Asi jste zaznamenali, že šéf Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Koten (SPD Tomia Okamury) sdílel konspirační informaci o škodlivosti mikrovlnných trub z serveru Lajkit.cz. Doména Lajkit.cz byla zaregistrována v létě 2015 stejným mužem, který stojí za dalším z nedůvěryhodných webů Ac24.cz. Jde o podnikatele Ondřeje Geršla, který se rovněž podílí na tištěném měsíčníku Vědomí.

Článků o nebezpečnosti mikrovlnek je na internetu více. Všechny však pochází z poněkud pochybných serverů nebo blogů. Kromě Lajkit.cz podobnou konspirační zprávu přinesl právě server Ac24.cz, další například Zdraví z přírody nebo Vybíralova info. Redakci Manupulátoři.cz se ani přes několika denní pátrání nepodařilo najít jediný důkaz, že mikrovlnné trouby byly skutečně v SSSR kdy zakázány, ačkoliv tuto informace (bez jakéhokoliv zdroje) přinesl i Idnes, který se však s konspiračními weby neshodne ani na roku, v kterém se tak mělo stát.

Sám Koten zřejmě nebezpečnosti mikrovlnek skutečně věří. „Beru to čistě pragmaticky z technického hlediska. Sdílel jsem to z těch důvodů, že je zapotřebí vyvolat určitou diskuzi lidí, kteří se k tomu mohou vyjádřit. Z technického hlediska čistě jako mechanik-elektronik – je to moje parketa, protože někdy od roku 1979 jsem studoval elektrotechniku – vím, co dokáže mikrovlna s živým organismem. Vím, že jeden technik, když zkoušel mikrovlnku, tak tam nechal několik vteřin ruku a posléze to nebylo úplně ono. Konkrétně u tohoto příspěvku mě však zajímalo, jak lidé budou reagovat,“ řekl Parlamentním listům.

 

Celá „kauza“ ohledně mikrovnek by šla shrnout krátkým výsledekem ze studie Světové zdravotnické organizace. „Žádná dodnes dostupná studie nepotvrdila jiné účinky mikrovln na jídlo než tepelné. K tomu, aby např. došlo k změně molekul „jídla“, je potřeba ionizace a ionizující záření. Mikrovlnné záření je však zářením neionizujícím. Při ohřívání jídla dochází k degradaci vitamínů či aminokyselin. K těmto změnám však dochází i při ohřevu konvenčními metodami. Vysvětlení teorie vybuchujících vajec tvrdící, že je to ukázka škodlivosti na pokrm a člověka, je prosté. Objem vody a objem vodní páry, pocházející z totožného množství vody, je velice odlišný. Pára má několikrát větší objem, a proto dochází k expanzi, následnému úniku a proražení skořápky vajíčka. Proto ohříváme vejce v mikrovlnce pouze ve vodě. Působení mikrovln (vysokofrekvenčního pole) na člověka má také pouze tepelné účinky. Jediný prokázaný efekt je ohřátí tkáně,“ píše se v shrnutí ze zprávy na Wikipedii.

 

Server Manipulátoři.cz se tomuto tématu věnoval již jednou a to v článku Petra Musila. „Výzkumy však žádné takové informace nepotvrdily. Jediným zdravotním rizikem prý mohou být poškozená dvířka mikrovlnné trouby. Vnitřní prostor trouby, kde se potraviny ohřívají, je totiž pokovovaný. Mikrovlny se tak od stěn odrážejí a nedostanou se ven. Vnitřní strana dvířek je pak opatřena speciální „síťkou“, která mikrovlny také odráží. Pokud je poškozena, pak existuje určité riziko se během ohřevu v blízkosti trouby vyskytovat,píše se v článku. „Neionizující záření z mikrovlnky produkuje jen fotony, které mají tak malou energii, že dokážou molekulami jen hýbat, ne je (na rozdíl od záření ionizujícího) přeměnit. Vlny z mikrovlnky tedy nemohou přispívat ke vzniku rakoviny (na rozdíl od záření gama, UV nebo rentgenu). Při vědeckých testech se potvrdilo, že i tyto v zásadě neškodné vlny unikající z mikrovlnek jsou hluboko pod emisním limitem,“ dodává Idnes.

Jak již jednou server Manipulátoři.cz uvedl, Ing. Jan Košťál ve svém článku Mikrovlnka mýtů zbavená aneb je důvod k obavám? píše: „Ve veřejnosti vznikla obava z možné kvalitativní změny potravin v důsledku mikrovlnného ohřevu. Budiž zde v první řadě řečeno, že mikrovlny nemají na rozdíl od rentgenového záření ionizující účinek, tj. nejsou schopny rozbíjet chemické vazby.“ A dodává: „ohřev potravin v mikrovlnných troubách není škodlivější než u konvenčních způsobů tepelné úpravy potravin.“

 

Stejný názor zastává i Mgr. Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku. “Nezbývá než konstatovat, že žádná zdravotní rizika od mikrovlnky nehrozí. Článek ac24.cz, na který odkazujete, je hloupý – jsou to nesmyslná tvrzení bez uvedení vědecké literatury z níž by v takovém případě muselo být čerpáno. Zdravotní rizika jsou nulová, potrava se prostě ohřeje, ohřívaná potrava je prospěšná, je to výdobytek lidstva, chrání nás zejména před infekcemi, má i další výhody, teď o tom máme na ZD článek. Všechny podobné přístroje jsou u nás i ve světě podrobovány různým zkouškám, včetně prověřování dopadu různých druhů záření, vln a dalších fyzikálních jevů a nebylo by je možné prodávat, kdyby způsobovaly jakékoliv poškození zdraví. V podání ac24.cz by to byly přímo zabijácké stroje.”

Mikrovlnná trouba funguje na principu české vynálezu. Jako první popsal princip oscilace magnetronu již v roce 1924 profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze August Žáček. Využití zahřívání potravin tímto principem objevil Percy Spencer v roce 1946. První mikrovlnná trouba byla vyvinuta v USA koncem 40. let 20. století. Nesmysl je tedy také to, že do Ruska byly mikrovnné trouby dovlečeny jako válečná kořist z Německa, jak uvádí článek ze serveru „Zdraví z přírody“.

Zpracoval Jan Cemper

 


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.