O rozhovoru, který 19. února na tzv. Svobodném vysílači vedl „moderátor“ Martin Marcikán s 1. místopředsedou Českého svazu bojovníků za svobodu Emilem Kulfánkem a 1. místopředsedou tzv. Aliance národních sil JUDr. Karlem Haisem, jsme již psali v příspěvku „Další skandál ČSBS – rozhovor s 1. místopředsedou Kulfánkem na webu Svobodného vysílače vedle načtené nacistické knihy“ ze 4. 3. 2019.

Po úvodní čtené přednášce Emila Kulfánka o protivenstvích („štvanice, ve které se spojila média v čele s ČT a také senátoři, poslanci, místní představitelé“), jimiž je stíhán ČSBS, přispěl svou troškou do mlýna i doktor Hais. Uvádíme přepis příslušné části monologu:

Začátek přepisu [čas  13:21]

(Parazitní výrazy jsou zaznamenány, parazitní zvuky byly vynechány.)

Hais: V České republice působí neuvěřitelné množství neziskových organizací, který hájí zájmy nadnárodních korporací a cizích států na úkor – pozor – na úkor zájmů našeho státu. Já vám dám takovej příklad. Teď nedávno bylo Svazu bojovníků za svobodu odmítnuto z pražského magistrátu, konkrétně tedy představitelem tohoto magistrátu, aby udělali pietní … pietní akci, myslím v Křižíkové .. Křižíkové…

Kulfánek: Brožíkově síni.

Hais: … Brožíkové, Brožíkové síni. Tam se konalo každoročně … každoročně toto pietní, tato pietní akce a neznámých důvodů prostě to nebylo povoleno a dokonce jim byl odepřen tento sál. A já vám teď řeknu příklad, v jakém je to rozporu. Týká se to taky Prahy. 17. listopadu jsme potažmo slavili tedy těch 100 let výročí založení republiky, že jo, a to se slavilo vlastně celej rok a sedmnáctej listopad, to je den studenstva, mezinárodní den, mezinárodní den, to si nevymysleli ani komunisti, ani tedy Svaz bojovníků za svobodu, a zároveň tedy výročí událostí 89. roku. V tento den si pronajali na Praze 5 Paspův, já to neumím vyskloňovat, Paspův salát, Paspův sál na Praze 5, a to je v areálu pražského pivovaru, který je majetkem, majetkem obecním.  A tam si pronajali buršáci sál, kde se sešly… sjely z celýho, celý Evropy jednotlivé ty spolky, oni jsou potom zastřešený do takového zastřešujícího, zastřešujícího … toho … orgánu. Tam se sjely a otevřeně kritizovaly vznik Československé republiky, Benešovy dekrety, Beneš byl v těchto vyjádřeních označen za největšího … největšího prostě odpůrce a nepřítele a tato akce pochopitelně potažmo byla povolena a byl tento sál této organizaci propůjčen. Bylo to naprosto utajované, neprošlo to vůbec sdělovacími prostředky, dokonce… dokonce to neprošlo ani na internetu, jak to bylo utajený. A potažmo jsem se to tedy dověděl, že to tam tedy proběhlo. Podívejte se, to je ten, to je ten rozpor, jo, komu je dávána jaksi přízeň a komu není. Já chci ujistit posluchače, že ve Svazu bojovníků nejsou žádný agenti Moskvy, s panem Putinem nemáme žádné drobné, nemáme z toho žádný prospěch, ani materiální, ani politickej nebo … nebo prostě něco takového a ten svaz v podstatě bojuje nejen proti fašismu, jako historicky, ale proti všem totalitním režimům nebo způsobům vedení politiky, proti, proti totalitám, jo.

Konec přepisu [čas 17:59]

 

Pan Hais lhal hned v první větě svého slovního salátu o neziskových organizacích, které podle něj všechny jednají proti zájmům státu. Poté se pokusil s neziskovými organizacemi spojit odmítnutí pražského primátora poskytnout prostory pro akci ČSBS, jeho další vývody ale s tímto tvrzením nesouvisejí. Zde samozřejmě nemusí jít o úmysl, ale případně o projev inkoherentního myšlení.

Další tvrzení už jsou souvislejší, ale opět a zásadně lživá. Nejsou tu nějaké neznámé důvody. Primátor Hřib jasně zdůvodnil odmítnutí na svém twitterovém účtu takto: „Pokud Český svaz bojovníků za svobodu ocení člověka, který mlátil v roce 1989 studenty požadující demokracii pendrekem, nemůže očekávat moji záštitu a zapůjčení sálu. Nechápu, že si to dali na pozvánku ještě předtím, než dostali zamítavou odpověď. Člověk občas nevychází z údivu.

Toto odmítnutí Hais spojuje s utajenou akcí buršáckých spolků, která se konala v listopadu 2018 v Praze, tvrdě, že jim magistrát poskytl sál v „pražském pivovaru“. Slova JUDr. Haise zde ovšem spíše upomínají na oblíbené vtipy o Rádiu Jerevan[1]. Nejde totiž o nějaký pražský pivovar, ale o historický areál Smíchovského pivovaru. Areál včetně Paspova sálu ale není ve vlastnictví města, nýbrž společnosti Pivovary Staropramen s.r.o. Paspův sál pronajímá společnost FB Catering Praha, která rovněž nemá nic společného s magistrátem.

Zmínkou o utajení v návaznosti na předchozí vývody se Hais dále snaží vzbudit falešný dojem, že do utajování byl zapojen i magistrát. Ten ale s tím opět nemá nic společného, o utajení měli především zájem organizátoři. Není také pravda, že by o tom nikdo nenapsal. První byl 16. listopadu investigativní web Hlídací pes, později se ozvala i další média.

Tvrzení ze závěru ukázky o boji proti všem totalitám a o vztahu k Putinovi je lží, která už může vyvolat jen útrpný úsměv (o vztahu ČSBS ke komunismu a Putinovi blíže v našem článku ČSBS a jeho aféry).

Pana Haise Alianci národních sil proto přejeme z celého srdce.

[1] Konkrétně jde o tento vtip:

Dotaz na Rádio Jerevan: „Dobrý den, je pravda, že soudruh Chabridze vyhrál v Tbilisi v loterii auto?“
Odpověď: „Ano, je to pravda, ale nebyl to soudruh Chabridze, ale soudruh Volkov, nebylo to v Tbilisi, ale v Leningradě, nebylo to auto, ale kolo, a nevyhrál je, ale ukradli mu ho.“
(zdroj)


author