Náš web už jednou psal, že do Parlamentu byl vládou předložen návrh na změnu Ústavního zákona, který by dovoloval rozšířit důvody působnosti našich profesionálních vojáků na cizím území po dobu 60 dní. Už dnes to je již možné například v případě plnění kolektivních závazků vůči NATO. O podobnou změnu usilovala i vláda Andreje Babiše, tehdy mu však návrh smetli koaliční partneři. Pokud návrh parlamentem projde, museli by pro něj hlasovat i poslanci ANO. Ke změně ústavního zákona je totiž třeba 120 hlasů, které vládní koalice nemá.

Na internetu se ovšem také objevuje absolutně nesmyslný text, který navazuje na pořad Jany Bobošíkové „Aby bylo jasno“. V něm se tvrdí, že vláda chce prosadit i přítomnost cizích vojsk bez souhlasu Parlamentu nebo dokonce, že působení na cizím území by se týkalo i civilistů. „Zatím, co se v pátek 13.1.2023 lidé hrnuli k volbám, tak vláda v tichosti předložila Parlamentu k prvnímu čtení neuvěřitelně opovážlivou změnu ústavy České republiky, ve které Fialova vláda usiluje o výhradní pravomoc, aby mohla bez souhlasu Parlamentu pozvat armády cizích vojsk na naše území a aby mohla bez souhlasu Parlamentu vysílat nejen naše vojáky, ale i naše muže starší 16 let i řadové ženy válčit na cizí území,“ stojí v textu.

Ve změně o žádnou změnu branného zákona nejde, stejně tak o povolení přítomnosti cizích vojsk. „Pobytem cizích ozbrojených sil se rozumí přítomnost ozbrojených sil (vojenský nebo civilní personál, vojenská technika a materiál) cizích států na území České republiky. Za pobyt se nepovažuje průjezd těchto ozbrojených sil přes území České republiky, který zpravidla nepřekročí 48 hodin, a jejich přelet nad územím České republiky,“ stojí v platném dokumentu.

Nyní může kabinet vyslat české vojáky do zahraničí bez parlamentního souladu na nejvýše 60 dnů v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích. Předloha k výčtu přidává ochranu života a zdraví a ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti Česka. „Jedná se zejména o případy záchrany občanů ČR v zahraničí, poskytování pomoci uprchlíkům, zajišťování ochrany života a zdraví osob ohrožených nelegální migrací či poskytování zdravotnické pomoci obyvatelstvu například v případě epidemií a pandemií,” stojí v důvodové zprávě. Předloha by vládě i v těchto případech umožnila rozhodnout o až 60denním pobytu cizích vojáků v Česku.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.