Lukáš Lhoťan se na dezinformační platformě Eurábia ozval proti příspěvku, který byl zveřejněn na facebookové stránce pořadu 168 hodin. Napsal článek „ČT opět chycena pří manipulaci a šíření desinformací! ČT využívá betlém k propagaci vítání uprchlíků“. Pořad České televize totiž převzal obrázek, který koluje po internetu už léta a má znázorňovat Betlém bez Židů, Arabů, Afričanů, uprchlíků a svobodných matek.

Na závěr článku nás Lukáš Lhoťan nepřímo vyzval k ověření příspěvku České televize. „Jen nepočítejte s tím, že se tahle manipulace objeví v kritice na webech neziskovek, ty totiž takové manipulace a lži spíše podporují,“ píše Lukáš Lhoťan. Problém je, že za manipulaci neshledáváme příspěvek České televize, ale článek z pera Lukáše Lhoťana. Ten předvádí svou neznalost Bible.

Jak už to tak bývá, článek Lukáše Lhoťana se v různých podobách začal šířit i na Facebooku. Zveřejnil ho například také Petr Hampl, který nás přímo vyzývá k ověření faktů. Připomeňme, že Petr Hampl je našim čtenářům známý, o jeho eskapádách a konfliktech s realitou jsme psali třeba zde.

 1. Marie byl vdaná za Josefa. Nebyla to tedy svobodná matka.
  Marie za Josefa vdaná nebyla. Ale situace je složitější. Přestože Marie byla s Josefem pouze zasnoubená a jejich manželství tedy nebylo stvrzeno se všemi formalitami, třeba neměli veselku a nemohli mít sex. Podle tehdejších židovských zvyků však byli považováni za manžela a manželku. Velký rozdíl je také v tom, jak vnímáme manželství dnes a jak bylo vnímáno před více než 2000 lety.

  2. Marie a Josef nebyli uprchlíci. Ježíš se jim narodil v jejich vlastní zemi, když vyřizovali nějaké administrativní povinnosti.
  Jak se píše v Bibli, po odchodu Tří králů se Marii zjevil anděl a vyzval ji k útěku do Egypta. Po jejich odchodu nechá král Herodes v Betlémě povraždit všechny chlapce mladší dvou let. Marie s Josefem tedy neutíkali před válkou a nebo chudobou. Utíkali, protože jinak by byl jejich syn zavražděn.
  Pokud se budeme striktně ptát, zda jsou uprchlíky ještě v jeslích v Betlémě, tak to uprchlíky ještě nejsou, protože vidíme Tři krále a anděl Marii a Josefa vyzval k opuštění Betléma až po odchodu mudrců. O několik dní později však už uprchlíky jsou a utíkají do Egypta.

  3. Mudrci byli ze země na východ od Izraele. Tedy Peršané nebo Indové. Rozhodně ne Arabové.
  Petr Hampl si neuvědomuje, že na východ od Izraele je ještě celá řada arabských zemí, třeba celý Arabský poloostrov. Tito mudrci mají také své tradiční tituly. Kašpar je králem Indie, Melichar králem Persie a Baltazar králem Arábie. Jeden z nich je tedy rozhodně považován za Araba.

  4. O žádných Afričanech není ani zmínka.
  Baltazar, nejmladší ze Tří králů nebo mudrců, kteří navštívili Ježíše krátce po narození, bývá označován za mouřenína, což je zastaralé pojmenování pro černocha.

Tento článek není koncipován jako kontrola faktů, protože očividným problémem jsou faktické zdroje. Téměř všechny podklady je potřeba čerpat z Bible. Základem Nového zákona jsou evangelia, která vznikala dekády po Ježíšově smrti.

Jak třeba píše Ludvík Souček ve své knize “Nebeské detektivky, senzace a záhady” jména mudrců se v průběhu času měnila a Kašpar, Melichar a Baltazar byla vybrána v devátém století. Podle tohoto článku se Ježíš narodil 7 let před naším letopočtem a pravděpodobně na podzim, nikoli v druhé polovině prosince.

Především je pak nutné podotknout, že obrázek, který sdílela stránka 168 hodin je vtipem na odlehčení. Lukáš Lhoťan se snažil ověřit fakta, ovšem velmi nepřesně. Problematiku zjednodušuje jak onen kreslený vtip, tak článek Lukáše Lhoťana.