Televize Prima Zoom vysílá ruský údajně dokumentární seriál „Podivuhodná věda“ (v originále Neuvěřitelná věda). Na vysílání druhé epizody pod názvem „Oficiální pseudověda“ upozornil 1. srpna 2020 na Twitteru Ladislav Ševcůj jako na pořad připomínající Aeronet. Ševcůjovo přirovnání je více než trefné.

Zmíněný díl je věnován Darwinově teorii přirozeného výběru a pokouší se ji vyvrátit.

V tomto dílu seriálu vystupuje několik osob, které jsou uváděny jako vědci.

  • Prvním z nich je Alexandr Bělov, údajný paleoantropolog, který ovšem má technické vzdělání a prodělal pouze praxi na fakultě biologie Lomonosovovy univerzity. Více je znám jako spisovatel. Bělov je propagátorem pavědecké teorie involuce, která se snaží popřít Darwina. Bělov tvrdí, že z lidí se vyvinuli ptáci, savci atd.
  • Dalším údajným odborníkem je Jurij Archangelskij, který je v pořadu prezentován jako doktor filozofie. Jindy však bývá uváděn jako analytik a kandidát ekonomických věd. Formuluje teorie o zániku severoamerického kontinentu a podílí se na konspiračních lžích, podle kterých Američané nikdy nepřistáli na Měsíci.
  • Třetím „odborníkem“ je Michail Borodačov, údajný kandidát biologických věd, genetik – ve skutečnosti ovšem astrolog s pětatřicetiletou praxí, jak se ostatně sám chlubí. Je rektorem Ruské astrologické školy. Podle Borodačova jsou geneticky manipulované potraviny speciálně vytvořeny pro sterilizaci obyvatelstva.
  • Čtvrtým „expertem“ je „alternativní historik“ ­ Ilja Bogdanov, podle kterého byl Čeljabinsk byl až do 19. stol. antickým městem.
  • Posledním pseudovědcem je Alexej Poljanskij, profesor Akademie geopolitické problematiky (prezidentem této akademie je generálplukovník Leonid Ivašov, člen Putinova think-tanku Izborský klub, o němž jsme již psali. Ivašovovým předchůdcem ve funkci byl ruský fašista Alexandr Dugin, zakladatel Izborského klubu). Poljanskij je ezoterik.

Esencí tohoto dílu je tvrzení, že teorie přirozeného výběru posloužila mocenským elitám (několika málo rodinám a vládcům spojeným ekonomickými, okultními a dalšími svazky) k nadvládě nad světem. Darwinovu koncepci prý nadšeně přijali evropští průmyslníci.

Podle tvůrců seriálu darwinismus a ateismus coby jeho produkt zničily v myšlení lidí čistou víru v boha, cara a vlast. Někomu prý vadila neotřesitelná autorita Písma svatého a najednou se objevila „značka vědeckého objevu, která odsunula náboženství na vedlejší kolej“.

Mnozí prý tvrdí, že světová elita získala z Darwinovy teorie přesně to, co měla v plánu – a to snížení porodnosti a kontrolu počtu obyvatel. Dále se dozvíme, že pod „pod označením UNICEF je realizován plán sterilizace světové populace prostřednictvím vakcinace a léků.“ Darwinismus byl také údajně zdrojem pro eugeniku a předchůdcem nejen fašistické ideologie. Seriál tvrdí, že kolem Darwina existovalo mnoho konspirací, které nelze dokázat, jde ale o to, že by mohly být reálné (známá teze, že něco není pravda, ale mohla by být – označujeme ji jako „břitvu Evy Hrindové“). Prý Darwin svou teorii ani nevypracoval sám, ale byla vytvořena „na vývoz“ coby zbraň Anglie, která byla v 19. století nepřítelem Ruska, a public relation jí prý zajistil určitý okruh zainteresovaných lidí (ne nadarmo v pořadu padne i zmínka o zednářství). Darwinova teorie se prý rozpadá na kousky ve všech bodech. Byla prý vytvořena, aby odvedla pozornost od zkoumání skutečné historie, možná i od zkoumání původu samotného člověka.

Domnělou zavrženíhodnost darwinismu má dokazovat i tvrzení, že teroristé sice o darwinismu nikdy neslyšeli, ale vyznávají stejnou filozofii.

V závěru dílu se divákům dostane shrnutí, podle nějž je darwinismus je už 150 let příčnou všech neštěstí a strádání, světových válek, ozbrojených převratů, sexuální revoluce a GMO.

Závěr

Už jen samotný druhý díl seriálu ukazuje, že máme čest s naprosto pavědeckými, vylhanými, lživými ba až choromyslnými tvrzeními od obskurních figur ruské provenience. Je škoda, že Prima Zoom, známá vysíláním skutečných dokumentů o přírodě nebo o historii, se propůjčila k šíření opovrženíhodně ruské propagandy. Když si ale vzpomeneme, že právě Prima Zoom vysílá pořady s údajným historikem (ve skutečnosti středoškolským učitelem dějepisu) Petrem Bahníkem a že na komentářové stránce webu Iprima.cz publikovaly či publikují stejně odborně zdatné postavy české dezinformační scény jako Tereza Spencerová, Jan Vítek či Petr Žantovský, nešlo asi nic jiného čekat.


author