Ve spolupráci se skupinou Čeští elfové budeme postupně zveřejňovat texty řetězových e-mailů a odpovědi na ně.

Jedním z velmi šířených e-mailů je text, který přirovnává kauzu Čapí hnízdo Andreje Babiše s firmou Orlík nad Vltavou s.r.o. Karla Schwarzenberga. Obě společnosti totiž jsou příjemci dotací. Autor řetězového e-mailu pak píše, že dotace pro Orlík byla určena jen na jaké si „odbahnění rybníku“. To je však velmi zavádějící tvrzení. Nejzásadnější rozdíl je, že společnost Karla Schwarzenberga nikdo nikdy nenařknul z podvodu, na rozdíl od onoho Čapího hnízda.

Text řetězového e-mailu:

„Vraťme se zpátky do roku 2013 – Kníže Schwarzenberg sám, jako ministr vlády ČR podnikal  po celou doby ministrování se svou firmou ORLÍK NAD VLTAVOU s.r.o., Bělohorská 165,  Praha 6, IČ: 450 23930, kde drží 99,82 % podíl. Kalousek této firmě převedl více jak  100 milionů Kč dotací ze státního  rozpočtu ČR a mnoho desítek milionů Kč z Evropské Unie!!! Schwarzenberg, jen za poslední 2 roky ministrování obdržel  prostřednictvím této  firmy od Kalouska a ing. Čiernika z MZE přes  70 milionů za odbahnění písčitých rybníků Sobík, Silvestr a Zhoř,  kde místo bahna těžil písek, který pak prodával a cestáři jej používali  na opravu cest. Pochopitelně, to všechno bylo a je (na rozdíl od  kauzy  Čapí hnízdo) v naprostém pořádku, NIC, žádné ostouzení, hysterie, ani  žádný humbuk v mediích se nekoná! PROČ???  

Také tato prasečina by se měla dostat k co nejvíce k lidem! … Prosím přečíst a poslat dál  !!!!  

Děkuji / Thank you…“

(Konec citace řetězového e-mailu)

 

Odpověď Český elfů:

Karel Schwarzenberg opravdu vlastnil a stále vlastní většinu firmy Orlík nad Vltavou s.r.o. Ta také skutečně získala dotace na revitalizaci zmíněných rybníků v řádu několika desítek milionů korun v době, kdy byl Karel Schwarzenberg ministrem zahraničních věcí a Miloslav Kalousek ministrem financí. Veškeré tyto dotace ovšem firma obdržela od Ministerstva zemědělství, které vedl v Nečasově vládě nejdříve Ivan Fuksa a pak Petr Bendl (oba ODS). Informace o výši dotace a jejím účelu se dá snadno zjistit na webu Vsechnyzakazky.cz: https://www.vsechnyzakazky.cz/buyer/detail/145716/ORLIK-NAD-VLTAVOU-sro. Z dokumentace vyplývá, že dotace byly určené na mnohem víc revitalizačních prací než jen odbahnění uvedených rybníků. Namátkou : „obnova loviště a kádiště včetně sjezdů do rybníka, výměna výpustného zařízení, úprava hráze, rekonstrukce stávajícího bočního bezpečnostního přelivu, snížení sklonu návodního svahu hráze, jeho zpevnění a zatěsnění zemní hráze, rekonstrukce stávajícího nekapacitního bezpečnostního přelivu, nahrazení stávajícího výpustné zařízení“ Obvinění, že firma tyto dotace zneužila tím, že vykazovala odbahňování, ale těžila místo toho písek, je závažné, byť i v případě bahna jde o surovinu, která se dá poměrně dobře prodat (jde o výborné hnojivo na pole).  Pokud by bylo tvrzení o zneužití dotace podložené, měli by pan Satinský nebo Tišer podat trestní oznámení. Fakt, že nikdo trestní oznámení nepodal, silně znevěrohodňuje tvrzení, že se něco takového dělo. V kauze  „Čapí hnízdo“ trestní oznámení padlo, policie je prošetřuje a v nejbližší době má předat státnímu zastupitelství. Případ tedy nejspíš skončí u soudu. Média samozřejmě píší o tom, co se děje, nelze je vinit z toho, že nepíší o činu, který nikdo neoznámí a možná se ani nestal. Co je nutné ještě zmínit je i fakt, že teprve s novelou o střetu zájmů není možné, aby ministr české vlády ovládal soukromé firmy, které žádají o státní dotace. Před rokem 2018 toto možné bylo.

Pokud tedy někdo má informace o tom, že někdo zneužil dotace, měl by podat trestní oznámení. Takto je to jen ničím nepodložené tvrzení. Takže mne ani nenapadne, abych tento nesmysl posílal dál. A nedoporučuji to nikomu jinému.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.