Sociální sítí Facebook se znovu začal šířit letitý hoax o mikrovlnných troubách. Původně ruský příspěvek šíří i lidé v českém prostředí, protože je Facebookem automaticky překládán. Podle hoaxu „japonská vláda se rozhodla zakázat všechny mikrovlnné trouby v zemi do konce letošního roku.“ Údajným důvodem má být, že prý vědci na univerzitě v Hirošimě zjistili, že mikrovlnné „radiowaves“ způsobily za posledních 20 let více škod na zdraví než americké atomové bomby nad Hirošimou a Nagasaki v září 1945.

A jaká je realita? Informace původně pocházely z IA Panorama, tedy ruského satirického webu. Web IA Panorama zveřejnil satirický článek 3. března 2019. Článek s názvem „Japonsko do roku 2020 konečně opustí mikrovlnné trouby“ obsahuje stejné informace, jaké byly šířeny na Facebooku. Ve spodní části článku však bylo prohlášení: „Satirický web ‚Panorama‘. Všechny texty na tomto webu jsou satirou a nejsou skutečnými zprávami.“ Více se hoaxu věnoval web Rappler.

Možná si vzpomínáte, že údajná nebezpečnost mikrovlnných trub se šířila v ČR v souvislosti s prohlášením poslance Radka Kotena z SPD. Celá „kauza“ ohledně mikrovlnek by šla shrnout krátkým výsledkem ze studie Světové zdravotnické organizace. „Žádná dodnes dostupná studie nepotvrdila jiné účinky mikrovln na jídlo než tepelné. K tomu, aby např. došlo k změně molekul „jídla“, je potřeba ionizace a ionizující záření. Mikrovlnné záření je však zářením neionizujícím. Při ohřívání jídla dochází k degradaci vitamínů či aminokyselin. K těmto změnám však dochází i při ohřevu konvenčními metodami. Vysvětlení teorie vybuchujících vajec tvrdící, že je to ukázka škodlivosti na pokrm a člověka, je prosté. Objem vody a objem vodní páry, pocházející z totožného množství vody, je velice odlišný. Pára má několikrát větší objem, a proto dochází k expanzi, následnému úniku a proražení skořápky vajíčka. Proto ohříváme vejce v mikrovlnce pouze ve vodě. Působení mikrovln (vysokofrekvenčního pole) na člověka má také pouze tepelné účinky. Jediný prokázaný efekt je ohřátí tkáně,“ píše se v shrnutí ze zprávy na Wikipedii.

Server Manipulátoři.cz se tomuto tématu věnoval již jednou a to v článku Petra Musila„Výzkumy však žádné takové informace nepotvrdily. Jediným zdravotním rizikem prý mohou být poškozená dvířka mikrovlnné trouby. Vnitřní prostor trouby, kde se potraviny ohřívají, je totiž pokovovaný. Mikrovlny se tak od stěn odrážejí a nedostanou se ven. Vnitřní strana dvířek je pak opatřena speciální „síťkou“, která mikrovlny také odráží. Pokud je poškozena, pak existuje určité riziko se během ohřevu v blízkosti trouby vyskytovat,“ píše se v článku. „Neionizující záření z mikrovlnky produkuje jen fotony, které mají tak malou energii, že dokážou molekulami jen hýbat, ne je (na rozdíl od záření ionizujícího) přeměnit. Vlny z mikrovlnky tedy nemohou přispívat ke vzniku rakoviny (na rozdíl od záření gama, UV nebo rentgenu). Při vědeckých testech se potvrdilo, že i tyto v zásadě neškodné vlny unikající z mikrovlnek jsou hluboko pod emisním limitem,“ dodává Idnes.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.