Prague Security Studies Instute vydala souhrn dezinformací o COVID-19 mezi 23. březnem a 4. dubnem 2020. Na osmi zkoumaných webech šířících dezinformace, konspirační teorie a další problematický obsah bylo mezi 23. březnem a 4. dubnem publikováno 671 textů věnujících se pandemii koronaviru. Pro sledované weby byla pandemie jedním z hlavních témat, kterému věnovaly výrazný podíl z celkově publikovaných článků. Jedinou výjimku v tomto ohledu představoval web Důležité24, který v tomto období publikoval pouze jeden text, což znamená významné utlumení činnosti tohoto webu.

Výrazně rezonujícím tématem byla humanitární pomoc, kterou Rusko poskytlo Itálii a dalším zemím (zmiňovaná ve 46 článcích). Ve výrazně menší míře byla zmiňována též pomoc Itálii ze strany Číny a Kuby. Popisem ruské přítomnosti v Itálii se nejvíce zabýval web Sputnik CZ, který publikoval mimo jiné i videa a alba fotografií zachycujících ruské jednotky.

Nejčastějším cílem kritiky byla Evropská unie, která byla označována za pasivní a neschopnou řešit pandemii (zmiňováno v 49 textech). Tato skutečnost byla zmiňována zejména v souvislosti se situací v Itálii. Některé texty též zmiňovaly, že EU se místo řešení pandemie soustředí na nepodstatná témata (jako jsou migrační kvóty) a tím dokazuje svou zbytečnost. V menší míře byly v souvislosti se situací v Itálii kritizovány Spojené státy za údajnou snahu ze země vyvážet potřebný zdravotnický materiál.

V téměř třech desítkách textů se objevily různé konspirační teorie. Podle některých byla pandemie uměle vyvolaná za účelem získání větší kontroly nad lidmi pomocí očipování, což má být údajně zájem miliardáře Billa Gatese. V jiných textech byla pandemie popisována jako způsob, jakým globalisté z USA – američtí vojáci údajně zavlekli koronavirus do Číny během Světových vojenských her v roce 2019 – chtějí ustanovit nový světový řád (tzv. Event 201). Na několika webech se také objevily teze konspiračního teoretika Davida Ickea, který z pandemie obvinil rodinu Rockefellerů.

Výhled do příštích týdnů

Na sledovaných webech byla relativně velká pozornost věnována dění na Slovensku, jehož vláda byla často kritizována. V posledních dnech zmapovaných v tomto souhrnu se kritika soustředila zejména na plán zpřísnit opatření související s pandemií (tzv. blackout Slovenska).

Víceméně okamžitě po odstranění sochy maršála Ivana S. Koněva se začaly objevovat texty, kritizující Prahu 6 a především jejího starosty Ondřeje Koláře za zneužití pandemie.