek Kočí a Kollerka jako správci FB skupiny Hynka Blaška (SPD), Zdeněk Chytra, Radim Fiala (SPD), Josef Skála (KSČM)

  • COVID-19

Od počátku roku 2020 je setrvalou součástí dezinformačního prostoru pandemie COVID-19 a narativy s ním spojené. V první fázi se jednalo o výraznou bagatelizaci pandemie, následovaly útoky na protiepidemická opatření různého typu (roušky, respirátory, testování). Aktuálně jsou dominantní narativy o „koronatotalitě“, která má být nastolena pod záminkou „neexistující“ pandemie, a dále útoky na západní vakcíny, včetně toho, že ty mají být zdraví škodlivé či prostředkem pro ovládání lidí (čipy). Z hlediska antisystémových narativů je COVID-19 provázen útoky na představitele vlády nebo EU za jejich reakci na pandemii. Z počátku bylo součástí těchto narativů i oslavování toho, jak pandemii zvládají autoritářské režimy oproti tomu, jak neschopné jsou ty demokratické. Šíří například: Jiří Černohorský, Radka Hladíková, Marek Kočí a Kollerka jako správci FB skupiny Hynka Blaška (SPD), Tomio Okamura (SPD), Jana Volfová (Volný blok)

  • Migrace a islamizace

Téma migrace je setrvalou součástí dezinformační scény od tzv. migrační krize v roce 2015. Migrace je vnímána téměř výlučně jako migrace nelegální a to z muslimských zemí. Jádrem těchto narativů je šíření strachu z nekontrolovaného přílivu násilných cizinců a teroristů, kteří postupně nahradí evropskou populaci a kulturu. Součástí je i zdůrazňování různých kriminálních incidentů, které jsou v evropském prostředí páchány migranty. Součástí narativu jsou i konspirační konstrukce o tom, že migrace do Evropy je řízená, a to EU nebo různými neziskovými organizacemi. Vzhledem k tomu, že Česká republika není v žádném případě cílovou destinací migračních toků a obecně panuje napříč politickým spektrem shoda, že nelegální migrace je zcela nežádoucí, je téma migrace opakovaně zneužíváno k vyvolávání strachu. Mix latentní xenofobie, obav z šířených negativních emocí a zneužívání obav zejména starších obyvatel tak funguje navzdory faktu, že neexistuje politický subjekt, který by pro migraci horoval. Šíří například: Zdeněk Chytra (úsilí proti migračnímu paktu), Hanek Blaško (SPD), Jiří Kobza (SPD), Lubomír Volný (Volný blok), Tomio Okamura (SPD), Radim Fiala (SPD)


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.