O falešném citátu kancléře Bismarcka jsme už psali 3. října 2016. Dnes se k tomuto tématu vracíme, abychom ukázali, jak to vypadá se šířením tohoto kremelského produktu od publikování našeho textu.

Nejprve rekapitulace:

Od začátku roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, je u nás s oblibou používán tento podvržený citát německého kancléře Bismarcka:

„Síla* Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je třeba Ukrajinu nejen oddělit, ale také ji postavit proti Rusku, národ rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bratr zabíjí bratra.“

(* varianty: moc, mohutnost)

Údajná původní německá verze zní:

„Die Macht Russlands kann nur durch die Abtrennung der Ukraine untergraben werden. Man muss die zwei Teile dieses einigen Volkes gegeneinander aufbringen und zuschauen, wie Brüder ihre Brüder töten werden.“

Nejrozšířenější, kupodivu ruská, verze vypadá takto:

„Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата.“

O tom, že jde o podvrh, psal už v červenci 2014 Blesk, 22. srpna 2014 pak na Britských listech Karel Dolejší. V ruském prostoru o podvrhu psal koncem roku 2014 server StopFake.

Pro náš původní článek jsme vycházeli pouze z vlastních rešerší a jazykového srovnání, které jasně dokazují, že citát je vymyšlený.

 1. Existence citátu není doložena. Potvrdila to Nadace Otto von Bismarcka (tedy pokud nepřijmeme argumentační styl Vladimíra Mynáře: „Já jsem zastáncem toho, že to, že se článek nenašel, pro mě není důkazem toho, že neexistuje“). Navíc je v citátu zmínka o Ukrajině, což je nesmysl, protože v Bismarckově době nebyl tento pojem znám jako územně správní jednotka, nýbrž pouze jako název malé oblasti na středním Dněpru kolem Kyjeva. Toto teritorium bylo kolem dokola obklopeno ruskými guberniemi, těžko by bylo bývalo možné odtrhnout je od Ruska.
 2. Různé verze citátu v češtině (mohutnost Ruska versus síla Ruska versus moc Ruska) ukazují jeho přebrání nikoli z němčiny (kde jako první stojí slovo Macht = moc, síla), nýbrž z ruských zdrojů (могущество). Ruské slovo могущество velmi dobře koresponduje s německým slovem Macht, variantní český překlad mohutnost už ale nemá nic společného s údajným původně německým výrazem. To jen někdo, kdo překládal z ruštiny, se nechal svést blízkým slovanským jazykem.
 3. Ruský původ „citátu“ dokazuje například text na serveru Russkij obezrevatěl z 16. ledna 2014, téměř dva měsíce před vysláním zelených mužiků. V rozhovoru pro server Izvestija těsně před anexí v únoru 2014 falešný citát uvádí finský levicový aktivista, sociolog práva a příznivec Vladimira Putina Johan Bäckman (mimochodem mezitím odsouzený za pronásledování finské novinářky Jessikky Aro, která píše o prokremelských aktivistech). Oficiální ruské stránky odkazují například na knihu N. Uljanova a Е. Моrоzova „Ukrajinský separatismus“ z roku 2004. Putinův poradce Sergej Glazjev si bere Bismarcka do úst 25. 7. 2014, nejinak činí Komsomolská pravda 20. 9. 2014 nebo Alena Berezovskaja 11. prosince 2014 na serveru Rossija segondja (ta ostatně v červnu 2014 při berlínské prezentaci propagandistického filmu o Ukrajině po námitkách z obecenstva suverénně tvrdila, že citát je pravdivý, protože už sto let představuje maximu Západu ve vztahu k Rusku).

U nás tento podvrh od dubna 2014 do podzimu 2016 šířili především komunisté a lidé jim názorově blízcí, tedy obecně sympatizanti Putina a ruského imperialismu:

 • předsedkyně prokremelské předsedkyně Progresivní socialistické strany Ukrajiny Natalija Vitrenko na akci „Prameny současného fašizmu v Evropě“ v září 2014 v Parlamentu ČR [sic!]
 • h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. z Ekonomického ústavu SAV na akci Nové tendence v zápase o pozice v globálním vládnutí 21. listopadu 2014 v Brně ve své přednášce
 • Tomáš Cinka v Haló novinách. Ten sice ještě hovoří citátu, který je připisován Bismarkovi, hned ale vybere piruetu, kterou s oblibou používají lháři: „Bohužel tak nyní platí výrok, který někteří mylně připisují Otto von Bismarckovi, ale ať už je autorem kdokoliv, nejlépe vypovídá o postoji současné administrativy Spojených států a některých států Evropské unie.“
 • Ladislav Balcarv Haló novinách
 • web EU-server
 • web NWOO(uveden ruský zdroj),
 • poslanec KSČM a „historik“ Miloslav Ransdorf v Parlamentních listech
 • web Nová republika
 • web Ne základnám (pobočka ruských tajných služeb)
 • poslanec KSČM Jiří Valenta v parlamentu [sic!]
 • autor grafomanských textů Břetislav Olšer roce 2015 třikrát: zde, zde a zde
 • spisovatel Vlastimil Vondruška ve svém příspěvku na Parlamentních listech (Vondruška tento text zařadil i do své knihy Breviář pozitivní anarchie)

 

Podvržený citát od října 2016

Zajímalo nás, jak nejen česká, ale i slovenská dezinformační scéna tento falešný citát recykluje. Novinkou je, že podvrhem se již neohánějí politici, ale už jen konspiracisté jako Břetislav Olšer, Alexandr Gegalčij (Rus hájící zájmy Rusínů a kandidát tzv. Rozumných“ do Evropského parlamentu) nebo bloger Ladislav Větvička (v jeho případě je tedy hned jasnější, proč od v roce 2017 tzv. Asociace nezávislých médií obdržel Krameriovu cenu; zmínka „Zde je pravda“ v nadpisu článku v PL je drzost). Za nejzávažnější úlovek ovšem považujeme snůšku hoaxů, konspiračních blábolů a gramatických chyb, která byla na Univerzitě Tomáše Bati uznána jako diplomová práce.

Přehled šiřitelů podvrženého Bismarckova citátu:

„Ukrajina se řítí do pekla. A na tom mají zájem USA a EU, pro které jsou Ukrajinci ‚kanónenfutr‘, tedy potrava pro děla. Tak se plní sen Otto von Bismarcka ‚oslabit a popřípadě i zničit Rusko válkou mezi Rusy‘.“

 • Ladislav Větvička, Twitter, říjen 2018:

 • Jozef Behýl, Facebook, 7. listopadu 2018

 • Jsem hrdý Slovan, facebooková skupina, 11. 2018

Mrzí mě, že tyto národy byly vmanévrovány do situace, kdy stojí proti sobě. Není to v zájmu ani obyvatelstva Ruska, ani obyvatelstva Ukrajiny. Hra, která se tady hraje, je špinavá. Povedlo se opět uvést v život starou Bismarckovu doktrínu, která hovoří o tom, že slovanské státy je třeba štvát proti sobě, aby nezískaly na síle.


author