V souvislosti s virální videem, které se šíří na „alternativních“ platformách, tedy platformách šířících dezinformace, jsme psali o Petře Fajmonové Rédové. V popisku na Gloria a dalších platformách je uvedeno, že je sestrou na brněnské JIP. Fakultní nemocnice Brno se od slov veřejně distancovala, stejné vyjádření nám poskytla i nemocnice U Svaté Anny a Vojenská nemocnice Brno. Na svém profilu má stále, že pracuje na ARO. Nikdo ji však nezná ani v Blansku, Třebíči nebo ve Vyškově. Později uvedla, že v Brně pracovala v roce 1998, tedy 23 let zpět. Na profilu má rovněž, že pracovala jako sestra v Anglii. Na aktuální videu už přiznává, že v Británii pracovala dva roky v domácnosti. Nicméně máme poznatky, že mohla v Anglii i pracovat, nebo stále dokonce stále pracuje, ve zdravotnictví.

Faktem je, že je uvedena jako prodavačka kosmetiky. Prodává formou multi-level marketingu (MLM). Tento marketing se velmi podobá velmi známé pyramidě. Účastníci takového schématu se přímo podílí na distribuci daného produktu či služby a výměnou za to mají nárok na provize z prodejů, které pomohou zprostředkovat. Příjem těchto distributorů je kromě toho dále nepřímo určen množstvím lidí, které takový účastník dokáže pro společnost zaregistrovat. Každý distributor si totiž může budovat jakousi vlastní síť (či pyramidu) distributorů, kteří mu posléze odvádí část ze svých provizí. Podobnost MLM s pyramidovým schématem není náhodná. Pro obě strategie platí silný důraz na registrace nových členů a z toho plynoucí finanční odměny (ať už přímé či nepřímé). MLM schéma je ale odlišné v tom, že je soustředěno okolo skutečného produktu či služby, kterou účastníci prodávají. Díky tomu je tato strategie teoreticky udržitelná a v důsledku legální ve větší části světa. Přesto všechno však podle zprávy Federal Trade Commission, přichází o peníze při zapojení do MLM nejméně 99% lidí. Rédová ve své síti prodává především kosmetiku z Ruska.

Rédová tvrdí, že své produkty ve videech nepropaguje. Že to není pravda, se můžete přesvědčit na jejím kanálu na YouTube. V posledním videu se rovněž brání jen tím, že popisuje jen to, co vidí. Náš web již několikrát psal, že například rozbor krve pod mikroskopem sám o sobě není důkazem ničeho a pod mikroskopem lze vidět při troše představivosti podivné věci i v kapce destilované vody.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.