Především mezi seniory je šířen řetězový e-mail, který pravděpodobně vychází z článku Haló novin z 2. července 2019 pod názvem „Karel může vše“. Terčem textu je nepřekvapivě Karel Schwarzenberg. Předseda Kontrolního výboru města Děčína Václav Šenkýř, který to má na Orlík nad Vltavou přibližně 200 km, pomlouvá čestného předsedu TOP 09.

Text řetězového emailu:

 „Televize překvapivě zveřejnila pořad o tom, že společnost Orlík, s. r. o, jíž devadesát devět procent vlastní údajně Karel Schwarzenberg, si jednoduše oplotila kus lesa, a tak zabránila dokonce turistům, aby mohli procházet po označené stezce. Ta turistická označení pak ze stromů odstranila. Rozhodnutí úřadu v Milevsku nerespektovala a přelízky, které měly umožnit turistům projít, odstranila. Odpor místních občanů pro ni nebyl směrodatný. Když se televizní reportéři obrátili na samotného »knížete pána«, odpověděl jim, že s problémem nemá nic společného, že nerozhoduje. Jenže on, podle televize, je majitelem společnosti Orlík, a to dokonce téměř stoprocentním.

Na webu se objevila informace, že stejný pán dostal dotaci na odbahnění svého rybníka taktéž v jižních Čechách. Mělo jít o peníze z Bruselu. Odbahnění se však nekonalo, namísto něj písek natěžený z rybníků se odvážel přes naše hranice, aby v Rakousku byl prodán nějakému kupci. Popotahován za zneužití evropských fondů za to nebyl nikdo.

Ve čtvrtek v pozdní večer paní Witovská Karla Schwarzenberga zpovídala, proč vlastně on s panem Kalouskem chtějí svrhnout předsedu Pospíšila z čela jimi založené strany a navrhují namísto něj pana Černína. Bavili se o lecčems, otázka na výše zmíněné kauzy však nepadla. Zda bude Černín či Pospíšil v čele jejich pidistrany, není důležité. Zda pan Schwarzenberg a jeho lidé se chovají arogantně ve věci oplocení kusu lesa, přičemž podle zákona kdokoli může vstoupit a pro své účely trhat borůvky či hledat houby, důležité je. Stejně jako to, že čerpal evropské fondy na účel, jenž neodpovídal důvodu jejich přidělení.

Jenže »knížepán z Orlíku« je součástí »kavárenské společnosti«, je jejich a jako takový se nemusí zpovídat za svoje »Čapí hnízdo«. Nikdo ho neodvolává z funkce předsedy zahraničního výboru Sněmovny, nevolá se na Václavském či na Letné po jeho odstoupení. Může dokonce přestupovat zákony, jako tomu je v případě zmíněného lesa, zneužívat evropské fondy, jako tomu bylo v případě jeho rybníků. Může všechno. Je jejich, je s nimi, je Karel s čírem, který sice už nebude kandidovat na prezidenta, ale který smí – na rozdíl od třeba premiéra Babiše – všechno.

Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína (KSČM)“

Odpověď Českých elfů:

Podepsaný řetězový mail bývá spíše výjimkou. Autorem tohoto textu je Václav Šenkýř, označující se za předsedu Kontrolního výboru města Děčína. Doc. Šenkýř je však především emeritní představitel OV KSČM v Děčíně a jeho text pevně sleduje aktuální „stranickou linii“, tj. obhajovat strategické parlamentní spojenectví s Andrejem Babišem. Čtenáři se tu podsouvá představa dvojího metru, kdy Andrej Babiš čelí trestnímu stíhání a občanským protestům za Čapí hnízdo, zatímco „knížepán“ Karel Schwarzenberg je všemocný, jeho překračování zákonů a zneužívání evropských dotací zůstává nepotrestáno.

Dva uvedené příklady Schwarzenbergovy „zvůle“ se týkají společnosti Orlík nad Vltavou, s. r. o. (Karlem Schwarzenbergem vlastněné z 99,98%), mají ale zcela odlišné souvislosti a dělí je více než 15 let. Prvním je notoricky známý případ „zneužitých EU dotací“ na odbahňování rybníků na Schwarzenbergově panství, který byl už Českými elfy rozebrán dříve. Pochybení, kterého se Schwarzenbergova firma v roce 2003 dopustila, bylo, že požádala o dotaci a získala ji, aniž měla na rybníky kladné kolaudační rozhodnutí. Podle dodatečného sdělení ministerstva financí to ale byl problém, který se týkal naprosté většiny tehdejších příjemců dotací. Ministerstvo financí také ujistilo veřejnost, že účel dotace byl splněn a k žádnému zneužití prostředků nedošlo. Kromě toho rozhodně nešlo jen o odbahnění nádrží, ale o kompletní obnovu; fámy o těžbě písku ze dna nádrží a jeho používání na opravu cest či vývozu do Rakouska nebyly nikdy potvrzeny. Přesto se kauza Schwarzenbergových rybníků tvrdošíjně udržuje v dezinformačním prostoru. Více o této kauze psal už web Manipulátoři.cz, rovněž se mu věnoval Idnes.cz nebo web Česká justice.

Druhý případ je složitější a týká se údajného protiprávního oplocení Květovské obory ze strany společnosti Orlík, zabránění vstupu do lesa a zničení turistických cest. Případ podrobně zmapovala Česká televize v reportáži odvysílané 23. června 2019.

Oplocení obory a zamezení vstupu se zdá být skutečně v rozporu s lesním zákonem (oplocovat zemědělskou a lesní půdu a zamezovat ve vstupu na ní mohou pouze fyzické osoby, což, s. r. o. Orlík nad Vltavou není). Omezování vstupu do krajiny je jednoznačně negativním jevem, který se v posledních dvou desetiletích objevuje v České republice stále častěji. Jak lze však z uvedené reportáže odvodit, jednání Schwarzenbergovy společnosti je živá kauza, v níž probíhají šetření a nejrůznější úkony správních orgánů a advokátů dotčených obcí, i když trestní oznámení na společnost Orlík zatím podáno nebylo. Neuzavřený případ tedy těžko může sloužit jako příklad beztrestnosti majitele firmy.

Pan Šenkýř tedy měl spíše ocenit investigativní úsilí České televize, která případ otevřela. Na výsledek si ale musíme počkat, stejně jako na definitivní výsledek vyšetřování Čapího hnízda. Komunista Šenkýř pochopitelně zapomněl zmínit podstatný rozdíl mezi oběma aktéry podezřelých kauz: politik Schwarzenberg nestojí v čele země, není v mnohonásobném střetu zájmů a nemá možnost ovlivňovat vyšetřování svého případu.

Více v přehledu dezinformační scény za měsíc srpen 2019


Čeští Elfové

Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.