Lubomír Volný, který ukončil členství v SPD poté co se nepohodl s předsednictvem hnutí, je znám šířením různých hoaxů (1, 2) a též jako organizátor trollí farmy. Nyní kandiduje za Alternativu pro Českou republiku a má ve všem jasno.

Tedy téměř ve všem. Nemá totiž jasno v zákonech. Například se k němu asi nedostala informace, že na předvolebních plakátech musí být řádně označen zadavatel a zpracovatel reklamy.

Zákon o volbách do Evropského parlamentu (č. 62/2003 Sb., v platném znění) označuje v § 59 odst. 1 za volební kampaň “jakoukoliv propagaci kandidující politické strany (…), zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch (…), za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany (…)”. Prostředky volební kampaně, které použijete (transparenty, plakáty a podobně), musejí být označeny informací o jejich zadavateli a zpracovateli. adavatelem je ten, kdo si daný prostředek volební kampaně objednal, typicky tedy kandidující politická strana / hnutí nebo registrovaná třetí osoba. Zpracovatel je pak ten, u koho zadavatel prostředek volební kampaně objednal a kdo kampaň vytvořil a její náklady zadavateli vyfakturoval – typicky PR a reklamní agentura či společnost zajišťující volební poradenství a realizaci kampaně. Zpracovatelem je tedy autor podoby daného prostředku kampaně (billboardu, webu, plakátu, spotu, letáku a podobně). Z povahy jeho účelu vyplývá, že by mělo být viditelné a čitelné přinejmenším z obdobné vzdálenosti jako text na transparentu.

Zdroj: https://www.udhpsh.cz/metodicka-stanoviska-volby-do-ep/#ot6

 To Tomio Okamura se pravděpodobně zasekl v posilovně. Již tři roky totiž zásobuje Facebook svou fotografií z posilovny. Jednou a tou samou. Poprvé 10. dubna 2016, naposledy 9. května 2019. Někdo by ho z té posilovny vysvobodit.

Každopádně Tomio Okamura má věrný fanklub.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com