V sobotu 15. dubna 2023 proběhl v Praze Pochod pro život, organizovaný spolkem Hnutí pro život a pražským arcibiskupstvím. Akce vyvrcholila na Václavském náměstí vystoupením řečníků. Ty uváděli Zdeňka „Houkadlo“ Rybová a předseda Hnutí pro život Radim Ucháč, projevy přednesli kardinál Dominik Duka (který na závěr po požehnání účastníkům označil rušící protidemonstranty jako čtyřnohá zvířata), právník Jakub Kříž a předseda Hnutí pro život Radim Ucháč. Přítomen byl i arcibiskup Jan Graubner. Záznam celého pochodu pořídila TV Raptor Žarka Jovanoviče.

Deklarovaným posláním spolku založeného v roce 1992 je boj proti interrupcím. V souladu s tím předseda hnutí Radim Ucháč na Václavském náměstí prohlásil: „Oproti loňsku podle posledních statistik narostl počet umělých potratů o 10 % na 16 000, a nás to trápí.“ [Čas 1:40:46]

Protože je naprostý nesmysl hovořit v dubnu o meziročním srovnání a ve veřejných statistikách nebyly zřejmé údaje, na které se odvolává Radim Ucháč, obrátili jsme s dotazem na ÚZIS. Ten nám 17. dubna 2023 poskytl tabulku včetně dat za minulý rok. Tabulka skutečně uvádí nárůst počtu potratů mezi roky 2021 a 2022 z 15 492 na 16 438, což ovšem, jak napsal sám pracovník ÚZIS, není nárůst o 10 %, ale o 5,8 %.

Vyjádření pana Ucháče proto považujeme za nepřesné a manipulativní. Vůbec se totiž nezmínil o tom, že v roce 2020 byl počet umělých potratů ještě vyšší než vloni a že došlo k jednorázovému výkyvu, který nemá vypovídací hodnotu, protože určující jsou trendy. Jak totiž ukazují statistické údaje, klesal počet potratů od roku postupně z hodnoty 127 130 v roce 1988 na nejnovějších 16 438 v roce 2022. Navíc od roku 2001 jsou do počtu bez rozlišení interrupcí zahrnuty i potraty cizinek. V Ucháčem uvedeném počtu je navíc zahrnuto i 2694 interrupcí ze zdravotních důvodů. Obě posledně jmenované skutečnosti tedy dále oslabují argumentaci katolického spolku.

Jak dále ukazuje graf ČSÚ udávající počty potratů od roku 1958, soustavně a významně klesá i podíl interrupcí na celkovém počtu potratů (je ovšem pravda, že mezi roky 2021 a 2022 tento podíl vzrostl).

Všechna tato zjištění značně podkopávají existenční oprávněnost spolku Hnutí pro život.


author